Renowacja Alei Wielkopolskiej, ławki Parku Sołackiego


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Renowacja Alei Wielkopolskiej, ławki Parku Sołackiego
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest renowacja zabytkowej Alei Wielkopolskiej i nowe ławki w Parku Sołackim
Opis projektu

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące działania 1. Naprawa nawierzchni ścieżki pieszej poprzez nałożenie odpowiednio wyprofilowanej warstwy z kruszywa, remont chodnika przy skrzyżowaniu z ulicą Pułaskiego i ul. Klin 2. Wykonanie projektu i wdrożenie wieloletniego programu ochrony i pielęgnacji kasztanowców wraz z dosadzeniem brakujących drzew. 3. Postawienie nowych stylizowanych ławek i koszy na śmieci, postawienie nowego stylizowanego słupa ogłoszeniowego przy ulicy Pułaskiego. 4. Postawienie nowych ławek w Parku Sołackim.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Aleja Wielkopolska i Park Sołacki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Aleja Wielkopolska - na długości obsadzonej kasztanowcami, Park Sołacki (ławki)
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania, odwiedzający Park Sołacki, Golęcin, Jezioro Rusałka i dalej Strzeszyn, Kiekrz oraz mieszkańcy Sołacza i Strzeszyna dojeżdżający rowerami do Centrum.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
 1. Zły stan ścieżki i "małej architektury" w Alei Wielkopolskiej. Kałuże tworzą się po każdym deszczu w miejscach zapadniętej nawierzchni ścieżki, zmuszając użytkowników do ich omijania poprzez trawnik - patrz załącznik.
 2. Potrzeba lepszej ochrony kasztanowców.
 3. Część ławek Parku Sołackim wymaga wymiany na nowe. Są miejsca gdzie ławek zawsze brakowało - na przykład dla ułatwienia korzystania z Koncertów Sołackich (corocznie lipiec i sierpień, wstęp wolny) - patrz załącznik.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nowa, wyprofilowana nawierzchnia ścieżki spacerowej z kruszywa z nowym obrzeżem. 180 000
Chodnik wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Pułaskiego i w przedłużeniu ulicy Klin. 45 000
Nowe ławki z oparciem (10 szt.), utwardzenie z kruszywa pod ławkami, nowe kosze na śmieci, nowy, stylizowany słup ogłoszeniowy. 55 000
Wieloletni program ochrony i pielęgnacji kasztanowców - projekt programu, realizacja na dwa lata (jak najmniej cięcia, podlewanie wodą, nawożenie), nowe drzewa obwód 18-20 cm - 10 szt., budki lęgowe dla ptaków. 80 000
Nowe ławki z oparciem w Parku Sołackim - 30 szt. 75 000
SUMA: 435 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Słuchacze Koncertów Sołackich koncert.jpg
ścieżka w Alei Wielkopolskiej sciezka.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Piechocki

Adres email

k.piechocki.solacz@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.