Wildeckie lato kulturalne


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wildeckie lato kulturalne
Skrócony opis projektu
Letnie, darmowe spektakle teatralne, seanse filmowe i koncerty przy Rynku Wildeckim
Opis projektu

Wildeckie Lato Kulturalne będą to cykliczne imprezy odbywające się na Placu Marii Skłodowskiej-Curie, od 29 czerwca do 2 września 2018, po dwa dni w każdy weekend.
Chciałabym aby serce Wildy zaczęło systematycznie bić rytmem wydarzeń kulturalnych, by stało się miejscem, przede wszystkim, oswajania ze sztuką, ale też agorą spotkań i wymiany poglądów. Moim celem jest zaktywizowanie mieszkańców dorosłych, stąd chciałabym stworzyć ogólnodostępną, bezpłatną ofertę kulturalną, w ramach której będzie można nie tylko obcować z dziełem sztuki, ale i spotkać się z twórcami, artystami, a w przypadku teatru - porozmawiać i przeanalizować prezentowane spektakle. Projekt będzie miał więc walory edukacyjne, poznawcze, dzięki czemu podnosić będzie kompetencje odbioru sztuki wśród zwykłych ludzi, ale także integracyjne – chciałabym stworzyć przestrzeń wspólnego święta, a do współpracy zaangażować również seniorów. Przestrzenią działań będzie Teatr, Film, Muzyka i Taniec. Zamierzam zrealizować 15 plenerowych spektakli teatralnych, 10 koncertów i 4 projekcje filmowe. W ramach dostrzeżenia potencjału poznańskich artystów, w dużej mierze zaprezentuję ich produkcje, ale nie zabraknie również występów gościnnych. W ramach projektu zaprezentują się takie zespoły/artyści jak: Teatr Ewolucji Cienia „Millenium +50. Początki Państwa Polskiego”, „Czas Wilka”, „Fin Amor”, Usta Usta „Cykl”, Circus Ferrus „Serce Polski”, MplusM „Underground”, „Żuk – królewski robaczek”, Akt „Chick Sticks”, Avatar ”Wygnańcy światów”, „ Lucek i Pucek”, Teatr Formy, Hom „Ukryte”, Na Walizkach „Beczka śmiechu”, Teatr A3 „Punch &Jude”, Łata „Morskie opowieści”, Waldemar Rychły z zespołem – muzyka na żywo do niemego kina, pokazy filmowe zrealizowane przez Kino Malta, zespoły m. in. Cover Garden, Hot Lips, Yerlam, Dixi Company, Undertape. Program został skonstruowany w taki sposób, aby integrować mieszkańców, a nie dzielić ze względu na wiek czy wykształcenie, stąd duża różnorodność i taki dobór repertuaru, aby delikatnie podnosić kompetencje odbiorców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skwer Marii Skłodowskiej - Curie przy Rynku Wildeckim

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren został sprawdzony przy ubiegłorocznej próbnej wersji projektu. Wybór miejsca spotkał się z przychylnością mieszkańców i Rady Osiedla
Potencjalni odbiorcy projektu

mieszkańcy Wildy i goście z innych rejonów miasta

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ścisłe Centrum Wildy jest swego rodzaju pustynią kulturalną na mapie Poznania. Brakuje tutaj nie tylko propozycji kulturalnych, ale nie ma nawet własnego Ośrodka Kultury. Mieszkańcy - w dużej mierze osoby starsze, poszukują alternatyw dla spędzenia wolnego czasu, a chcąc skorzystać z oferty kulturalnej muszą poszukiwać jej w innych częściach miasta i przemieszczać się, co nierzadko jest dla nich problemem. Barierą do korzystania z dóbr kultury są również finanse – mniej zamożna część mieszkańców nie jest w stanie zakupić biletów na wydarzenia artystyczne. Biorąc pod uwagę specyfikę dzielnicy dostrzec trzeba również fakt, że niejednokrotnie już same słowa << sztuka>>, czy <<teatr>> odstraszają potencjalnego odbiorcę. Wildeckie Lato Kulturalne będzie więc nie tylko odpowiedzią na potrzeby mieszkańców ale również przestrzenią edukacji kulturalnej i przestrzenią oswajania ze sztuką. Ponieważ od3 lat na Wildzie działa inicjatywa społeczno-kulturalna o charakterze animacyjnym, warsztatowym , której adresatem są głównie dzieci (Lato na Madalinie), dlatego chciałabym

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Spektakle teatralne 87 000
Koncerty muzyczne z techniką i ZAiKSEM 154 000
Kino plenerowe 13 000
Koszty organizacyjne (obsługa, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sanitarne, ubezpieczenie, koordynacja, promocja, transport, noclegi etc.) 46 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Wioletta Dadej

Adres email

biuro@dadaart.com.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.