1-325 spośród 325
 • Stary mur jak Nowy! 9 - Stare Miasto
  Wyczyszczenie oraz oświetlenie zabytkowego muru oporowego znajdującego się przy ul. Czartoria na Chwaliszewie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 3
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany na prośbę Wnioskodawcy; projekt zbieżny z wnioskiem "Bezpieczne Ścieżki Maltańskie"

  Oświetlenie na Malcie Projekt ogólnomiejski
  Montaż oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej na północnym odcinku jeziora Maltańskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 4
   
 • Przeszkody na wybieg dla psów 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada wyposażenie w przeszkody / zabawki istniejący wybieg dla psów w Parku Kasprowicza.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla Św.Łazarz zabezpieczyła środki w 2017 roku na to zadanie i jest ono realizowane przez ZZM. Zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Rozdział 3 - Weryfikacja projektów pkt 6 c "Występowanie zadania w danym zakresie w budżecie Miasta Poznania w najbliższych dwóch latach - jeśli jest już uwzględnione, nie będzie poddawane głosowaniu"
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 5
   
 • Naprawiamy zniszczone trawniki, skwery i chodniki 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Odnowa i zabezpieczenie skwerów, trawników i chodników przed nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 6
   
 • Zakup 15 biletomatów stacjonarnych Projekt ogólnomiejski
  Projekt zakłada zakup i montaż 15 biletomatów stacjonarnych na terenie miasta Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO 18/Rozdział 3/pkt 6, lit.e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 7
   
 • Odnowa infrastruktury parku miejskiego Cytadela Projekt ogólnomiejski
  Projekt zakłada odnowę i rozbudowę infrastruktury znajdującej na terenie parku Cytadela.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 8
   
 • budowa Kaczmarka od osiedla do Omankowskiej 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  budowa ulicy Kaczmarka od wyjazdu z osiedla (drogi utwardzonej brukiem) do ul. Omankowskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ zgłoszenie zakłada budowę tylko fragmentu drogi (etapowanie inwestycji) (Zasady PBO18/Rozdział2/pkt 12/lit. b). Zadanie to zostało wyznaczone do realizacji przez Radę Osiedla Podolany ze względu na nieuregulowany stan prawny i konieczność regulacji - realizacja będzie przeprowadzona w trybie ZRID.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 9
   
 • wybieg dla psów 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wybieg przeznaczony dla psów w mojej okolicy
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział negatywnie opiniuje projekt ze względu na jego sprzeczność z zasadami PBO18 - Wnioskodawca nie wskazał dokladnej lokalizacji realizacji projektu (Zasady PBO18/ Rozdział 3/ pkt 6, lit. d). Wniosek został przesłany do Gabinetu Prezydenta celem doprecyzowania dokładnej lokalizacji projektu z Wnioskodawcą.NOTATKA GP: 17/05 wysłano mial do wnioskodawcy z prosbą o doprecyzowanie w terminie 7 dni, podjęto 5 prób kontaktu tel. bezskutecznie

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział negatywnie opiniuje projekt ze względu na jego sprzeczność z zasadami PBO18 - Wnioskodawca nie wskazał dokladnej lokalizacji realizacji projektu (Zasady PBO18/ Rozdział 3/ pkt 6, lit. d). Wniosek został przesłany do Gabinetu Prezydenta celem doprecyzowania dokładnej lokalizacji projektu z Wnioskodawcą. 17.05.17 wysłano mail do wnioskodawcy z prośbą o doprecyzowanie w terminie 7 dni, podjęto 5 prób kontaktu tel. - bezskutecznie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 10
   
 • Montaż oświetlenia na ulicy Jasielskiej 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Montaż lamp ulicznych na ulicy Jasielskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 11
   
 • Park w Forcie V Projekt ogólnomiejski
  Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, wywóz śmieci oraz udostępnienie dla spacerowiczów Fortu V.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 12
   
 • Twój autobus na mapie Projekt ogólnomiejski
  Aplikacja mobilna pokazująca pozycje autobusów i tramwajów na wirtualnej mapie, jako uzupełnienie systemu PEKA
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 13
   
 • Kładka na Dębcu 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt zakłada powstanie kładki dla pieszych między pętlą autobusową a tramwajową na Dębcu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa - nieruchomość, na której ma być zlokalizowana kładka jest przedmiotem użytkowania wieczystego spółki PKP PLK S. A. zatem Wydział nie rekomenduje projektu do dalszego etapu zgodnie z Zasadami PBO18/ rozdział 2/ pkt 11/ lit. b

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zgodnie z opinią WGN projekt jest rekomendowany negatywnie. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa - nieruchomość, na której ma być zlokalizowana kładka jest przedmiotem użytkowania wieczystego spółki PKP PLK S. A. zatem Wydział nie rekomenduje projektu do dalszego etapu zgodnie z Zasadami PBO18/ rozdział 2/ pkt 11/ lit. b
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 14
   
 • Godne warunki dla mieszkańców Domu Weterana 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Renowacja elewacji Domu Weterana, czyli obecnego Domu Pomocy Społecznej Ugory.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 15
   
 • Poznań jak Londyn, czyli wielkopolskie Greenwich 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada wyeksponowanie przechodzącego przez nasze miasto południka 17°.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Komisja wyraziła negatywną opinię. Doceniła jednak fakt, że proponowany projekt miałby pozytywny wpływ na wizerunek Miasta w oczach turystów. Niemniej jednak dostrzegamy wiele ważniejszych lokalnych potrzeb mieszkańców z których mogliby korzystać w codziennym życiu. Niestety oznaczenie trasy południka 17 jest jednorazowa ciekawostką. Ponadto umiejscowienie go na terenie Nowego ZOO zmusza do zakupu biletu wstępu co nie jest niekomercyjne.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 16
   
 • Rowerem miejskim nad Rusałkę 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt zakłada montaż trzech stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na Golęcinie i nad jeziorem Rusałka
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 17
   
 • Place treningowe street workout na Łazarzu 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada budowę ogólnodostępnych miejsc treningowych do Street Workoutu na poznańskim Łazarzu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 18
   
 • Remont dziurawego chodnika na Umultowskiej 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Chciałbym aby zamiast dziurawego chodnika z płyt była równa kostka brukowa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym z środków Rady Osiedla.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 19
   
 • Sygnalizacja świetlna Bolka/Naramowicka 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Sygnalizacja świetlna przy wyjazdach z ulicy Bolka
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Decyzja o budowie sygnalizacji świetlnej wynika z oceny zasadności. Głównym jej kryterium jest ocena bezpieczeństwa wynikająca z zaistniałych kolizji i wypadków. Na tym skrzyżowniu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. zaistniały 2 kolizje. Ponadto należy stwierdzić, że każdorazowo należy szukać innych rozwiązań poprawiających brd (oznakowanie pionowe i poziome), a instalacja sygnalizacji jest rozwiązaniem ostatecznym, które jednak może generować znaczące utrudnienia dla ruchu (szczególnie na wlotach głównych). Dodatkowo w związku z planami budowy Nowej Naramowickiej projekt jest rekomentowany negatywnie (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit.c oraz Rozdział 3/pkt 6/lit. c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 20
   
 • Budowa drogi Jasna Rola - Łużycka Projekt ogólnomiejski
  Budowa drogi na odcinku Jasna Rola - Łużycka
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Nieruchomości, znajdujące się pomiędzy ul. Jasna Rola oraz Łużycka, które w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z dn. 23.09.2014 r. planuje się przeznaczyć pod lokalizację drogi nie znajdują się w zasobie nieruchomości miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zatem powołując się na Zasady PBO18/ Rozdział 2/ pkt 11/ lit b Wydział negatywnie opiniuje projekt.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Powołując się na Zasady PBO18/ Rozdział 2/ pkt 11/ lit b Wydział Gospodarki Nieruchomościami negatywnie opiniuje projekt. Nieruchomości, znajdujące się pomiędzy ul. Jasna Rola oraz Łużycka, które w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z dn. 23.09.2014 r. planuje się przeznaczyć pod lokalizację drogi, nie znajdują się w zasobie nieruchomości miasta Poznania i Skarbu Państwa.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 21
   
 • Montaż oświetlenia na ulicy Jaśkowiaka 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Projekt montażu oświetlenia, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ ulica ma nieuregulowany stan prawny (Zasaday PBO18 Rozdział 2/pkt. 11/lit.b). Dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu - działki nie będące w pasie drogowym ZDM: obr 54 ark. 07 działka 437, obr 55 ark. 15 działka 113/1.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 22
   
 • Remont ul. Rylejewa Projekt ogólnomiejski
  Remont ul. Rylejewa od. ul. Słowiańskiej do ul. Hercena
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 23
   
 • Sygnalizacja świetlna przy ul. Lubczykowej 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Sygnalizacja świetlna przy ul. Lubczykowej z ul. Naramowicką
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 24
   
 • Szlakiem poznańskich fortów Projekt ogólnomiejski
  Projekt polega na wyznaczeniu trasy pieszo-rowerowej uwzględniającej wszystkie poznańskie forty
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 25
   
 • Kiedy przyjedzie Twój tramwaj lub autobus Projekt ogólnomiejski
  Montaż tablic elektronicznych pokazujących rzeczywisty czas przyjazdu tramwajów i autobusów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla proponuje realizację projektu po przebudowie Ronda Śródka. Na obecnym etapie komunikacji na rondzie nie ma możliwości sprawdzenia się systemu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 26
   
 • Rewitalizacja Rynku Śródeckiego 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt ma na celu odtworzenie historycznego Rynku Śródeckiego pomiędzy muralem a kościołem świętej Małgorzaty.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje nieruchomości (tj. działki nr 33 i 34, ark. 12, obr. Śródka), które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Wobec powyższego Wydział Gospodarki Nieruchomościami, powołując się na Zasady PBO 18/ rozdział 2/ pkt 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa (Zasady PBO 18/ rozdział 2/ pkt 11/ lit. b).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 27
   
