Szlakiem poznańskich fortów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Szlakiem poznańskich fortów
Skrócony opis projektu
Projekt polega na wyznaczeniu trasy pieszo-rowerowej uwzględniającej wszystkie poznańskie forty
Opis projektu

Projekt zakłada wytyczenie szlaku turystycznego uwzględniającego wszystkie Poznańskie Forty, który będzie do pokonania rowerem lub pieszo. Ważne, żeby była ona wyznaczona ulicami które są dostępne i przyjazne dla pieszych i rowerzystów tj. omijając główne ciągi komunikacyjne (chyba że wzdłuż nich są ścieżki pieszo-rowerowe).

W ramach projektu należy wykonać dopuszczalne oznaczenia tak, aby cała trasa była czytelna. Podstawą powinna być mapa przygotowana w ramach jednej z poprzednich edycji PBO kiedy to powstała strona internetowa http://www.twierdza.poznan.pl/ oraz tablice informacyjne.

W ramach projektu powinna zostać odświeżona strona internetowa i powinna powstać również jej mobilna wersja.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Całe miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Całe miasto
Potencjalni odbiorcy projektu

Poznaniacy zainteresowani historią fortów oraz turyści przybywający do miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poznańskie forty są atrakcją unikatową w skali naszego kraju. Niestety ich potencjał jest słabo wykorzystywany a dotarcie do nich jest często utrudnione. Poszczególne obiekty są obecnie dobrze opisane dzięki projektowi z jednej z poprzednich edycji PBO. Tę wiedzę należy wykorzystać w tym projekcie i na jej bazie wyznaczyć szlak konkretnymi ulicami. Ułatwi to znacznie dotarcie do fortów i zwiększy ich popularność. Odświeżenie strony internetowej poprawi jej czytelność.


notatka GP 17.08: po konsultacji z wydziałem merytorycznym wnioskodawca wyraził zgodę na modyfikację projektu, m.in. usunięcie z projektu aplikacji moblinych i zwiększenie kosztów wytyczenia szlaku

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wytycznie szlaku pieszo-rowerowego wraz z namalowaniem piktogramów i ustawieniem koniecznych znaków. 150 000
Odświeżenie strony internetowej http://www.twierdza.poznan.pl/ + powstanie mobilnej wersji strony. 50 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Zakrzewski

Adres email

michal.zakrzewski8@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Nie dotyczy.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Izydorski Sylwia Wnuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.