Park Husarska


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Park Husarska
Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu utworzenie małego Parku miejskiego dla mieszkańców Grunwaldu.
Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu Parku z terenów należących do Zarządu Zieleni Miejskiej, ZKZL-u oraz do MOPR-u (jeżeli nie uda pozyskać wszystkich terenów, pozostanę przy należących do ZZM) a leżącym pomiędzy ulicami Husarską, Cześnikowską i Kanclerską. Teren ten powstał podczas budowy osiedli w latach 60-tych XX wieku. Niestety popadł on w zapomnienie i degradację, podobnie jak infrastruktura drogowa na tym terenie. Większość mieszkańców, którzy mieszkają tu od początku ubolewa nad stanem zieleni i brakiem miejsca do odpoczynku dla seniorów i rodzin z dziećmi. Jest to też szlak pieszy, który prowadzi do przystanku tramwajowego Grochowska, a brak oświetlenia sprawia, że nie jest to miejsce bezpieczne dla mieszkańców tej okolicy i przechodniów udających się do pracy. Dlatego proponuję by zamienić ten teren w miejski park. Celem projektu jest zapewnienie całorocznego dostępu mieszkańcom Grunwaldu do odnowionego terenu. Proponowane rozwiązanie mają sprawić, że mieszkańcy uzyskają większy komfort i bezpieczeństwo, poprzez: - zmodernizowanie przestrzeni publicznej i zainstalowaniu mebli miejskich, które sprzyjają integracji mieszkańców i stworzą klimat do miłego spędzania czasu w przestrzeni wspólnej; -mała architektura- wygodna ale także pobudzająca wyobraźnie użytkowników, zwłaszcza tych najmłodszych do gier i zabaw; -zróżnicowane gatunki zieleni zapewnią atrakcyjność tej przestrzeni o każdej porze roku; -ławki przystosowane do użytku przez osoby starsze, dadzą możliwość siedzenia w cieniu pod drzewem w gorące dni; -w najbardziej newralgicznych punktach nastąpi wymiana lub naprawa nawierzchni, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom; - zainstalowane zostanie oświetlenie dające poczucie bezpieczeństwa, tak aby przyjemnie chodziło o każdej porze roku; -nastąpi odnowienie istniejącej zieleni; -integracja okolicznych mieszkańców podczas organizowania różnych spotkań np. kino plenerowe, festyn. Dobrze zaprojektowaną przestrzeń ma zapewnić profesjonalna pracowania architektoniczna Atelier Starzak Strebnicki, którzy przeprowadzili wiele takich realizacji w kraju i za granicą. Przeprowadziliśmy wstępne rozmowy i stworzyliśmy razem kosztorys tego przedsięwzięcia. Przy odnowionych ulicach Husarskiej i Cześnikowskiej Park będzie swoistym zwieńczeniem remontów w tym obszarze miejskim.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Husarska, Cześnikowska, Kanclerska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsce obok domu Pomocy Rodzinie oraz budynków Husarska 1-3,5-7, 9-11, 13-15
Potencjalni odbiorcy projektu

Analiza grup beneficjentów wykazuje, że największy udział w grupie odbiorców będą miały następujące grupy społeczne: 1.Rodziny z dziećmi- możliwość odpoczynku wśród zieleni i skorzystania z elementów do zabawy. 2. Seniorzy czyli duża część mieszkańców, zamieszkująca okoliczne tereny, dla których brak jest miejsc do odpoczynku na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą. 3. Mieszkańcy okolicznych terenów ale

