Poznański Budżet Obywatelski 2018

Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu Poznania! W tym roku już po raz szósty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) wspólnie decydować będziemy o tym na co zostanie przeznaczona część budżetu miejskiego.

Każdy mieszkaniec, jako Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Jeden adres e-mail zostanie przypisany do jednego nr PESEL (z jednego konta założonego w Serwisie można wysłać 3 zgłoszenia).

Wniosek możesz złożyć elektronicznie logując się do Serwisu PBO18.

Możesz również pobrać i wypełnić wniosek w wersji papierowej: formularz zgłoszeniowy PBO18.

Wnioski można składać do 2 czerwca br. 

W przypadku wniosków papierowych o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wnioski można wysyłać na adres Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Gabinetu Prezydenta.