 • Więcej zieleni na Orła Białego 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt zakłada zwiększenie ilości drzew i krzewów na osiedlu Orła Białego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Część nasadzeń zgodnie z istniejącym projektem zieleni będzie zrealizowana w ramach nasadzeń rekompensacyjnych. Realizacja pozostałej części projektu w zakresie nasadzeń zieleni wg kosztorysu inwestorskiego kosztować będzie 543.429,00 zł brutto. W związku z powyższym, żeby w ramach PBO18 zamknąć zadanie realizacji zieleni potrzebna będzie kwota przekraczająca 500.000,00 zł. Zatem koszty realizacji wniosku nie mieszczą się w zakresie projektu rejonowego (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 28
   
 • Dom dla ptaków w Poznaniu Projekt ogólnomiejski
  Odtworzenie i poszerzenia bazy lęgowej ptaków (dziuplaków) na terenach miejskich.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 29
   
 • Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska) 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Wiaty, tablice ITS; eleganckie, szklane wygrodzenia; monitoring; wymiana 1km starych, zardzewiałych barierek; malowanie; czyszczenie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 30
   
 • BikeKioski na Starym - rowerowe ładowarki 9 - Stare Miasto
  BikeKiosk to stacjonarne ładowarki rowerowe które mogłyby być umieszczone w przestrzeniach publicznych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 31
   
 • Parkour Park - profesjonalne miejsce treningowe 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada budowę placu treningowego do Parkouru -miejsca aktywności ruchowej dla dzieci oraz dorosłych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 32
   
 • Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego HCP-4 Poznań 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Elektryfikacja wewnątrz ogrodu ROD-4 HCP obejmująca 145 altan ogrodowych, świetlicę, magazyn ogrodowy, alejki ogrodowe
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (są władane przez Polski Związek Działkowców). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (są władane przez Polski Związek Działkowców). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 33
   
 • Unowocześnienie przystanków: Małe Garbary, Plac Wielkopolski 9 - Stare Miasto
  Tablice systemu informacji pasażerskiej i nowe, szklane wygrodzenia na przystankach Małe Garbary, Plac Wielkopolski
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 34
   
 • Całkowita modernizacja przystanku tramwajowego Baraniaka (Malta) 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Tablice systemu informacji pasażerskiej, szklane wygrodzenia, modernizacja platform, monitoring, nowe ławki i kosze.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 35
   
 • Plac zabaw w Radojewie 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Plac zabaw w Radojewie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy działki, która co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, niemniej Wydział negatywnie opiniuje projekt do dalszego etapu. W stosunku do działki nr 107/2 prowadzone są w WGN sprawy dotyczące ustanowienie służebności gruntowej oraz postępowanie w sprawie bezumownego korzystania z nieruchomości miejskiej a przede wszystkim prowadzone jest postępowanie, mające na celu jej zbycie na zasadach ogólnych. Mając powyższe na uwadze, Wydział zgodnie z Zasadami PBO18/ rozdział 3, pkt/ 2/ lit. e - "Gabinet Prezydenta:przekazuje projekty do zaopiniowania przez jednostki merytoryczne, w kolejności do: (...) - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, z wyłączeniem tzw. „projektów miękkich”, w celu weryfikacji pod względem własności gruntów, a w dalszym etapie również pod względem postępowań prowadzonych w stosunku do gruntów miejskich". zatem Wydział, po dokonaniu weryfikacji projektu i sprawdzeniu prowadzonych postępowań, które w tym przypadku mają znaczący wpływ na realizacje jego założeń opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 36
   
 • Przystanek jak cywilizowany 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Zakup 5-ciu wiat przystankowych oraz 10-ciu stojaków rowerowych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 37
   
 • Scieżka rowerowa Umultowska-Połabska Projekt ogólnomiejski
  Ścieżka rowerowa łącząca Kampus UAM Morasko z pętlą tramwajową na ulicy Połabskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 38
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany na prośbę wnioskodawcy (pkt. 10 rozdz. 2 Zasad PBO)

  Winogradzki skwer rekreacji i aktywnego wypoczynku 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  12-elementowa siłownia zewnętrzna, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, stoły do gry w ping-ponga, szachy i chińczyka.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (władającym jest użytkownik wieczysty). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuację terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 39
   
 • Remont nawierzchni ulicy Dmowskiego 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Remont nawierzchni jezdni ulicy Dmowskiego na Łazarzu pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Stablewskiego i Potockiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 40
   
 • Radosny sport 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Zamierzamy stworzyć bezpieczną przestrzeń do gier sportowych przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 41
   
 • Oczyszczenie stawu na Umultowie 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Usunięcie śmieci i zarastającej roślinności oraz pogłębienie stawu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (własność UAM). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (własność UAM). W związku z powyższym Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 42
   
 • Droga pieszo rowerowa wzdłuż Umultowskiej 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Droga spacerowo-rowerowa na ul. Umultowskiej od Hub Moraskich do Widłakowej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ze względu na nieuregulowany stan prawny (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 11 lit b). Dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu - działki nie będące we władaniu miasta: obr. 56 ark. 13 działki: 39/7, 39/3, 43/3, 43/2, 43/1, obr. 56 ark. 08 działki: 71, 72/1, 73/1, 74/3, 271, 76/1, 76/2, 77/1, 78/1, 79, 80/1.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 43
   
 • Wykonanie chodnika długości 50m w ul.Mogileńskiej 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  ul. Mogileńska naprzeciwko numerów 19 do 23 (po stronie Torpol SA)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nieuregulowany stan prawny - realizacja zadania sprzeczna z Zasadami PBO18 Rozdział II pkt 11b. Dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu - nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako obr./ark. 01/32 dz.5/5 nie znajduje się w liniach granicznych drogi publicznej ul. Mogileńska.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 44
   
 • Przesunięcie przystanku tramwajowego Pusta kierunek Miłostowo 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Przedmiotowy przystanek będzie przesunięty o wspólną platformę tramwajowo-autobusową.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 45
   
 • Remont tragicznych chodników na ulicy Krańcowej 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Poprawa dramatycznych warunków dla pieszych i wózków w okolicy przejazdu kolejowego przy dworcu Poznań-Wschód.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 46
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany na prośbę wnioskodawcy (pkt. 10 rozdz. 2 Zasad PBO)

  Zielone Płuca Poznania-posadźmy nowe drzewa Projekt ogólnomiejski
  Projekt zakłada zakup nowych drzew i posadzenie ich w mieście.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 47
   
 • Plac do ćwiczeń dla stunterów Projekt ogólnomiejski
  Legalne miejsce do treningów motocyklowych "Stunt".
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wydział negatywnie opiniuje projekt ze względu na jego sprzeczność z zasadami PBO18 - Wnioskodawca nie wskazał dokładnej lokalizacji realizacji projektu (Zasady PBO18/ Rozdział 3/ pkt 6, lit. d). NOTATKA GP: 26/05/17 wysłano mail do wnioskodawcy z prosbą o doprecyzowanie lokalizacji w terminie 7 dni, brak odpowiedzi, podjęto 3 próby kontaktu tel.bezskutecznie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział negatywnie opiniuje projekt ze względu na jego sprzeczność z zasadami PBO18 - Wnioskodawca nie wskazał dokładnej lokalizacji realizacji projektu (Zasady PBO18/ Rozdział 3/ pkt 6, lit. d).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 48
   
 • Rozbudowa placu zabaw w parku Drwęskich 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Rozbudowa i powiększenie placu zabaw w parku oraz montaż siłowni zewnętrznej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt rewaloryzacji Parku Drwęskiego jest już gotowy, a ZZM ma w planach w ciągu najbliższych 2 lat rozpocząć jego realizację. Obecnie w parku istnieje plac zabaw i jest planowana jego przebudowa (w ramach renowacji parku). W tym roku w ramch projektu PBO 2017 powstaną siłownia zewnętrzna oraz streetworkout. Ze względów logistycznych rozbudowę placu zabaw można rozpocząć dopiero w momencie renowacji całego parku. W projekcie przewidziany jest również wjazd do parku, ułatwiający korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Koszt realizacji projektu parku przekroczy limity, wyznaczone przez zasady PBO 2018 (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 49
   
 • Dojście do przychodni lekarskiej. 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Przebudowa otoczenia i dojścia do Przychodni Lekarskiej przy ul. Galla 2D
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 50
   
 • Renowacja pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich 9 - Stare Miasto
  Modernizacja i czyszczenie pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy na Górze Przemysła.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 51
   
 • Małpi Gaj w Nadolniku 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Bezobsługowy park linowy z siatkami asekuracyjnymi dla dzieci od 3 lat.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Park został zaprojektowany na podstawie konsultacji społecznych i częściowo za pieniądze Rady Osiedla projekt ten został zrealizowany. Zakończono prace i nie ma możliwości dalszych działań w celu wprowadzenia dodatkowych elementów. Poza tym przedmiotowy teren jest terenem podmokłym, a drzewa w tym miejscu nie są stabilne, co stanowi przeciwskazanie do umieszczenia w tym miejscu małpiego gaju.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 52
   
 • Kosze na psie odchody na Łazarzu 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Kosze na psie odchody na Łazarzu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszty utrzymania projektu przekraczają 30% wartości inwestycji w ciągu 5 lat (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6/ lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 53
   
 • Remont elewacji budynku szkolnego Rondo Śródka 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Zmiana kolorystyki, remont elewacji i ocieplenie budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 17
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 54
   
 • Łąka kwietna na Cytadeli 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Łąka z wysianymi rodzimymi gatunkami kwiatów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 55
   
 • Remont chodnika przy ulicy Dmowskiego 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada remont chodnika po zachodniej stronie ulicy Dmowskiego od Rynku Łazarskiego do Hetmańskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 56
   
 • Łąka kwietna na Wildzie 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Łąka wysiana rodzimymi gatunkami kwiatów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 57
   
 • Łąka kwietna na Jeżycach i Łazarzu 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Łąka wysiana na Kościelnej i w Parku Kasprowicza rodzimymi gatunkami kwiatów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 58
   
