Cmentarze komunalne – utwardzenie alejek kostką


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Cmentarze komunalne – utwardzenie alejek kostką
Skrócony opis projektu
Utwardzenie kostką brukową cmentarnych alejek na Miłostowie i Junikowie
Opis projektu

Projekt przewiduje utwardzenie kostką brukową alejek na Miłostowie i Junikowie. Inwestycja dotyczy nie głównych, lecz mniejszych ciągów komunikacyjnych wewnątrz pól i kwater grzebalnych oraz pomiędzy nimi. Za kwotę 2 mln zł można utwardzić ok. 10 tys. m². Oznacza to ok. 5 km bieżących dróżek o dwumetrowej szerokości, po których swobodnie będą się poruszać nie tylko piesi, ale także karawany pogrzebowe, albo ok. 10 km bieżących mniejszych chodników, o szerokości jednego metra, z przeznaczeniem tylko dla pieszych. Jednocześnie warto wykonać prosty system odprowadzania wody z opadów (rynny ściekowe, studzienki do gruntu) w miejscach, które tego wymagają. Na pofałdowanym terenie Miłostowa podczas intensywnych deszczów woda spływa alejkami i wdziera się pomiędzy groby. Nanosi piasek i nieczystości, wymywa ziemię spod nagrobków, niszczy otoczenie mogił. Przysparza to poznaniakom dodatkowej pracy i kosztów. Obecnie stan alejek na cmentarzach komunalnych jest bardzo zły. Cechuje go brak funkcjonalności i estetyki. Wiele jest skrajnie zaniedbanych, wyboistych, zachwaszczonych. Na poboczach walają się śmieci i porzucone elementy starych pomników. W licznych miejscach po opadach tworzą się bajora. W innych normalne przejście utrudniają wydmy piachu. Alejki oraz bezpośrednie otoczenie mogił są rozjeżdżane przez pojazdy obsługi cmentarzy oraz osób odwiedzających groby. Nadmierny ruch samochodowy degraduje nawierzchnię dróg gruntowych, dlatego należałoby go zdecydowanie ograniczyć. Wszystko to skutkuje znacznymi utrudnieniami w poruszaniu się pieszych, a zwłaszcza ludzi starszych, niepełnosprawnych. Inwestycja nie wymaga praktycznie żadnych przygotowań. Do realizacji potrzeba jedynie przeglądu i wytypowania odcinków do utwardzenia oraz wykonania standardowych projektów wykonawczych. Technologia i materiały są powszechnie znane i dostępne. Całość da się zrealizować w jednym roku kalendarzowym. Inwestycja będzie długie lata służyć wszystkim użytkownikom komunalnych cmentarzy, którymi jest większość poznaniaków. Utwardzone ciągi dla pieszych nie będą w bliskiej perspektywie wymagały dodatkowych nakładów na utrzymanie. Wystarczy, że administrator w ramach swoich zwykłych obowiązków okresowo je posprząta oraz dopilnuje, by nie niszczyły ich pojazdy

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Grunwaldzka 305, Gnieźnieńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Znaczne obszary nekropolii na Miłostowie i Junikowie, które są najbardziej zaniedbane, najstarsze, peryferyjne
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście odwiedzający miejskie nekropolie

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stan infrastruktury, zieleni, porządku, bezpieczeństwa na Miłostowie i Junikowie jest na niskim poziomie. Przez ostatnie dziesięciolecia inwestycje były ograniczone i wybiórcze, dotyczyły „lepszych” części cmentarzy, tzn. centralnie położonych. Wszyscy klienci mają takie same prawa, dlatego wyższych standardów i lepszych usług oczekują także ci, których bliscy chowani byli przed laty, a ich mogiły znajdują się w starszych częściach nekropolii, na terenach zalesionych, wzdłuż ogrodzeń. Skala problemu jest bardzo duża, obejmuje rozległe obszary, o których Miasto zupełnie „zapomniało”. Dlatego priorytetem powinno być gruntowne uporządkowanie i doinwestowanie tych terenów, również systematyczne utwardzanie nawierzchni alejek. Proponowana inwestycja poprawi obecny stan, usunie przynajmniej część niedogodności. Inwestycja przyniesie korzyści społeczne i wizerunkowe. Dbałość o miejsce spoczynku blisko ćwierć miliona osób pochowanych na miejskich cmentarzach jest naszym wspólnym obowiązkiem. Zadbane i funkcjonalne nekropolie mogą stanowić chlubę Poznania, świadczyć o jego poziomie. Jednorazowe nakłady przyniosą długotrwały pożytek dla całej lokalnej społeczności

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Składowe i ich koszt: - wytyczenie alejek do utwardzenia oraz sporządzenie standardowej dokumentacji wykonawczej = maks. ok. 10 000 zł - realizacja robót drogowych = 1 990 000 zł. Łącznie 2 000 000 zł 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karol Socha

Adres email

karol_socha1@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej (Usługi Komunalne).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizację projektu konsultowano z jednostką zarządzającą cmentarzami komunalnymi, tj. Usługami Komunalnymi - i uzyskała ona pozytywną rekomendację.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Ewa Rawicka, Józef Rapior, Monika Nowotna
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 990 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.