Golęcin od-nowa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Golęcin od-nowa
Skrócony opis projektu
Odkrycie Bogdanki! Rewitalizacja Golęcina! Tereny rekreacyjno-sportowe! Czyste powietrze dla Poznania! fb: Golęcin od-nowa
Opis projektu

Priorytetem jest odtworzenie przebiegu rzeki Bogdanki jako otwartego cieku wodnego łączącego jez. Rusałka i Stawy Sołackie. Wiąże się to z odsłonięciem koryta rzeki oraz odpowiednim ukształtowaniem jej koryta i brzegów wraz z wprowadzeniem roślinności buforowej, co przyczyni się odtworzenia ważnego ciągu ekologicznego, a jednocześnie stworzenia atrakcyjnego założenia krajobrazowego. Ciąg spacerowy i rowerowy poprowadzony wzdłuż Bogdanki połączy tereny rekreacyjne położone w zachodnim klinie zieleni – Park Sołacki, Golęcin i Rusałkę. Wykreuje to nową ofertę wypoczynku i wzbogaci przestrzeń rekreacyjną miasta, z której będą mogli korzystać wszyscy jego mieszkańcy. Obok aspektów funkcjonalnych i krajobrazowych, równie ważna jest spodziewana poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Odsłonięcie koryta rzeki ułatwi kontrolę jakości wody oraz likwidację nielegalnych źródeł zanieczyszczeń (ścieków i wód opadowych). Zachowanie naturalnego charakteru terenu ("las w mieście"), przywrócenie naturalnych nawierzchni dróg i ścieżek, ochrona fauny i flory, przyczyni się do poprawy bioróżnorodności miejskiego środowiska. Przywrócenie naturalnego biegu Bogdanki stanie się ważnym elementem realizacji wizji rozwoju Poznania jako „zielonego miasta”.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Warmińska - obszar zaznaczony na mapie w załączniku - obszar_projektowy.jpg

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren, który w zarządzie mają Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy miasta Poznania, mieszkańcy gmin ościennych oraz sportowcy i turyści.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Od 2014 roku trwają pracę nad zagospodarowaniem przestrzennym Golęcina. Oprócz rozbudowy funkcji sportowych oczekiwana jest przez mieszkańców budowa nowych terenów rekreacyjnych służących mieszkańcom miasta Poznania, gmin ościennych, turystom oraz sportowcom. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu wzdłuż odkrytej Bogdanki wraz z budową ścieżek pieszej, rowerowej i nowych terenów rekreacyjnych. Nowo odkryta rzeka Bogdanka będzie głównym elementem krajobrazowym poprawiającym mikroklimat oraz jakość wód zasilających Stawy Sołackie. Wzdłuż otwartego strumienia Bogdanki powstaną nowe miejsca wypoczynkowo - rekreacyjne i atrakcyjne połączenie między Parkiem Sołackim i Rusałką co zagwarantuje w przyszłości rzeczywistą ciągłość Zachodniego Klina Zieleni. Odnowiona zostanie zieleń (nowe nasadzenia).

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
mała architektura: ławki, kosze, stojaki na rowery, plac zabaw dla dzieci 350 000
projekt odkrycia wraz z niezbędnymi decyzjami i operatem wodnoprawnym budowa zbiornika retencyjnego na strumieniu Bogdanka wraz z budową komory rozdziału wód wypływających z jeziora Rusałka i umocnienie brzegów 530 000
projekt oświetlenia, montaż 30 lamp LED 210 000
budowa mostków łączących brzegi Bogdanki (3 sztuki) - szerokość 2,5 m długość 8 m. 180 000
zagospodarowanie terenu zieleni, roboty drogowe, prace ziemne i nowe nasadzenia 590 000
SUMA: 1 860 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 38 000
Dodatkowe załączniki
Mapka koncepcyjna dla obszaru plac nad Zagospodarowaniem Golęcina mapka.pdf
Koncepcja odkrycia rzeki Bogdanka odkrycie_Bogdanki.pdf
Opinie dot. odkrycia Bogdanki opinie.pdf
Wizualizacja Golęcina od-nowa wizualizacja.pdf
Obszar projektu obszar_projektowy.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Szwaczkowski

Adres email

szwaczkowski.pawel@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.