 • Wszyscy chętni na strzelnicę Projekt ogólnomiejski
  Sfinansowanie zajęć ze strzelectwa dla mieszkańców Poznania w formie rywalizacji sportowej z nagrodami
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 59
   
 • Dębiecki parking dla aut i rowerów 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Uporządkowanie terenu przy ZSLT oraz stworzenie parkingu rowerowo - samochodowego dla mieszkańców Dębca.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 60
   
 • Budowa chodnika pieszo-rowerowego na ulicy Wołczyńskiej 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Budowa chodnika pieszo-rowerowego na Wołczyńskiej po stronie prawej od ulicy Fabianowo/Wołowska do granicy miasta
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO18/Rozdział 2/pkt 11/lit. b. Działki nie będące we władaniu Miasta: obr. 36 ark. 45 działki: 5/2, obr. 36 ark.47 działki: 1/16, 1/13, 1/4, 1/5. Ponadto obszar wymaga kompleksowych rozwiązań, a zadanie zostanie zrealizowane w ramach przebudowy ul. Grunwaldzkiej.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 61
   
 • Linowy Plac Zabaw na Winiarach 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Linowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 62
   
 • Świerczewo rekreacji. Boisko, chodnik za Korfantego 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Utworzenie boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz brakującego chodnika za ul. Korfantego, Tyca.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 63
   
 • Cykl koncertów muzyki eksperymentalnej i awangardowej 9 - Stare Miasto
  Organizacja cyklu koncertów muzyki eksperymentalnej, awangardowej w salach koncertowych i innych przestrzeniach Starego Miasta
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 64
   
 • Połączmy Nadolnik z Wartostradą 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Wybudowanie chodnika pod mostem na ul. Hlonda łączącym park z Wartostradą
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 65
   
 • Ścianka tenisowa na Wildzie 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Paraboliczna, bezpłatna ścianka tenisowa w Parku im. JPII, przystosowana również dla tenisistów na wózkach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Park Jana Pawla II jest po renowacji, projekt renowacji parku został zrealizowany i zamknięty, zatem nie ma możliwości wprowadzenia kolejnych zmian, a szczególnie nie należy likwidować bardzo cennego przyrodniczo terenu zieleni jakim jest tzw.:"Łąka Słowicza", na rzecz utwardzonych, betonowych powierzchni. Zarząd Zieleni Miejskiej nie widzi również potrzeby stawiania tego typu konstrukcji sportowych w innych parkach Poznania.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 66
   
 • Rower miejski na Kopernika i Grunwaldzie 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Instalacja czterech nowych stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na os. Kopernika i na Grunwaldzie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO18, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział3/pkt 6, lit.e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 67
   
 • Monitoring w porcie Garbary 9 - Stare Miasto
  Projekt zakłada objęcie basenu portowego monitoringiem miejskim.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 68
   
 • Utwardzenie ul. Szczecińskiej 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Zbudowanie nawierzchni drogi lokalnej na dł. 100 mb z POZBRUKU
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nieuregulowany stan prawny (realizacja zadania sprzeczna z Zasadami PBO18 Rozdział II pkt 11b). Dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu - działka nie będąca w pasie drogowym ZDM: obr 38 ark. 05 działka 19/2.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 69
   
 • Święty Marcin czyta dzieciom 9 - Stare Miasto
  Cykl warsztatów stworzonych z myślą o upowszechnianiu książek dla dzieci reprezentujących wysokie walory estetyczne.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 70
   
 • Laptopy dla seniorów Projekt ogólnomiejski
  Laptopy + szkolenie dla samotnie mieszkających seniorów powyżej 65 roku życia
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 71
   
 • Park Husarska 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt ma na celu utworzenie małego Parku miejskiego dla mieszkańców Grunwaldu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 72
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany na prośbę wnioskodawcy (pkt. 10 rozdz. 2 Zasad PBO)

  Odbudujmy zniszczony w pożarze tor łuczniczy! 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Odbudowa zniszczonego w pożarze toru łuczniczego, uporządkowanie terenu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz budowa wielofunkcyjnego pawilonu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja co prawda znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast władającym terenem jest podmiot prywatny. W związku z powyższym, Wydział, zgodnie z Zasadami PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 73
   
 • Doświetlenie chodnika - Orła Białego 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt zakłada montaż trzech latarni przy chodniku na osiedlu Orła Białego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt przewiduje doświetlenie chodnika przy siłowni zewnętrznej. Chodnik znajduje się na terenie spółdzielni, a nie w zasobach miasta. Zgodnie z wnioskiem lampy miałyby być usytuowane na działce miejskiej, która nie przylega bezpośrednio do chodnika. Proponujemy, by w tej sytuacji lampy zamontowała i utrzymywała spółdzielnia.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 74
   
 • Wszyscy chętnie czytamy książki w Poznaniu! Projekt ogólnomiejski
  Zakup nowej kolekcji zbiorów dla siedziby głównej oraz 40 filii Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 75
   
 • Siłownia pod chmurką MARLEWO 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców osiedla Marlewo.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 76
   
 • Rower miejski dla Starołęki 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Postawienie stacji rowerów miejskich na Starołęce (pętla tramwajowa)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO18, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział3/pkt 6, lit.e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 77
   
 • Tablice informacji pasażerskiej dla Naramowic 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Wyposażenie przystanków "Bronisza" oraz "Naramowice" w tablice informacji pasażerskiej, pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu autobusów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 78
   
 • Nowoczesne i wzorowe przystanki tramwajowe Kórnicka Projekt ogólnomiejski
  Nowe, estetyczne wiaty z elektronicznymi tablicami odjazdów; nowe, szklane wygrodzenia, kosze, ławki i monitoring.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Przystanki Kórnicka od strony os. Lechabędą objęte przebudową całej trasy tramwajowej przez GTR, przystanki Kórnicka od strony Ronda Rataje będą objęte planowaną przebudową Ronda Rataje. Przystanek Kórnicka w kierunku Ronda Śródka zostanie zmodernizowany w ramach jednej z w/w inwestycji. W związku z tym rekomendacja jest negatywna zgodnie z Zasadmi PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit.c oraz Rozdział 3/pkt 6/lit. c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 79
   
 • Dolny Łazarz przyjazny mieszkańcom! 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Odczarowanie dolnego łazarza: pasy zieleni przy ul. Granicznej, Strusia, Kanałowej. Funkcjonalny parking dla mieszkańców.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ ze względu na trwające prace związane z wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania nie jest możliwy do zrealizowania (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 80
   
 • Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Jałowcowej 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Zmiana organizacji ruchu na ul. Jałowcowej - uspokojenie ruchu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 81
   
 • Dni forteczne na Chartowie 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Organizacja dni fortecznych w Forcie IIa na os. Czecha.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 82
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt nie spełnia wymogów formalnych. Niezgodność z zapisem rozdz. 2 zasad PBO "Propozycję projektów do zrealizowania może zgłosić każdy mieszkaniec - osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania".

  OGRÓD przed KLUBEM SPORTOWYM ENERGETYK POZNAŃ 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  ławeczki rekreacyjne, ogród zieleni i kwiatów oświetlone miejsce wypoczynku dla Poznaniaków i gości targowych

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 83
   
 • Niedzielne koncerty w Ogrodzie Botanicznym UAM 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Zorganizowanie cyklu niedzielnych koncertów plenerowych dla mieszkańców Poznania, w Pawilonie Letnim Ogrodu Botanicznego UAM.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 84
   
 • Aktywna mama i szczęśliwe dziecko 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Bezpłatny fitness i współpraca z dietetykiem dla Pań z zapewnioną bezpłatną opieką dla dzieci
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 85
   
 • Symbioza aut i pieszych na Grunwaldzie 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Budowa miejsc postojowych dla samochodów (po skosie) i remont chodnika wzdłuż ulicy Rycerskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ projekt zaklada wykonanie znacznej wycinki drzew, co jest niezgodne ze strategią Miasta (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit.c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 86
   
 • Bezpieczna droga do szkoły 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Budowa uniesionych przejść dla pieszych przy wildeckich szkołach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Opracowywany jest projekt SPP na Wildzie obejmujący uspokojenie ruchu w pobliżu szkół i przedszkoli. W lipcu 2017 zakończony zostanie projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania w rejonie szkół i przedszkoli na ul. Prądzyńskiego, Niedziałkowskiego i Przemysłowej). Przedmiotowy projekt jest elementem składowym innych realizowanych projektów.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 87
   
 • Piłkarska rywalizacja - treningi dla dzieci Projekt ogólnomiejski
  Treningi piłki nożnej dla dzieci z Poznania
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 88
   
 • Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy wszystko! 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej (oświetlenie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz wzbogacenie placu zabaw o nowe urządzenia)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 89
   
 • Kamera miejskiego monitoringu na os. Marysieńki 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Zamontowanie kamery miejskiego monitoringu przy chodniku na ul. Wiedeńskiej, w miejscu częstego spożywania alkoholu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 90
   
 • Dodatkowe stacje roweru miejskiego na Malcie 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Dwie nowe stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego: przy przystanku MPK "Baraniaka" oraz na Polance (Katowicka)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 91
   
 • Plac zabaw na Marysieńki 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Wybudowanie i wyposażenie pierwszego placu zabaw dla dzieci na osiedlu Marysieńki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ ze względów bezpieczeństwa realizacja przedmiotowego wniosku jest niemożliwa. Zbyt mała odległość planowanego placu zabaw od jezdni - konieczne jest zachowanie minimum 10 m od linii rozgraniczających ulicę zgodnie z § 40 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. g).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 92
   