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zlokalizowany na Grunwaldzie obszar posiada, ze względu na duży zasób zieleni, naturalny potencjał atrakcyjnego miejsca spędzania czasu wolnego dla okolicznych mieszkańców. Problemem jest brak infrastruktury rekreacyjnej (jeżeli kiedykolwiek tu była to nastąpiła jej destrukcja w 100 %), uniemożliwiające korzystanie z terenu w sposób aktywny i bezpieczny. Teren ten mimo wieloletnich zaniedbań, jest miejscem spacerów i naturalnym szlakiem pieszym dla mieszkańców poruszających się z przystanku tramwajowego Grochowska (do pracy i z powrotem) z okolic ulic: Rycerskiej, Bułgarskiej, Swoboda, Marcelińskiej. Wiele osób starszych mieszkających w okolicach ulic: Grochowska, Husarska, Cześnikowska, Kanclerska, Rycerska, nie jest w stanie przedostać się do innych terenów zielonych Miasta Poznania. Dlatego ubolewają nad degradacją okolicznych terenów zielonych, które stanowiłyby dla nich naturalne miejsce odpoczynku. Podobnie rzecz się ma odnośnie rodzin z dziećmi, które nie mają w okolicach otwartych terenów zielonych. Te argumenty świadczą o bardzo dużym zainteresowaniu okolicznych mieszkańców tym terenem i ogromnym potencjale w nim drzemiącym.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1.Naprawy / wymiany zniszczonych nawierzchni -żwirek przy niektórych drzewach. 125000 2. Pielęgnacja istniejącej zieleni. Nasadzenie nowych roślin-Trawa i kompozycje traw ozdobnych. 80000 3. Zainstalowanie oświetlenia na terenie powstałego parku. 84000 4. Mała architektura (ławki, kosze, stojaki, elementy do zabaw, itp). 150000 5. Oczyszczenie obiektu z graffitti. 15000 6. Wynagrodzenie studia projektowego - Atelier Starzak Strebnicki ( w tym proces partycypacyjny, wszelkie fazy projektowe, zaprojektowanie zieleni, przygotowanie materiałów przetargowych, nadzór autorski). 38600 SUMA: 492600 492 600
SUMA: 492 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Portfolio Pracowni Architektonicznej ASSPASC_krotkie portfolio.pdf
Przykładowe realizacje parków ASSPASC_przykladowe realizacje parkow.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marcin Mikołajczak

Adres email

marcinmikolajczak78@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, która znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania (WGN przyjął do analizy dz. 55/39, ark.16, obr. 39), władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej. NOTATKA GP: 5/07/17 opinia Wydz.Urbanistyki została wydana, przesłano do ZZM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Projekt ten ponowie został przez Państwa odrzucony. W poprzednim roku z powodu zbyt długiego okresu przejęcia terenu od WGN-u. Dyrektor Lisiecki zakładał powyżej 3 lat. Okazało się, że można to zrobić w okresie 3 miesięcy jak się chce. OD stycznia konsultowaliśmy projekt z Dyrektorem Lisieckim. Nie było żadnych sygnałów, że projekt będzie kosztował więcej. Ponadto zrezygnowaliśmy z różnych urządzeń typu siłownia czy miejsce zabaw dla dzieci. Teraz nagle w projekcie za 750 tys. pojawia się teren zabawowy, którego dyrektor nie chciał wcześniej. Projekt był konsultowany z architektami i projektantami i przez nich też wyceniony. Teraz okazuje się ponownie, że ma być odrzucony. Pytam się wiec po co jest budżet obywatelski, skoro każdy pomysł mieszkańca może być uwalony mimo wcześniejszych konsultacji i zabiegów. Między innymi doprowadzenie do przejęcia terenu od WGN-u. Co innego Dyrektor Lisiecki mówi styczeń marzec a co innego jak ma zaakceptować projekt. Ponadto sam spóźnia się na spotkanie i wysyła niekompetentną Panią na rozmowy z mieszkańcami. Zgłaszam odwołanie choć i tak wiem, ze nic Państwo z tym nie zrobicie. Słuchanie mieszkańców w tym mieście wychodzi bardzo słabo. Pozdrawiam Marcin Mikołajczak
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazany we wniosku teren należy zagospodarować i stworzyć na nim pełnowartościowy, atrakcyjny skwer zieleni (z alejkami, nasadzeniami zieleni, elementami małej architektury, instalacją oświetlenia oraz montażem urządzeń zabawowych itd.). Jednakże stworzenie projektu dla całego terenu oraz jego kompleksowa realizacja znacznie przekraczaja kwotę 500.000,00 zł, zatem koszty realizacji wniosku nie mieszczą się w zakresie projektu rejonowego (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt12/lit.d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 492 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 750 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 44 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.