Bieg "Heart rate"


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Bieg "Heart rate"
Skrócony opis projektu
Bieg dla wolontariuszy.
Opis projektu

Bieg wolontariusza to impreza przeznaczona dla ludzi, którzy udzielają się w różnych organizacjach wolontariackich. Wydarzenie to umożliwi poznańskiemu środowisku wolontariuszy wewnętrzną integrację, pogłębienie kontaktów, a także spotkanie z osobami o podobnych pasjach. Będzie to podziękowanie dla wolontariuszy za to, że dają z siebie wszystko by działać dla innych innych i wyjątkowa szansa na spotkanie w tak dużym gronie. Każdy uczestnik w pakiecie otrzyma pamiątkową koszulkę oraz medal na mecie. Podczas tej imprezy wolontariuszami będą pracownicy instytucji, które na co dzień zajmują się ich zrzeszaniem. Każda z nich będzie miała prawo postawić niewielkie stanowisko, na którym będzie miała szanse przedstawić swoją organizację. Bieg obędzie się na dystansie 10 km. Ponieważ chodzi tu przede wszystkim o integrację i dobrą zabawę - nie ma wygranych i przegranych. Każda organizacja lub wolontariusz otrzymają możliwość zgłoszenia kandydata do nagrody wolontariusza roku, która zostanie przyznana pod koniec zawodów. Wydarzeniom sportowym będą towarzyszyły koncerty, które odbędą się po biegu. Na scenie wystąpią debiutujące lub niszowe zespoły muzyczne z Poznania, które rozgrzeją atmosferę i zyskają szansę na prezentację własnej twórczości. Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie Lasku Marcelińskiego, tak aby nie zaburzać komunikacji na terenie miasta.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lasek Marceliński

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Trasa orientacyjna, może ulec zmianie
Potencjalni odbiorcy projektu

Wstęp na koncerty jest wolny - wszyscy mieszkańcy mogą w nich uczestniczyć. Każdy może kibicować uczestnikom biegu. A zawodnikami są wolontariusze, niezależnie od organizacji, z którą współpracują.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wolontariusze - osoby, bez których wiele poznańskich imprez nie mogłoby się odbyć. Każdego dnia setki z nich wyruszają w miasto, aby wspierać potrzebujących, chorych, samotnych, pomagać przy organizacji imprez sportowych, muzycznych, nie oczekując niczego w zamian. Teraz nadszedł czas, aby to inni zrobili coś dla nich. Bieg dla wolontariuszy będzie nie tylko podziękowaniem za ich pracę, ale również niezwykłą okazją do spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. NOTATKA GP:1/08/17 zmiany w projekcie uzgodnione z wnioskod.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
NAGRODY DLA WOLONTARIUSZY I ORGANIZACJI, Koszulki 1000 szt., medale 1000 szt., koperty na pakiety startowe 33 300
Zabezpieczenie medyczne - karetki 2 500
NAMIOT BIURA ZAWODÓW, taśma do oznaczenia trasy, scena, oświetlenie sceny, nagłośnienie, płotki 14 250
ZGODY, PROJEKTY - 4000 KOSZTY SPRZĄTANIA PO IMPREZIE - 4500 8 500
WYŻYWIENIE DLA ZABEZPIECZENIA I WOLONTARIUSZY catering podstawowy, sztućce dla cateringu, talerzyki, woda, kubeczki, banany 20 350
SŁUŻBA PORZĄDKOWA,SŁUŻBA INFORMACYJNA , wynagrodzenie dla zespołów muzycznych 19 500
SUMA: 98 400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Przykładowa trasa biegu Orientacyjna trasa biegu.jpg
Rekomendacje dla organizacji biegu rekomendacje dla organizacji biegu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karolina Janikowska

Adres email

karolina.janikowska@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 98 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 0 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 98 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla Ławica nie rekomenduje projektu do realizacji, mając na uwadze wystarczającą już eksploatację terenu Lasu Marcelińskiego. Ze względu na natężenie imprez organizowanych na wskazanym terenie, Rada uważa za konieczne możliwe ich ograniczanie, w celu zachowania naturalnego charakteru Lasu Marcelińskiego i ochrony występujących w nim zwierząt i roślin. Dodatkowo Rada uznała wartość projektu za wycenioną zbyt wysoko w stosunku do przedstawionej oferty.
  Zespół Obradował w składzie: Ryszard Tylkowski - przewodniczący zarządu Osiedla Ławica; decyzja zgodnie z uchwałą podjętą na sesji RO Ławica 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.