 • Żółwi dom 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Wycinek natury w centrum miasta
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Głosy radnych były podzielone, ale przeważyły negatywne. Choć projekt ma dobre strony, to jednocześnie - w uchwałach podjętych w minionych latach Rada wnioskowała o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego Starego Zoo, a nierozwijanie jego charakteru ogrodu zoologicznego. Motywuje się to: - po pierwsze, ograniczonym miejscem dla zwierząt; - po drugie tym, że jest to jedyna enklawa zieleni dla jednego z najgęściej zaludnionych osiedli Poznania, a także przestrzeń zawierająca największy plac zabaw na Jeżycach, jeden z zaledwie kilku otwartych placów, którymi dysponuje całe osiedle. - po trzecie tym, że dla osób spoza Jeżyc oraz przyjezdnych dedykowane jest Nowe Zoo ­znacznie większe i położone tak, by można do niego dojechać różnymi środkami transportu, w tym samochodem. To, że teren ten ma status Zoo, ogranicza możliwość zwiększenia liczby wejść i wydłużenia godzin jego otwarcia Rada proponowała w uchwałach z minionych lat, aby zwiększyć na tym obszarze powierzchnię trawników oraz miejsc do wygodnego siedzenia i leżenia, na których można wypoczywać, kosztem terenów zamkniętych i pokrytych twardą nawierzchnią, utworzyć ekofarmę edukacyjną dla dzieci oraz częściej oddawać przestrzeń i scenę do dyspozycji osób i organizacji chętnych do zorganizowania jakiegoś wydarzenia, podobnie jak działo się to w czasie Dni Jeżyc w latach 2014 i 2015.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 93
   
 • Metamorfozy kobiet Projekt ogólnomiejski
  Kobiece metamorfozy z sesją fotograficzną - porady wizażystki, ukończone profesjonalnym makijażem i sesją fotograficzną.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 94
   
 • Przebudowa Rumiankowej od 29 do Naramowickiej. Projekt ogólnomiejski
  Przebudowa odcinka ulicy Rumiankowej od 29 do Naramowickiej - pieszojezdnia z powierzchniowym odprowadzeniem wody.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 95
   
 • BEZPIECZNE ŚWIERCZEWO// RELAKS PRZY BURSZTY 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Projekt "BEZPIECZNE ŚWIERCZEWO// RELAKS PRZY BURSZTY" zakłada stworzenie miejsca rekreacji między ulicami Burszty, Sucharskiego,Brzozową.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość (działka nr 3/48, ark. 13, obr. Dębiec) przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania a w związku z tym i ryzyko utraty własności nieruchomości.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość (działka nr 3/48, ark. 13, obr. Dębiec) przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania a w związku z tym i ryzyko utraty własności nieruchomości.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 96
   
 • Sygnalizacja świetlna Starołęcka / Tarnobrzeska 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Starołęcka/Tarnobrzeska
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Decyzja o budowie sygnalizacji świetlnej wynika z oceny zasadności. Głównym jej kryterium jest ocena bezpieczeństwa, wynikająca z zaistniałych kolizji i wypadków. Na tym skrzyzowaniu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 miało miejsce jedno zdarzenie - kolizja. Ze wstępnej analizy wynika, że bardziej obciążone jest skrzyzowanie z ul. Czernichowską, a budowa dwóch sygnalizacji w tak niewielkiej odległości nie jest możliwa, ze względu na generowanie znaczących utudnień w ruchu. Ponadto należy stwierdzić, że każdorazowo należy szukać innych rozwiązań poprawiających brd (oznakowanie pionowe i poziome), a instalacja sygnalizacji jest rozwiązaniem ostatecznym, które jednak może generować znaczące utudnienia w ruchu.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 97
   
 • Woliera dla ar 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Budowa nowej woliery dla Ar w Poznańskiej Palmiarni
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 98
   
 • "Z Wartą warto " Wartostrada Północ Projekt ogólnomiejski
  Poprowadzenie Wartostrady od rzeki Głównej do granic miasta Poznania w kierunku gminy Czerwonak.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 99
   
 • Łąka kwietna nad Maltą! 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Łąka wysiana rodzimymi gatunkami kwiatów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji opiniują pozytywnie zgłoszenie nr 100 Łąka kwietna nad Maltą oraz akceptują kosztorys przedstawiony przez Wnioskodawcę.
   Zespół Obradował w składzie Piotr Wrześniewski, Karolina Kaszub, Patryk Pawełczak

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 100
   
 • Śródka. I wszystko jasne :) 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Przywrócenie stylizowanych lamp wolnostojących na ulicach Śródki zgodnych z wytycznymi Konserwatora Miejskiego,Plastyka Miejskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie W wyniku spotkania odwoławczego i ustaleń 19/09/2017 zmieniono decyzję na pozytywną.W toku spotkania odwoławczego ustalono realizację zadania do wysokości środków 500 tys. Bez wskazania konkretnych lokalizacji i rozmieszczenia lamp. Wycena 500 tys. Koszty projektu i realizacji oświetlenia na terenie dzielnicy Śródka
   Zespół Obradował w składzie maciej Bloch, Paulina Gowin-Sikora, Katarzyna Bolimowska

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 101
   
 • Cmentarze komunalne – utwardzenie alejek kostką Projekt ogólnomiejski
  Utwardzenie kostką brukową cmentarnych alejek na Miłostowie i Junikowie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 102
   
 • Budowa progów zwalniających na ulicy Strzeszyńskiej 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Budowa progów zwalniających na ulicy Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Szarych Szeregów do Sucholeskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 103
   
 • Łąka kwietna na Grunwaldzie! 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Łąka w Parku Manitiusa wysiana rodzimymi gatunkami kwiatów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 104
   
 • Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Zieleniec służy przyjaznemu udostępnieniu mieszkańcom przestrzeni między budynkami przy ulicy Czeremchowej 31 oraz 32.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 105
   
 • Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  remont drogi rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofa poprzez obniżenie krawężników i wyrównanie nawierzchni na skrzyżowaniach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 106
   
 • Poznański Festiwal Murali Projekt ogólnomiejski
  Festiwal murali pozwoli zaprezentować się artystom z całej Polski, upiększając przestrzeń miejską.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 107
   
 • Łąka kwietna na Starym Mieście! 9 - Stare Miasto
  Łąka w Parku Marcinkowskiego wysiana z rodzimych gatunków kwiatów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 108
   
 • Droga rowerowa pod mostem Mostem Chrobrego 9 - Stare Miasto
  przedłużenie zachodniej, lewobrzeżnej Wartostrady rowerowej, przeprowadzenie jej pod mostem Chrobrego i dołączenie do Estkowskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 109
   
 • "Odkrywamy historię na Wzgórzu Reformatów" 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Przygotowanie Nocy Muzeów 2018 pt. „Odkrywamy historię na Wzgórzu Reformatów"
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 110
   
 • Rower Miejski na ul. Dymka 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt zakłada utworzenie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego w pobliżu skrzyżowania ulic Dymka i Chartowo.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6, lit.e)
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 111
   
 • Platforma widokowo-rekreacyjna 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Platforma widokowo-rekreacyjna, jako działania rewitalizacyjne plaży parkowej nad Jeziorem Kierskim.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 112
   
 • Piątkowskie aleje klonowe 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Klonowa aleja wzdłuż ul. Szeligowskiego naturalną barierą przed smogiem
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak możliwości nasadzenia drzew w wąskich pasach o szerokości ok 2,5 m, znajdujących się między jezdnią a ciągiem pieszo rowerowym wzdłuż ul. Szymanowskiego. Należy podkreslić, że sadzenie drzew w pasie drogowym jest utrudnione ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego, chodniki oraz wąskie pasy zieleni z jakimi tu mamy do czynienia. W związku z powyższym często się zdarza, że w miejscach, które potencjalnie wyglądają na nadające się do obsadzenia, niestety nie ma możliwości wprowadzenia nowych drzew. W trudnych warunkach miejskich tylko zaostrzone wymagania dotyczące zarówno parametrów materiału roślinnego jak i sposobu wykonania nasadzeń i jej pielęgnacji po posadzeniu, gwarantują przeżycie drzew. Tak wąskie pasy zieleni stwarzają skrajnie niekorzystne warunki dla wzrostu i rozwoju roślin, dlatego ze względu na problemy z późniejszą pielęgnacją i utrzymaniem zieleni nie umieszcza się w takich lokalizacjach nowych nasadzeń.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 113
   
 • Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji Projekt ogólnomiejski
  Modernizacja instalacji elektrycznej, grzewczej oraz windy w Olimpii to uruchomienie jej kulturalno-edukacyjnego potencjału.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Biuro Nadzoru Właścicielskiego
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 114
   
 • Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wykonanie ogrodzenia od ulicy 28 czerwca 1956 r. oraz wiaty śmietnikowej i toalety
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 115
   
 • Odbudowa tramwaju „dwa pokoje z kuchnią” Projekt ogólnomiejski
  Ratujmy Stare Bimby - odbudowa poznańskich „dwóch pokoi z kuchnią” oraz wagonu silnikowego „Heidelberg”
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 116
   
 • Bo tak -więcej kobiet aktywnych publicznie Projekt ogólnomiejski
  Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania kobiet w działalność publiczną poprzez kształtowanie kompetencji lokalnych liderek.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 117
   
 • chodnik i przejście dla pieszych 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Zgłaszamy projekt wykonania 70m chodnika na gruntach miejskich zakończonego przejściem dla pieszych do przystanku.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie. Ponadto projekt nie spełnia limitów finansowych określonych w rozdz. 1 pkt. 7 a) Zasad PBO18 - łączne koszty utrzymania projektu przekraczają 30% wartości projektu.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 118
   
 • Boisko przy Szkole Podstawowej nr 21 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Budowa boiska sportowego (70x40 m), nawierzchnia sztuczna, ogrodzenie, oświetlenie oraz zakup wyposażenia sportowego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 119
   
 • Ławki uliczne 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Ławka jest podstawowym miejscem odpoczynku dla pieszych, szczególnie ludzi starszych czy dzieci.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszty utrzymania projektu przekraczają 30% wartości inwestycji w ciągu 5 lat (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6/lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 120
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofany na prośbę wnioskodawcy (pkt. 10 rozdz. 2 Zasad PBO)

