"Komputerowy Wnuczek"


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
"Komputerowy Wnuczek"
Skrócony opis projektu
"Komputerowy" punkt konsultacyjny dla seniorów w zakresie obsługi komputera, laptopa, telefonów komórkowych, smartfonów
Opis projektu

Punkt szkoleniowo-konsultacyjny w siedzibie Rady Os. Chartowo (Przedszkole nr 53 Koszałka-Opałka Os. Lecha 14 - pow. ok. 100 m²). Punkt czynny 6x w tygodniu P-n - Sob - w godz 17:00 - 19:00. Warunek techniczny - Monitoring Wizyjno-Rejestr. z 4 kamer w systemie Obserwator Internetowy pełni rolę Dozoru Ogólnie Publ jak i logistycznego. Całodobowy Podgląd. Obecnie koszty związane z lokalem ponosi m. Poznań. Uwaga: projekt musi być realizowany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych Poznań + autor projektu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Lecha 14, Przedszkole nr 53 Koszałka Opałka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Siedziba Rady os. Chartowo wykorzystanie 2x w miesiącu popołudnie
Potencjalni odbiorcy projektu

Seniorzy

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Seniorzy mogą skorzystać z kursów komputerowych lecz szkolenia nie są efektywne - brak ugruntowanej wiedzy praktycznej, brak rozwijania swoich umiejętności jak i stosowania nowych technik komputerowych np. aplikacji.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kadra instruktorska 2 godz dziennie x 70 zł; 140 x 300 dni 42 000
Montaż monitoringu 8 000
Obsługa serwisowa (sprzątanie, logistyka) Koszty obecne ponosi m. Poznań 10 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Ryszard Musielak

Telefon

501613740, 502613740

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Zwracam się ponownie o przeanalizowanie mojego projektu :Komputerowy wnuczek" - uczestnik Poznańskiego Budżętu Obywatelskiego 2018. W I etapie oceny projektu - projekt nie aprobowany pozytywnie wobec odmowy Rady Chartowo lokalizacji koniecznego Punktu-szkoleniowo-konsultacyjnego w Siedzibie Rady Osiedla - Przedszkole nr 53 - Os.Lecha 14. W tej sytuacji aby uratować realizację Projektu "Komputerowy Wnuczek" akceptuję aby wyznacozno inny punkt niż Siedziba Rady Chartowo. Według zebranych pozytywnych opinii projekt jest niezwykle przydatny grupie senioró. Bardzo proszę o pomocne działania - w końcu, jako 73-letni aktywny senior, w pojedynkę nie podołam przekonać grupy oceniających.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W oparciu o zasady ogólne PBO 2018 (rozdział 2 pkt 12 f) zespół opiniujący w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych nie może wydać rekomendacji pozytywnej w przypadku, gdy złożony projekt wymaga współpracy instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia. W piśmie z dnia 4 sierpnia 2017 r. Przewodniczący Zarządu Osiedla Chartowo poinformowała o braku zgody na wykorzystanie siedziby Rady na cele projektu. W związku z powyższym p. Alicja Szcześniak (WZiSS) przeprowadziła rozmowę telefoniczną (brak adresu poczty elektronicznej) z p. Ryszardem Musielakiem, który przebywał poza granicami kraju. Rozmowa dotyczyła rezygnacji z siedziby Rady Osiedla jako miejsca utworzenia punktu szkoleniowo-konsultacyjnego. Pan Musielak jednoznacznie odmówił wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie miejsca realizacji projektu. W związku z powyższym projekt nie może uzyskać pozytywnej rekomendacji.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Wojciech Baurer - Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych Magdalena Kowalska - Oddział Wsparcia Społecznego WZiSS Alicja Szcześniak - kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.