Zintegrowany Program Rozwoju Tanecznego Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Tanecznego Poznania
Skrócony opis projektu
Wzajemnie uzupełniające się elementy tańca i rywalizacji rozwijające cechy psychomotoryczne dzieci i młodzieży.
Opis projektu

Program składa się z 6 uzupełniających się wzajemnie części.

1)Roczne (luty do grudzień) bezpłatne zajęcia w 30 wybranych placówkach oświatowych. (1440 beneficjentów) Uczestnicy zajęć nauczą się pracować w grupie. Poprawią swoją kondycję, koordynację i sprawność fizyczną. Poznają nowych ludzi mających tą samą pasję. Dzięki regularnym treningom zobaczą ile można osiągnąć małymi krokami.

2) Zorganizowanie 4 turniejów tańca w klasach poziomach i udział w nich tancerzy (18000 beneficjentów). Dzięki turniejom uczestnicy projektów zwiększą odporność na stres. Oswoją się z wystąpieniami publicznymi. Nauczą się zasad Fair Play. Rodzice, znajomi, koledzy będą mogli zobaczyć jak wygląda turniej oraz jak prezentują się bliskie im osoby. Zobaczą także tancerzy rywalizujących na wysokim poziomie. Książeczki/ karty startowe pokażą progres i pozwolą się rozwijać. Dlatego też turniej powinien odbyć się w ramach dowolnej organizacji tanecznej która posiada program taneczny i możliwość rywalizacji w klasach oraz na poziomach. Ten wymóg jest niezbędny także przy przeszkoleniu kadry instruktorskiej.

3) Wystawienie 8 spektaklów: (6400 beneficjentów) Oglądający zobaczą tancerzy na najwyższym poziomie. Jak można się ruszać i przekazywać informację ruchem. Uwrażliwią się na kulturę i poznają sztukę wysoką. Zrozumieją również jak szeroki wachlarz możliwości oferuje taniec.

4) Stworzenie 4 poznańskich mistrzowskich grup tanecznych (96 beneficjentów) Wyboru najbardziej pracowitych i zdolnych dzieciaków do 4 grup mistrzowskich. Prowadzenie zajęć przez szkołę tańca będącą równocześnie placówką oświatową. Bezpośrednio uczyć będą dyplomowani instruktorzy tańca. Grupy zostaną przygotowane na dwie duże imprezy ogólnopolskie lub międzynarodowe.

5) Szkolenia poznańskiej kadry instruktorskiej (60 beneficjentów) Dzięki działającemu systemowi szkolenia tancerzy szkolenia kadry nauczycielskiej w zakresie nauki i repertuaru tańca ogólnopolskiej organizacji tanecznej. Zdobycie uprawnień instruktora tańca w danej dyscyplinie.

6) 100 pokazów tanecznych w placówkach oświatowych w Poznaniu. (20.000 beneficjentów). Ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawia iż dzieci i młodzież objęte programem będą poszukiwały swojej

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Sale w szkołach, hale aule.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsca zajęć powinny być rozmieszczone w miarę regularnie po całym Poznaniu. Dzięki temu każdy będzie mógł skorzystać z możłiwości rozwoju.
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież, dorośli i seniorzy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Taniec nie tylko uczy samodyscypliny i wyrabia cechy wolicjonalne. Zajęcia taneczne pokazują również jak pracować w grupie i socjalizują społeczeństwo. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach cyfrowej rewolucji i komunikacji warto pokazywać jak ważny jest bezpośredni kontakt. Więzi jakie wykuwają się na zajęciach często przekształcają się w przyjaźń na całe życie. Regularne zajęcia i zawody uczą wytrwałości, wzmacniają siłę woli i pozwalają bez stresu występować przed dużymi grupami ludzi. Dzieciaki to dla nas najważniejsza grupa mieszkańców. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego miasta. Jeśli chcemy mieć za kilka lat dzieci zdrowe, ambitne i zsocjalizowane działajmy już dziś! Niezbędne są osoby, które nieodpłatnie zmotywują do wysiłku fizycznego. Pokażą ile radości tkwi w samodoskonaleniu i jak wiele radości może sprawić zdrowa rywalizacja. Jak daleko można dojść i co osiągnąć regularnymi treningami. Cechy które nabędziemy za młodu na sali zaprocentują na całe życie. Dajmy sobie na to szansę.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roczne (luty do grudzień) bezpłatne zajęcia w 30 wybranych placówkach oświatowych. Poziom podstawowy. (1440 beneficjentów) 771 000
Zorganizowanie 4 turniejów tańca w klasach poziomach i udział w nich tancerzy (18000 beneficjentów) 187 368
Wystawienie 8 spektaklów: (6400 beneficjentów) 420 140
Stworzenie 4 poznańskich mistrzowskich grup tanecznych (96 beneficjentów) 270 400
Szkolenia poznańskiej kadry instruktorskiej (60 beneficjentów) 136 580
100 pokazów tanecznych w placówkach oświatowych w Poznaniu. (20.000 beneficjentów) 194 000
SUMA: 1 979 488
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rozpiska kosztów Projekt BO Pozna_ 2018 Ekspertyza cenowa.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jolanta Zasada - Marusiak

Adres email

dyr@dance.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wnioskodawca na prośbę Wydziału Oświaty dostarczył zgodę dziewięciu placówek oświatowych (ich dyrekcji) na udział w projekcie "Zintegrowany program rozwoju tanecznego w Poznaniu oraz na udostępnienie przez te placówki sal dydaktycznych w celu przeprowadzenia zajęć tanecznych.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 979 488 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 979 488 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.