Droga rowerowa pod mostem Mostem Chrobrego


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Droga rowerowa pod mostem Mostem Chrobrego
Skrócony opis projektu
przedłużenie zachodniej, lewobrzeżnej Wartostrady rowerowej, przeprowadzenie jej pod mostem Chrobrego i dołączenie do Estkowskiego
Opis projektu

projekt polega na przedłużeniu asfaltowej drogi rowerowej na zachodnim brzegu Warty. Obecnie ta droga rowerowa biegnie od Mostu Rocha na północ i kończy się na wysokości Parku Stare Koryto Warty. Dalej biegnie droga gruntowa w kierunku Mostu Chrobrego. Przedłużenie biegłoby właśnie na północ wzdłuż rzeki, przechodziłoby pod Mostem Chrobrego a następnie skręcało na zachód i dołączało do chodnika wzdłuż ul. Estkowskiego. Cały odcinek ma ok. 450 m.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Czartoria, Estkowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wzdłuż zachodniego brzegu Warty
Potencjalni odbiorcy projektu

mieszkańcy Starego miasta, Winograd i Rataj

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ten spowoduje możliwość bezpiecznego, bezkolizyjnego przecięcia ul. Estkowskiego przez rowerzystów (również przez pieszych) i będzie stanowił domknięcie zachodniej Wartostrady, która w chwili obecnej kończy się nienaturalnie na wysokości Parku Stare Koryto Warty. Obecnie istniejące drogi gruntowe są użytkowane przez pieszych i rowerzystów, ale poruszanie się po nich jest niekomfortowe (dziury, nierówności, błoto, kurz). Byłoby to zatem ulepszenie istniejącego, intuicyjnego i wygodnego szlaku

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
droga asfaltowa szerokości 3,5 m. 160 000
oświetlenie 160 000
SUMA: 320 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zrzut opisanego odcinka z Google Maps WARTOSTRADA trasa rowerowa.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Maciej Kacprzak

Telefon

618427445

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.