Zarejestruj się

Uwaga

Zwróć uwagę na poprawność wprowadzanych informacji. Dane, które podajesz na etapie rejestracji automatycznie zasilą formularz zgłoszeniowy projektu dostępny po zalogowaniu.

Poprawność i prawdziwość danych może zostać sprawdzona w celu potwierdzenia Twoich uprawnień do zgłoszenia projektu.

Na podany adres e-mail system będzie przesyłał informacje i wszystkie powiadomienia.

Adres e-mail
Hasło

Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków w tym jedną cyfrę, jedną małą literę, jedną dużą oraz jeden znak specjalny: np. !@#$%^&*()-=[]\;',./_+{}|:"<>?

Imię i nazwisko

Podaj swoje imię i nazwisko

PESEL
Adres
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość: POZNAŃ
Telefon

Podaj telefon do kontaktu

Zasady korzystania z usługi - dla osób pełnoletnich

Zgody obowiązkowe

Proszę wskazać zakres danych do upublicznienia w serwisie PBO18 (wnioskodawca musi upublicznić swoje dane w zakresie imienia i nazwiska i nr telefonu lub adres e-mail):

Zgody opcjonalne

Zasady korzystania z usługi - w przypadku osób niepełnoletnich

UWAGA: w przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagane jest załączenie skanu zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Do pobrania wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Konieczne jest zapoznanie się z Zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Skan zgody rodzica
CAPTCHA: Jaki jest wynik dodawania dziesięć + sześć?

Podaj wartość liczbową wyniku dodawania.
Przykład: Dla pytania 'Jaki jest wynik dodawania jeden + dziewięć?' w polu należy wpisać wartość 10.

Jeśli masz już konto, ale zapomniałeś(aś) hasła, przejdź na tę stronę.