  Ciąża w ruchu Projekt ogólnomiejski
  Upowszechnianie aktywności fizycznej w ciąży wśród mieszkanek Poznania
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 121
   
 • Oświetlenie cmentarza na Miłostowie Projekt ogólnomiejski
  Projekt dotyczy wykonania oświetlenia na alejkach/ciągach komunikacyjnych/na terenie cmentarza
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 122
   
 • Grunwaldzka Strefa Kultury 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Cykl koncertów muzycznych i wieczorów filmowych "na powietrzu" - kontynuacja projektu Muzyka nad Grunwaldem
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 123
   
 • Program zdalnej opieki nad seniorami Projekt ogólnomiejski
  Zapewnienie opieki zdalnej dla osób w podeszłym wieku w formie abonamentu na całodobowy monitoring.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 124
   
 • Dużo drzew dla Poznania Projekt ogólnomiejski
  Dużo drzew dla Poznania dla ochrony przed smogiem
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 125
   
 • Kontrola dymu z kominów Dronem Projekt ogólnomiejski
  Kontrola dymu z kominów i kontrola jakości spalanego opału dzięki technologii AIRDron.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Badania powietrza prowadzone są – w zależności od potrzeby oceny emisji lub imisji, poprzez: - pomiary emisyjne określające wielkość ładunku wprowadzanego do środowiska wykonywane za pomocą aparatury kontrolno – pomiarowej przez użytkownika instalacji (przedsiębiorca, stacja kontroli pojazdów itp.) oraz kontrolnie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ); - pomiary imisyjne określające rzeczywistą jakość powietrza poprzez wielkość ładunku znajdującego się w powietrzu, wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) (art. 88 Poś). Ocena stanu jakości powietrza wykonywana jest przez WIOŚ, a nadzorowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie wyników imisyjnych stacji pomiarowych, które dla Poznania są w pełni zgodne z przepisami i standardami międzynarodowymi. W Poznaniu system monitorowania winien obejmować 3 punkty pomiarowe, a obecnie funkcjonują 4 stacje pomiarowe, przy czym na stacji zlokalizowanej przy ul. Polanka monitorowany jest pył PM 10 oraz PM 2,5 metodą automatyczną oraz pył PM 2,5 metodą manualną, w związku z tym punkt ten liczony jest jako 2 oddzielne stanowiska pomiarowe. Oznacza to, że zgodnie ze sztuką w Poznaniu ilość stacji jest wystarczająca do oceny jakości powietrza. Odnosząc się do Pana wniosku dot. pomiarów przy wykorzystaniu drona w celu identyfikacji spalania substancji niedozwolonych wyjaśniamy: Według rozpoznania dokonanego przez Wydział Ochrony Środowiska oraz na podstawie doświadczeń innych samorządów np. Krakowa, obecnie brak jest na rynku mierników (detektorów), które jednoznacznie wykrywałyby związki chemiczne charakterystyczne dla spalania odpadów, a niepowstające przy spalaniu dozwolonych paliw (węgla czy drewna) i mogłyby być wykorzystane przy zastosowaniu urządzenia mobilnego np. drona. Wskazane przez Pana, we wcześniejszej korespondencji, miasta Gdańsk i Bydgoszcz nie realizują podobnych przedsięwzięć. Należy podkreślić, że związki chemiczne charakterystyczne wyłącznie dla spalania odpadów nie zostały określone w żadnej normie prawnej, zarówno co do ich rodzaju jak i stężeń. Nie ma również przepisów określających standardy emisyjne dla małych kotłów grzewczych. Normy dopuszczalnej emisji (standardy emisyjne), dla takich substancji jak: dwutlenek siarki, tlenek azotu i pył zawieszony określone zostały dla dużych źródeł spalania paliw o mocy większej niż 1 MW. Ww. związki jak i szereg innych substancji np. dwutlenek i tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzo(alfa)piren, a także pyły, mogą powstawać zarówno przy spalaniu paliw stałych (węgla, drewna) jak i odpadów. Grupa związków chemicznych, które mogłyby być potencjalnie wytypowane jako wskaźnikowe dla spalania odpadów wymagałaby zastosowania bardzo zaawansowanych technik pomiarowych czyli – mając na uwadze dzisiejsze technologie - niemożliwych do zastosowania w takim urządzeniu jak czujnik podpięty do np. drona. Ponadto, aby czujnik powieszony do drona został uznany za równoważny do metodyki referencyjnej musi przejść badania równoważności i uzyskać certyfikat to potwierdzający. Z informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że obecnie na rynku nie ma żadnego czujnika, który uzyskał wymagany certyfikat. Niezależnie od powyższego Wydział uzyskał informacje od firmy SOFTBlue S.A. w sprawie badań przy pomocy drona. Z informacji tych wynika, że wykonany pomiar nie może być podstawą do ukarania właściciela za palenie niedozwolonych odpadów.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 126
   
 • Skwer Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956. 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Utworzenie centrum osiedla Zielony Dębiec, miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców, uzupełnienie deptaku Dębiec.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 127
   
 • Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Zakup wyposażenia SP62 - pracownie fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, laboratoria cyfrowe, komputery, monitory interaktywne
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 128
   
 • PoMuraluj mój Poznań Projekt ogólnomiejski
  Projekt ten przewiduje organizację festiwalu malowania murali w różnych dzielnicach Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 129
   
 • Poszerzenie ulicy Mieszka I 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt ten ma na celu poszerzenie ulicy Mieszka I na wysokości ulicy Lechickiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 130
   
 • Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Projekt ten zakłada remont miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 131
   
 • Kwietne łąki Poznania Projekt ogólnomiejski
  Projekt zakłada utworzenie kwietnych łąk w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 132
   
 • Rowerem na Podolany 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Rozwój PRM w kierunku Podolan i Strzeszyna wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej przy ulicy Strzeszyńskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6, lit. e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 133
   
 • Remont holu SP6 na osiedlu Rusa 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Założeniem projektu jest wyremontowanie holu Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 134
   
 • Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Budowa drogi rowerowej przez Park Sołacki nad Rusałkę; wygodniej rowerem przez Dąbrowskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla ww. projekt charakteryzuje się dużym stopniem ogólności i braku informacji o szczegółowym wytyczeniu opisywanych w projekcie ścieżek rowerowych. Opisywany w projekcie projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż pętli tramwajowej przy pl. Waryńskiego ma zostać (według otrzymanych deklaracji) w przyszłości wybudowany ze środków miejskich. Wątpliwości Radnych budziła także kwota przeznaczona na realizację ww. projektu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 135
   
 • Poznański Rower Miejski dla Podolan 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Projekt zakłada instalację dwóch stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na ul. Strzeszyńskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6, lit.e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 136
   
 • Kontra rak 9 - Stare Miasto
  Cykliczne darmowe zajęcia artystyczne, sportowe i edukacyjne dla Pacjentów Onkologicznych z Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 137
   
 • Szkoła marzeń 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Modułowa budowa dodatkowej sali lekcyjnej z szatnia i węzłem sanitarnym przy SP46
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 138
   
 • Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Celem projektu jest wymiana ogrodzeń i modernizacja terenów zielonych przedszkoli: 140, 131,129,127,116
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 139
   
 • Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Modernizacja i przystosowanie boiska, na potrzeby bezpiecznego uprawiania koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 140
   
 • Dla młodych sportowców Projekt ogólnomiejski
  Przykrycie boiska ze sztuczną nawierzchnią ogrzewanym balonem i wymiana nawierzchni w SP nr 46
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 141
   
 • ROWEROWE POŁUDNIE. Z Głogowskiej na Dębinę! Projekt ogólnomiejski
  Rowerowe połączenie mieszkańców Grunwaldu, Łazarza, Górczyna i Świerczewa z Łęgami Dębińskimi i Wartą.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Koszt realizacji zadania znacznie przewyższa możliwości finansowe PBO (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12//lit. d)
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 142
   
 • Tajemniczy ogród przy Czeremchowej Projekt ogólnomiejski
  Mały ogród botaniczny z wygospodarowanym miejscem na odpoczynek, spacer, rekreację w postaci placu zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 143
   
 • EKO-ROZWÓJ na Kiekrzu, Krzyżownikach, Podolanach, Strzeszynie 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Celem projektu jest dostarczenie infrastruktury i materiałów metodycznych dla nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W projekcie nie zaznaczono, w jakich placówkach oświatowych miałby być realizowany Eko- Rozwój na Kiekrzu, Krzyżownikach, Podolanach i Strzeszynie. Nie określono więc beneficjenta projektu.Zgodnie z pkt 12 regulaminu PBO 2018 nie mogą być zgłaszane projekty, które wymagają współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. Tutaj wnioskodawca został wezwany do złożenia listy placówek oraz zgody ich dyrekcji do współpracy przy tym projekcie i listy takiej nie dostarczył we wskazanym terminie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 144
   
 • Przyroda dla przedszkolaka i szkolniaka Projekt ogólnomiejski
  Warsztaty przyrodnicze dla publicznych szkół i przedszkoli w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Tego typu zajęcia są już realizowane przez nasze placówki tak przedszkola, jak i szkoły. Zgodnie z przepisami nie możemy rekomendować pozytywnie projektu do PBO 2018, jeśli celem tego projektu jest zadanie realizowane już przez miasto. Ponadto projektodawca nie może wskazywać wykonawcy projektu -czyli siebie- do prowadzenia zajęć czy warsztatów, bo to miasto decyduje, kto będzie wykonawcą każdego projektu do PBO 2018.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 145
   
 • Zieleniec Dolna Wilda 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Dalsza rozbudowa Zieleńca Dębiec
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 146
   
 • Sportowe Żegrze II 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt zakłada stworzenie drugiej i ostatniej części kompleksu sportowo – rekreacyjnego na Żegrzu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 147
   
 • Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka) 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Boiska piłkarskie (typu Orlik)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 148
   
