Nowoczesne i wzorowe przystanki tramwajowe Kórnicka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Nowoczesne i wzorowe przystanki tramwajowe Kórnicka
Skrócony opis projektu
Nowe, estetyczne wiaty z elektronicznymi tablicami odjazdów; nowe, szklane wygrodzenia, kosze, ławki i monitoring.
Opis projektu

Okolica węzła Kórnicka bardzo się zmieniła w ostatnim czasie, niestety przystanki tramwajowe zostały daleko w tyle pod tym względem i wyglądają dość karykaturalnie prezentując prace plastyczne dzieci. Projekt zakłada zmiany na 5 platformach:

 • Kórnicka w kierunku Ronda Rataje: dwie nowoczesne wiaty, w tym jedna z tablicą systemu ITS, 35 m nowoczesnych, szklanych ekranów (wygrodzeń) przeciwbłotnych, nowe ławki i kosze,
 • Kórnicka w kierunku Ronda Śródki (przystanek po południowej stronie ul. Kórnickiej): dwie nowoczesne wiaty, w tym jedna z tablicą systemu ITS, 35 m nowoczesnych, szklanych ekranów (wygrodzeń) przeciwbłotnych, nowe ławki i kosze,
 • Kórnicka w kierunku centrum: dwie nowoczesne wiaty, w tym jedna z tablicą systemu ITS, nowe ławki i kosze,
 • Kórnicka w kierunku Os. Lecha: dwie nowoczesne wiaty, w tym jedna z tablicą systemu ITS, nowe ławki i kosze,
 • Kórnicka w kierunku Ronda Śródki (przystanek po północnej stronie ul. Kórnickiej): jedna nowoczesna wiata z tablicą systemu ITS, nowe ławki i kosze, 35 m nowoczesnych, szklanych ekranów (wygrodzeń) przeciwbłotnych.

Dodatkowo monitoring obejmujący zasięgiem wyżej wymienione przystanki i ewentualne dodatkowe prace poprawiające estetykę węzła Kórnicka.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kórnicka / Jana Pawła II

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanki tramwajowe o nazwie "Kórnicka" (łącznie 5 platform)
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy korzystający z przystanków zlokalizowanych w obrębie węzła Kórnicka.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W chwili obecnej przystanki tramwajowe na węźle Kórnicka służą jako tło do malowideł dzieci. Akcja szczytna ale nie do tego powinny służyć przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane blisko centrum nowoczesnego miasta. Tuż obok wybudowane zostało centrum handlowe, przez co bardzo wzrosło ich ogólne zatłoczenie. Dzięki realizacji projektu pojawią się nowe i dodatkowe wiaty z elektronicznymi tablicami zintegrowanymi z systemem informacji pasażerskiej, dzięki którym pasażerowie dowiedzą się o najbliższych realnych odjazdach tramwajów z danej platformy przystankowej. Szklane ekrany rozdzielające przystanki od jezdni bardzo poprawią ogólną estetykę a monitoring zapewni bezpieczeństwo i zminimalizuje zagrożenie aktami wandalizmu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
4x nowoczesna wiata przystankowa z oświetleniem zgodna z wymaganiami plastyka miejskiego (1 szt. = 30 000 zł) 120 000
5x nowoczesna wiata przystankowa z oświetleniem zgodna z wymaganiami plastyka miejskiego z wbudowaną elektroniczną tablicą systemu informacji pasażerskiej (1 szt. = 50 000 zł) 250 000
Łącznie 105 m szklanych, nowoczesnych ekranów/wygrodzeń przeciwbłotnych (1 m = 850 zł) 89 250
Kamery (lub kamera) monitoringu miejskiego obejmujące przystanki 20 000
Nowe ławki i kosze, ewentualne dodatkowe prace poprawiające estetykę przystanków 20 750
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja nowej wiaty z dynamicznym systemem informacji pasażersiej NOWA_WIATA.jpg
Przykład estetycznych, szklanych ekranów przeciwbłotnych NOWE_EKRANY.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Łukasz Zuzewicz

Adres email

zuzewicz.l@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Transportu Miejskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Przystanki Kórnicka od strony os. Lechabędą objęte przebudową całej trasy tramwajowej przez GTR, przystanki Kórnicka od strony Ronda Rataje będą objęte planowaną przebudową Ronda Rataje. Przystanek Kórnicka w kierunku Ronda Śródka zostanie zmodernizowany w ramach jednej z w/w inwestycji. W związku z tym rekomendacja jest negatywna zgodnie z Zasadmi PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit.c oraz Rozdział 3/pkt 6/lit. c).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.