Remont holu SP6 na osiedlu Rusa


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Remont holu SP6 na osiedlu Rusa
Skrócony opis projektu
Założeniem projektu jest wyremontowanie holu Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu.
Opis projektu

35 lat temu, 1 września 1982 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Właśnie tego dnia do użytku oddano 4 kolejne segmenty budynku (sale lekcyjne dla klas starszych-segment B; sale gimnastyczne-segment C; administracja- segment A ; stołówka) oraz duży i bardzo nowoczesny w tamtym czasie hol z antresolą (pow. łączna około 1400 m2). Projekt zakłada remont kapitalny holu : całkowitą wymianę starej podłogi tzn. skucie płytek i wyrównanie podłoża, położenie nowych płytek oraz wymianę całej stolarki drzwiowej, odnowienie balustrad, antresoli, słupów i konstrukcji wsporczej stropu. Wymiana starych, zniszczonych drzwi i wytartych, popękanych w wielu miejscach płytek podłogowych na nowe, antypoślizgowe w znacznym stopniu poprawi nie tylko estetykę pomieszczenia, ale zwiększy też bezpieczeństwo dzieci przebywających w tym pomieszczeniu. Przywróćmy godność miejscu, które spełnia nie tylko funkcje reprezentacyjne szkoły, ale jest też miejscem, w którym nasze dzieci spędzają kilka godzin dziennie przez niemal 9 miesięcy w roku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Rusa 56

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 6 na osiedlu Rusa
Potencjalni odbiorcy projektu

Uczniowie i pracownicy szkoły, dzieci i osoby korzystające z szerokiej oferty zajęć prowadzonych w budynku w godzinach popołudniowych.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbajmy o pomieszczenia, w których przebywają dzieci! Hol będący wizytówką szkoły pamiętają całe pokolenia absolwentów "szóstki".
Służy on nie tylko jako miejsce, w którym odbywają się wszystkie uroczystości, konkursy, apele, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ale stanowi też miejsce spędzania przerw i łącznik komunikacyjny pomiędzy wszystkimi segmentami szkoły. Korzystają z niego codziennie setki dzieci. Nieubłagany upływ czasu sprawił, że hol wymaga gruntownego remontu. Zniszczone, nierówne i popękane posadzki; stara stolarka drzwiowa; ciemne kolory wytartych balustrad i słupów wokół holu sprawiają, że miejsce to stało się wręcz przygnębiające. Każdy z nas dba o swoje dzieci o ich komfort i bezpieczeństwo, sprawmy więc, aby szkoła czyli miejsce, w którym spędzają kilkadziesiąt godzin tygodniowo zachęcało je do pobytu w nim i kojarzyło się pozytywnie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Skucie płytek - posadzka 42. 000 zł ; Skucie nierówności 14. 000 zł ; Gruntowanie 7. 000 zł ; Położenie płytek, listew 203. 000 zł ; Wywóz gruzu i utylizacja 8. 400 zł ; Montaż stolarki aluminiowej (drzwi) 197. 350 zł ; Malowanie i szpachlowanie części sufitu i ścian 5. 810 zł ; Czyszczenie, gruntowanie i malowanie balustrad i poręczy 11. 440 zł ; Czyszczenie, gruntowanie i malowanie słupów i konstrukcji wsporczej stropu 10. 000 zł 499 000
SUMA: 499 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
zdjęcie holu SP6 P1030014.JPG
zdjęcie holu SP6 P1030024.JPG
zdjęcie holu SP6 P1030031.JPG
Rekomendacja projektu Rekomendacja.pdf
zdjęcie holu SP6 20170525_180311.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marzena Cieloszyk

Telefon

790411405

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 499 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 0 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 499 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Anholcer, Artur Antczak, Aleksandra Besz, Maciej Cegła, Wojciech Chudy, Marzena Cieloszyk, Grzegorz Cwojdziński, Maria Dziamska, Przemysław Karlikowski, Ryszard Musielak, Małgorzata Nowak-Karlińska, Maciej Szymański, Wojciech Szymczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.