 • Bezpieczna Gołężycka! 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Wybudowanie ciagu pieszo-rowerowe wraz z oświetlenie wzdłuż najniebezpieczniejszego ocinka ulicy Gołężyckiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Opracowywane są koncepcje dla ciągu ulic Obodrzyckiej, Ożarowskiej i Gołężyckiej, z którymi projekt częściowo się zazębia, w związku z tym projekt jest niezgodny z Zasadami PBO18 Rozdział 2/pkt 12/lit.e
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 149
   
 • Obudź smartfonowe zombie! Projekt ogólnomiejski
  Instalacja w chodnikach przy przejściach dla pieszych listew ledowych ostrzegających czerwonym i zielonym światłem
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 150
   
 • Fajny wynalazek Projekt ogólnomiejski
  Rozstawienie po mieście kilkunastu fajnych wielofunkcyjnych stojaków na rowery i bagaże.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ projekt ma charakter komercyjny (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6/lit. d).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 151
   
 • Zielona oaza dla osiedla Kasztelanów Projekt ogólnomiejski
  Zielona Oaza-zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się w rejonie ulic Cześnikowskiej, Husarskiej, Rycerskiej oraz Kanclerskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym 19/09/17 zmieniono decyzję na pozytywną. W ustaleniach projekt realizowany będzie do wysokości wykorzystania środków, ustalono z wnioskodawcą przeklasyfikowanie projektu z rejonowego do ogólnomiejskiego. Ostateczny koszt projektu ustalono na kwotę 750.000 zł.
   Zespół Obradował w składzie M.Sobieszczyk, R.Przybylski, V.Wabińska-Chmielewska, P.Pawełczak

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 152
   
 • Zieleniec przy KS Energetyk Poznań 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym przy KS Energetyk Poznań
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 153
   
 • Rodzinne Spotkania z Przyrodą 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Przyrodnicze wycieczki rodzinne na terenie poznańskich parków i lasków.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Oświaty realizuje już zadania o podobnym charakterze w ramach zajęć dodatkowych, ponadto jeśli beneficjentami wycieczek przyrodniczych miałyby być dzieci z poznańskich szkół i przedszkoli, należałoby przedstawić deklaracje ze strony dyrektorów placówek, które są zainteresowane taką współpracą. Dodatkowo projektodawca nie może wskazywać miastu wykonawcy projektu (autorka projektu zaś sugeruje swoją osobę) bo to miasto decyduje o tym, kto wykona projekt, jeśli zakwalifikuje się on do PBO 2018.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 154
   
 • Przyrodnicze wyprawy nad Strzeszynek 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Wycieczki przyrodnicze dla rodzin na terenie lasu dookoła jeziora Strzeszyńskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Oświaty nie rekomenduje tego projektu do realizacji, gdyż brak tu jest wskazania konkretnego beneficjenta projektu, ponadto w projekcie nie ma żadnej informacji do do ewentualnej deklaracji zainteresowania tego typu warsztatami ze strony jakichkolwiek placówek oświatowych. Dodatkowo proponowane przez autorkę projektu spotkania miałyby mieć charakter rodzinny, a Wydział Oświaty nie jest kompetentny do wyrażania opinii w imieniu rodziców dzieci. Istotne jest też to, że wycieczki miałyby mieć miejsce przy jeziorze Strzeszyńskim, a nie jest to obiekt nadzorowany przez nasz wydział.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 155
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie Wycofane na prośbę wnioskodawcy - 20.07.2017 r.

  Oświetlenie Parku Rataje (teren wzdłuż ul.Kruczej) 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Instalacja latarni w parku pomiędzy os. Rzeczypospolitej, a os. Bohaterów II Wojny Światowej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 156
   
 • Supertata wart Poznania! Projekt ogólnomiejski
  Poznaniacy w drodze do efektywnego ojcostwa – warsztaty supertaty, przygody z tatą, festyn rodzinny.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 157
   
 • Świerczewski Hałabała. Bezpieczny plac zabaw Przedszkole43 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Nowoczesny plac zabaw w Przedszkolu nr 43 na Świerczewie przy ul. Wiązowej 5
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 158
   
 • POZNAŃSKIE MULTITRASY MOBILNOŚCI I PIESZOMAPA POZNANIA Projekt ogólnomiejski
  Badanie ruchu pieszego, wyznaczenie MULTITRAS pieszych i kompleksowe konsultacje społeczne, PIESZOMAPA Poznania, aplikacja mobilna.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Trudno wskazać użyteczność takiej mapy zakładając, że służy ona mieszkańcom, którzy znają swoją okolicę i poruszają się pieszo do wybranych przez siebie obiektów / instytucji, które są wystarczająco blisko. Zakłada się, że ruch pieszy odbywa się w odległości 1-1,5 km co zajmuje ok. 15 min. marszu. Dalsze destynacje realizowane są za pomocą transportu zbiorowego, czy indywidualnego. W Poznaniu dominujący jest transport publiczny w połączeniu z rowerowym, w związku z czym jest to zadanie będące koordynacją pracy kilku jednostek. Trasy piesze, które wnioskodawca chciałby opisać na mapie i w aplikacji, są dobrze znane mieszkańcom, którzy na co dzień z nich korzystają (np. trasy: szkoła-dom, dom-sklep, kościół-dom). Dodatkowe badania do opracowania mapy byłyby bardzo kosztowne i nie ma również pewności, co do ich późniejszego ewentualnego wykorzystania w innych opracowaniach. Warto dodać, że obecnie można bezpłatnie korzystać z dostępnych w internecie map (Mapy Google, itp.), które umożliwiają wyznaczenie trasy pieszej z podaniem czasu przejścia. Dodatkowo, koszty corocznego druku zaktualizowanych map w ilości 30 tys egz. rocznie, szacując po 2 zł (koszt mapy rowerowej), daje każdego roku kwotę 60 tys. zł, co przez 5 lat wyniesie 300 tys. zł. Koszty utrzymania w ciągu 5 lat przekraczają więc 30% wartości projektu, co jest sprzeczne z zasadami PBO18 Rozdz. 3 pkt.6 ppkt.e. W zgłoszonym projekcie Wnioskodawca określa, że jest to pierwszy etap POZNAŃSKIEGO PROGRAMU PIESZEGO, co jest sprzeczne z zasadami PBO 2018 Rozdział II pkt 12b.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 159
   
 • Bezpieczna droga rowerowa 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Budowa bezpiecznego przejazdu oraz drogi rowerowej wzdłuż ulicy Ługańskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 160
   
 • RowerowaTrasa Kórnickiej. Odcinek Milczańska- Traszki Ratajskie 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Projekt jest domknięciem ważnego tranzytowego korytarza rowerowego z centrum na wschód Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu. Ze względu na nieuregulowany stan prawny - działki nie będące w zasobie miasta: obr. 06 ark. 02 działki: 17/1, 35/1, 25/3, 24/1, realizacja zadania jest sprzeczna z zasadami PBO18 (Rozdział II pkt 11b). Dodatkowo podobny zakres projektu zostanie zrealizowany podczas przebudowy Górnego Tarasu Rataj.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 161
   
 • Starołęka wygodnie rowerem 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Budowa drogi rowerowej o wysokich standardach na ul. Starołęckiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W tej szerokości nie można wykonać drogi rowerowej w wysokim standardzie. Dodatkowona części działek podpisana jest umowa partycypacyjna z deweloperem (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/ lit e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 162
   
 • ZWOLNIJ! Bezpieczna droga Poznaniaków do szkoły Projekt ogólnomiejski
  158 elektronicznych tablic LED wyświetlających prędkość pojazdów w okolicy wszystkich 76 poznańskich Szkół Podstawowych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 163
   
 • Skwer zieleni na Zodiaku 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Urządzenie skweru zieleni na Zodiaku.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie 15/09/2017 w wyniku spotkania odwoławczego z wnioskodawcą zmieniono rekomendację na pozytywną oraz łączny koszt realizacji ustalono na kowtę 500.000 zł z zaznaczeniem, iż realizacja nastąpi do wyczerpania środków i nie jest konieczna realizacja piramidy linowej. Składowymi projektu będą w kolejności: 1: uporządkowanie terenu 2. ukłąd komunikacyjny i zieleń 3. architektura mała 4. elementy sportowo-rekreacyjne
   Zespół Obradował w składzie T.Lisiecki, M.Sobieszczyk, R.Przybylski, M.Rucka, V.Wabińska-Chmielecka, P.Pawełczak. K.Kubis

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 164
   
 • Rowerowa trasa Hetmańska 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wygodniej i bezpieczniej dzięki remontowi drogi rowerowej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 165
   
 • zdrowa rodzina-darmowe warsztaty dietetyczne i kulinarne Projekt ogólnomiejski
  Warsztaty dietetyczne,sportowe i kulinarne dla rodziców i dzieci,mówiące o szkodliwości nadmiaru cukru w pożywieniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W opinii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych projekt ma charakter komercyjny. Wnioskodawca został o tym poinformowany, mimo to nie dokonał korekty wniosku.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 166
   
 • Plac Zabaw na Wspólnej 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wybudowanie pierwszego w okolicy Placu Zabaw na ul. Wspólnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość przygotowywana jest do zbycia na zasadach ogólnych, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e - ze względu na prowadzone postępowania.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 167
   
 • Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz! 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 168
   
 • Z Wildy bliżej do Centrum 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Budowa dodatkowego przejścia dla pieszych przez ulicę Królowej Jadwigi, pomiędzy AWF i ul. Półwiejską
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 169
   
 • MEDIATEKA !KAPONIERA! Multimedialna biblioteka w centrum Projekt ogólnomiejski
  Nowoczesna biblioteka z multimediami (filmy/audiobooki/muzyka/gry/programy) dostępna i przyjazna, zlokalizowana tuż przy ważnym punkcie przesiadkowym.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Pomysł przedstawiony we wniosku nr 170 został oceniony pozytywnie pod kątem merytorycznym, jednakże z uwagi na ograniczenia lokalowe oraz finansowe projekt nie został zakwalifikowany jako realny do wykonania. 1. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie jest w stanie zagwarantować, iż powierzchnia wskazana we wniosku będzie dostępna po opublikowaniu wyników PBO2018. Przestrzeń pod Kaponierą została przeznaczona na cele komercyjne i nie jest możliwe wypowiedzenie umów aktualnym najemcom czy też rezygnacja z potencjalnych dzierżawców terenu. Aktualnie ZKZL dysponuje tylko powierzchnią użytkową na poziomie -2 tzw. Atrium, która z uwagi na swoje umiejscowienie nie jest właściwa dla realizacji pomysłu. 2. Koszty utrzymania obiektu w kolejnych 5 latach znacznie przekraczają górne założenia finansowe określone w regulaminie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, nawet w przypadku zwiększenia budżetu w tegorocznej edycji do 2 milionów zł, opłaty administracyjne (zabezpieczenie obiektu, pensje pracowników, bieżące rachunki, zakup nowych zbiorów) wykraczają poza 30% wartości projektu. 3. Biblioteka Raczyńskich zwróciła także uwagę na spadek zainteresowania odbiorców kolekcjami filmowymi, czytelnicy wypożyczyli w roku 2014; 169 999 filmów, w roku 2015; 157 796 filmów, a w 2016 r. 141 715 filmów. Ponadto od kilku lat obserwuje się znaczny rozwój rynku internetowego, na którym za pomocą mobilnych aplikacji oraz serwisów internetowych można bezkosztowo bądź za niewielką opłatą uzyskać dostęp do muzyki, filmów czy audiobooków.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 170
   
 • Zintegrowany Program Rozwoju Tanecznego Poznania Projekt ogólnomiejski
  Wzajemnie uzupełniające się elementy tańca i rywalizacji rozwijające cechy psychomotoryczne dzieci i młodzieży.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 171
   
 • Rowerowo-pieszy Łazarz i Jeżyce 2018 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Bezpieczne połączenie Dolnego i Górnego Łazarza Kanałowa/Berwińskiego. Kontraruch na Wawrzyniaka. Udogodnienia dla pieszych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zakłada że rowerzyści jadący ul. Matejki w stronę Głogowskiej nie mogą wjechać w ul. Berwińskiego aby dojechać do ul. Głogowskiej muszą jechać przez ul. Wyspiańskiego w związku z tym projekt zakłada stworzenie bezpiecznej trasy rowerowej w ciągu ulic Berwińskiego – Kanałowej. Na Berwińskiego powstanie kontrapas , dzięki czemu rowerzyści jadący ul. Matejki będą mogli wzdłuż Parku Wilsona dojechać do ul. Głogowskiej. Dzięki wprowadzeniu kontraruchu na ul. Kanałowej, będą mogli przejechać na wprost przez ul. Głogowską i dostać się na Dolny Łazarz. Natomiast dla jadących od strony ul. Głogowskiej, powstanie na Berwińskiego pas rowerowy. Projekt takiego rozwiązania znalazł się w projekcie PBO Rowerowy Łazarz i wywołał "oburzenie" mieszkańców, którzy zdecydowanie odrzucili to rozwiązanie. Po wielomiesięcznych konsultacjach RO wspólnie z ZDM ustaliła że przejazd przez ul. Głogowską powstanie w ciągu ul. Niegolewskich do Rynku Łazarskiego. Pozytywne zaopiniowanie tego projektu będzie odrzuceniem uwag mieszkańców i preferowanie tylko jednej grupy. Spowoduje także olbrzymie problemy w ruchu samochodów na Dolnym Łazarzu w rejonie ul.Kanałowej i Małeckiego, szczególnie przy likwidacji lewoskrętu z ul.Głogowskiej w Berwińskiego i konieczności objazdu ulicami Strusia , ul.Kanałową i Małeckiego.RO planuje wprowadzenie w najbliższym czasie Strefy 30 na łazarskich ulicach i to ułatwi jazdę rowerzystom. W ostatnim miesiącu dla rowerzystów wykonano wiele udogodnień poprzez wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 172
   
 • Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Wygodna trasa pieszo-rowerowa wzdłuż wałów PST pomiędzy przystankiem Szymanowskiego, a kładką Batorego-Chrobrego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 173
   
 • Nowy Park dla Mieszkańców Piątkowa 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Nowy park z dodatkowymi funkcjami rekreacyjnymi dla mieszkańców oraz nowym wybiegiem dla psów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 174
   
 • Strzeszyniada Reaktywacja! 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  budowa pieszojezdni, łącznika drogi rowerowej od przejazdu kolejowego na os. Sobieskiego do ul Aviano
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek uzyskał rekomendację negatywną ze względu na przygotowaną koncepcję przebudowy skrzyżowania Morasko/Mateckiego/Aviano celem poprawy przejezdności.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 175
   
 • Wystawa 100 lat tenisa w Poznaniu Projekt ogólnomiejski
  Mobilna wystawa zdjęć pokazujących historię Poznańskiego tenisa w latach 1918-2018
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 176
   
 • Integracja poprzez sport 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wspólne zajęcia sportowe i turnieje dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów 50+
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 177
   
 • Starowinogradzka siłownia łączności 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Siłownia zewnętrzna w Zespole Szkół Łączności dla uczniów i mieszkańców osiedla Stare Winogrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 178
   
 • Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom 9 - Stare Miasto
  Stworzenie na brukowanych ulicach wygodnych ciągów, którymi mogliby się poruszać rowerzyści, piesi, wózki
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 179
   
 • Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Darmowe ćwiczenia mięśni dna miednicy dla kobiet.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 180
   
 • Poszerzenie w całości ul. Darniowej 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  ul. Darniowa w Zielińcu wymaga poszerzenia w całości z uwagi na wąską jezdnię asfaltową
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Całkowity koszt realizacji zadania przekroczy możliwości finansowe PBO (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 181
   
 • Letnie kino plenerowe na Świerczewie 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Cotygodniowe pokazy filmowe, połączone z animacjami dla dzieci, koncertami i spektaklami.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 182
   
 • Pływający plac zabaw nad Maltą Projekt ogólnomiejski
  Pływający Plac Zabaw nad Maltą okres działania od 15.06 do 31.08 (w latach: 2018-2022)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 183
   
 • Nastrojowy Ostrów Tumski 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Zadbanie o nastrojowe oświetlenie w zachodniej części Ostrowa Tumskiego poprzez wymianę lamp ulicznych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla projekt powinien zostac przeanalizowany również przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Plastyka Miejskiego.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 184
   
 • Zielone światło dla Radojewa i Moraska 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Przebudowa skrzyżowania ulicy Radojewo i ul. Jaśkowiaka. Budowa sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Decyzja o budowie sygnalizacji świetlnej wynika zoceny zasadności. Głównym jej kryterium jest ocena bezpieczeństwa wynikająca z zaistniałych kolizji i wypadków. Na tym skrzyżowniu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. zaistniała 1 kolizja. Ponadto należy stwierdzić, że każdorazowo należy szukać innych rozwiązań poprawiających brd (oznakowanie pionowe i poziome), a instalacja sygnalizacji jest rozwiązaniem ostatecznym, które jednak może generować znaczące utrudnienia dla ruchu (szczególnie na wlotach głównych). Szacowany koszt budowy sygnalizacji to ok 550.000,00 zł. W chwili obecnej jest zlecany projekt koncepcji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Radojewo i Jaśkowiaka, w związku z czym projekt jest rekomendowany negatywnie (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit.c oraz Rozdział 3/pkt 6/lit d).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 185
   
 • Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu Projekt ogólnomiejski
  Plaża z ogólnodostępną plażą i kąpieliskiem na działce miejskiej w Kiekrzu (linia brzegowa Jeziora
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 186
   
 • Rewitalizacja fragmentu Alei Marcinkowskiego Projekt ogólnomiejski
  Przywrócenie spacerowego charakteru Alei Marcinkowskiego na odcinku od pomnika Karola marcinkowskiego do ul. Solnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zarząd Zieleni Miejskiej jest zainteresowany możliwością rewitalizacji tego miejsca i przywrócenia mu funkcji reprezentacyjnej, ale zmiana przeznaczenia terenu na Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej budzi spore kontrowersje wśród mieszkańców, a także przedstawicieli instytucji, które mają tam swoje siedziby. Podczas spotkań z mieszkańcam, które odbywały sie na poczatku br. Zarząd Dróg Miejskich przekazywał informację, że zmiany nie będą wprowadzane bez wcześniejszych konsultacji tego tematu z mieszkańcami, aby wspólnie ustalić jakie rozwiązania mogą być tam wdrożone. Porozumienie trzeba wypracować pomiędzy: Radą Osiedla Stare Miasto, Zarządem Zieleni Miejskiej, Miejskim Konserwatorem Zabytków a Policją, władzami Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda i władzami Sądu Okręgowego.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 187
   
 • Renowacja Alei Wielkopolskiej 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Celem projektu jest renowacja zabytkowej Alei Wielkopolskiej i nowe ławki w Parku Sołackim
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 188
   
 • Druga młodość placu Wiosny Ludów 9 - Stare Miasto
  Projekt zakłada wybudowanie skweru wyposażonego w bujane ławki na obszarze placu Wiosny Ludów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa a pozostała część działek miejskich,objęta jest postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa a pozostała część działek miejskich,objęta jest postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 189
   
 • Zmieniamy Wildę na lepsze: odnowiona ul.Kilińskiego 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Remont chodników, nasadzenia i uporządkowanie ruchu oraz parkowania na ul. Jana Kilińskiego na Wildzie
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 190
   
 • Ekran akustyczny na ul. Hetmańskiej Projekt ogólnomiejski
  Zbudowanie ekranu akustycznego na ul. Hetmańskiej po obu stronach między Dolna Wilda a DrogaDębińska
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wysokie koszty realizacji projektu przewyższające możliwości finansowe PBO. Brak możliwości technicznych montażu ekranów na obiektach inżynierskich. Koszty ekranów akustycznych od 700-1.200zł/m2, długość ekranu na proponowanym odcinku to około 800 m i ekran o wysokości 5 m daje nam to 4000 m2 pomnożone nawet 700 daje nam 2.800.000,00 zł.W związku z tym realizacja zadania jest sprzeczna z Zasadami PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 191
   
 • Trener osiedlowy i trener senioralny Projekt ogólnomiejski
  Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 192
   
 • Boisko piłkarskie na Ławicy 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Utworzenie centrum sportowo-kulturalnego w centrum Ławicy, po północnej stronie ulicy Modrzejewskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 193
   
 • Skwer na Oświecenia-zieleń, relaks, sport 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Tworzymy zielone miejsce aktywnego odpoczynku i relaksu dla ludzi w każdym wieku.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Teren, o którym mowa we wniosku jest częścią Parku Oświecenia. Park został w całości zaprojektowany, jego realizacja zakończyła się w latach 2000-2001, a na jego terenie istnieją już dwa place zabaw oraz siłownia zewnętrzna i nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych obiektów tego typu. Remontu wymaga przede wszystkim ciąg komunikacyjny, prowadzący do części parku, zlokalizowanej pod estakadą, należy także odświeżyć nasadzenia zieleni. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje kontynuować rewitalizację parku po zakończeniu prac, związanych z budową estakady.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 194
   
 • Centrum Kultury i Integracji "Dworzec" 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Utworzenie centrum kultury i integracji społecznej dla mieszkańców Osiedla Kiekrz w budynku nieczynnego dworca.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości (dz. nr 505/5, ark. 12, obr. 27), która nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste PKP). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 195
   
 • Defibrylator AED ratuje życie. Projekt ogólnomiejski
  Zakup i montaż 42 automatycznych defibrylatorów po 1 na każde wydzielone osiedle w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 196
   
 • Mama nie jest sama 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Cykliczne warsztaty, zajęcia i spotkania wspierające przyszłe i młode mamy
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 197
   
 • Być potrzebnym! Projekt ogólnomiejski
  Przystosowanie pomieszczeń starej ślusarni dla osób niepełnosprawnych intelektualnie celem nauki zawodu w pracowni technicznej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 198
   
 • Aktywna mama i szczęśliwe dziecko! 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Bezpłatny fitness dla Mam z zapewnioną opieką dla ich dzieci
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 199
   
 • Zdrowe Przedszkolaki 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Bezpłatne zajęcia zapobiegające wadom postawy dla wszystkich przedszkolaków na Chartowie, Żegrzu i Ratajach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 200
   
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mleczowej 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Budowa kanalizacji deszczowej jest wymagana do przebudowy ulicy Mleczowej, tak sugerują Aquanet i ZDM.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 201
   
 • Bike2Box - kontenery na rowery Projekt ogólnomiejski
  Stworzenie monitorowanych kontenerów na przechowywanie rowerów dla mieszkańców Piątkowa i Chartowa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Miasto Poznań posiada negatywne doświadczenie z ustawianiem podobnych kontenerów na terenie miasta. W latach 2012-2015 kontenery zostały ustawione na Moście Dworcowym, które bardzo szybko stały się obiektami noclegowymi dla osób bezdomnych. Ponadto kontenery w sposób ciągły były dewastowane.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 202
   
 • Sport w starym korycie Warty 9 - Stare Miasto
  Modernizacja boiska w starym korycie Warty wraz z dodatkową infrastrukturą sportową.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 203
   
 • Tu Radio Winogrady ... 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Wdrożenie w pracy pedagogicznej w ZSZ nr 2 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie radiowęzła szkolnego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 204
   
 • Święty Marcin-reGeneracja 9 - Stare Miasto
  Sukces Projektu Święty Marcin-reAnimacja wyznaczył kolejne cele na rzecz ożywienia społecznego ścisłego Centrum.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 205
   
 • Budowa drogi: ul. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Projekt ogólnomiejski
  Budowa utwardzonej drogi w ciągu ulicy Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej na Osiedlu Literackim (Strzeszyn).
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 206
   
 • Odnowa – nowoczesne miejsce aktywności seniorów Projekt ogólnomiejski
  Miejsce dla którego współczesny senior ma powód by wstać z kanapy i działać.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 207
   
 • Weźmy sąsiedztwo w swoje ręce "PierwszyKrok" Projekt ogólnomiejski
  Mieszkaniec zgłasza pomysły na upiększenie swojego sąsiedztwa,a pozostali mieszkańcy wpłacają "cegiełki". Miasto realizuje pomysł.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zaproponowane w projekcie rozwiązanie powiela mechanizm partycypacji leżący u podstaw działania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i prowadzonych przez Miasto Poznań procesów konsultacji społecznych. Zaproponowane we wniosku działania miałyby się odnosić do terenów osieli, będących własnością spółdzielczą, co nie jest zgodne z Zasadami PBO18, Rozdz. II, pkt 11b). Obecnie Miasto prowadzi działania koncepcyjne, mające na celu powstanie i wdrożenie nowej platformy partycypacji, gdzie przewidziane są opisane w projekcie działania.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 208
   
 • Rowerowe Winogrady: Szelągowska trasa rowerowa 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Wygodna, asfaltowa trasa rowerowa do Centrum, wzdłuż ul. Szelągowskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt jest dla nas niezrozumiały. Trasa rowerowa na ul. Szelągowskiej istnieje. Absurdalnym wydajesię zmiana nawierzchni z poz-bruku na nawierzchnię asfaltową. Tą trasę z uwagi na swój przebiegmożna uznać za wzorcową, odgrodzoną od ruchliwej ulicy wysoką zielenią. Jest to jeden zbezpieczniejszych odcinków rowerowych, jednakże bardzo rzadko wykorzystywany przez rowerzystów.Częściej widzi się rowerzystów na trasie równoległej, poniżej bezpośrednio nad Wartą lub jadącychchodnikiem, po przeciwnej stronie ulicy. Dowodem są kolizje drogowe spowodowane przezrowerzystów z pieszymi i wyjeżdżającymi z posesji samochodami (dokumentacja w Policji, jak równieżmasa skarg od mieszkańców ul. Szelągowskiej).Istniejąca droga rowerowa nie wymaga nawet specjalnego remontu. Dodatkowym argumentem przeciwzgłoszonemu projektowi jest planowana przebudowa ul. Szelągowskiej, w związku z planowaną liniątramwajową w tej ulicy. Wydaje się więc, że w tej sytuacji szkoda cokolwiek zmieniać, tworzyć skoro nie wiemy, jak faktycznie będzie wyglądał projekt tej ulicy. Dodatkowe uwagi do podanych kryteriów: 1. Projekt nie jest funkcjonalny ponieważ droga rowerowa istnieje. 2. Projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą, bo ścieżka rowerowa jest. 3. Projekt nie wpłynie na zmianę otoczenia, bo nie jest w stanie niczego zmienić. 4. Projekt jest zwykłą fanaberią. Zmiana nawierzchni to wyrzucanie pieniędzy przy perspektywie przebudowy ul. Szelągowskiej. Jeśli jakiś rowerzysta odczuwa dyskomfort podczas przejazdu, to powinien skorzystać z nowej, równoległej trasy nad Wartą.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 209
   
 • Czysta Wilda - Zadowolony Kejter 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wyznaczenie i budowa specjalnych terenów zielonych + infrastruktura, na których będzie można wyprowadzać psy
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszty utrzymania projektu przekraczają 30% wartości inwestycji w ciągu 5 lat (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6/lit.e).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 210
   
 • Budowa chodników wzdłuż ul. Teofila Mateckiego 3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
  Uzupełnienie ciągów pieszych wzdłuż ul. Teofila Mateckiego wraz z ewentualnym dopuszczeniem ruchu rowerowego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W trakcie opiniowania projektu dokonano szczegółowej analizy zakresu projektu. Ze względu na nieuregulowany stan prawny, realizacja zadania jest sprzeczna z zasadami PBO 2018 Rozdział II pkt. 11b. Działka nie będąca w pasie drogowym ZDM: obr 53 ark. 23 działka 6/25 i 37/8. Dokładne określenie zakresu regulacji terenowo – prawnych może zostać określone podczas analizy projektowej. Aktualnie w pasie drogowym ul. Mateckiego po zachodniej stronie zlokalizowane są lampy i drzewa. Chodnik musi zostać odsunięty od drogi (konieczna przebudowa kanału deszczowego) - spowoduje to konieczność wykupu działki obr./ark. 53/23 działka 6/25. Dokładne określenie wykupu nieruchomości możliwe jest po opracowaniu koncepcji lub projektu. Budowa chodnika po wschodniej stronie wymaga skanalizowania istniejących rowów, wykonania krawężników i dokonania wycinki drzew. Konieczne będą regulacje terenowo – prawne działki obr/ark 53/23 dz nr: 37/8.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 211
   
 • Przysposobić do pracy! 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie przysposabiające uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do pracy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 212
   
 • Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Nowe trasy, skróty rowerowe (Słoneczna, Marcelińska), samoobsługowe stacje naprawcze (Promienista, Grunwaldzka), stojaki na Grunwaldzie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 213
   
 • Kejter Park Rataje fitness & spa Projekt ogólnomiejski
  Projekt zakłada stworzenie przestrzeni parkowej z wybiegiem, miejscem do kąpieli oraz treningu dla psów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste) a pozostała część działek miejskich,objęta jest postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b (ze względu na własność) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) opiniuje projekt negatywnie.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 214
   
 • Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy,Górczyna 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Kreatywne place zabaw z ławką solarną, ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój zmysłów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 215
   
 • Golęcin od-nowa Projekt ogólnomiejski
  Odkrycie Bogdanki! Rewitalizacja Golęcina! Tereny rekreacyjno-sportowe! Czyste powietrze dla Poznania! fb: Golęcin od-nowa
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
   Zespół Obradował w składzie .

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 216
   
 • Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej 77 Projekt ogólnomiejski
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej 77 o sale gimnastyczną przeznaczona na lekcję wf i zajęcia judo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolej