Supertata wart Poznania!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Supertata wart Poznania!
Skrócony opis projektu
Poznaniacy w drodze do efektywnego ojcostwa – warsztaty supertaty, przygody z tatą, festyn rodzinny.
Opis projektu

Zakres projektu:

 1. WARSZTATY SUPERTATY – organizacja cyklu 30 warsztatów dla Poznaniaków w każdym wieku gotowych zainwestować w swoje ojcostwo. Jednodniowe warsztaty (6-8h) będą odbywać się w weekendy. Właśnie urodził Ci się syn, masz dorastającą córkę, a może w domu wita Cię co dzień gromadka maluchów – te warsztaty są właśnie dla Ciebie. Dzięki warsztatom poznasz swoje słabe i silne strony jako ojciec, dowiesz się jak utrzymywać równowagę między pracą i obowiązkami a życiem rodzinnym, porozmawiasz o relacjach w rodzinie, a na koniec stworzysz swój własny plan działań SUPERTATY. Warsztaty to też miejsce spotkania praktyków – wszyscy jesteśmy ojcami i możemy po męsku pogadać o swoich doświadczeniach.

 2. POZNAŃSKIE PRZYGODY MŁODYCH ODKRYWCÓW Z TATĄ – organizacja 30 weekendowych wycieczek dla ojców ze swoimi dziećmi. Wycieczki będą organizowane we współpracy z profesjonalnymi animatorami i przewodnikami miejskimi/ PTTK. Podczas wycieczek będzie można dowiedzieć się więcej o historii Poznania, poznać ciekawostki o poznańskich fyrtlach, odwiedzić fortyfikacje, zejść do schronu przeciwatomowego Prezydenta Poznania czy też przejść z kijkami nordic walking wzdłuż jeziora Rusałka.

 3. FESTYN RODZINNY – zorganizowanie na terenie miejskim festynu promującego aktywny styl życia. Na wydarzenie zaproszone zostaną całe rodziny. Podczas festynu będzie można posłuchać rodzinnej muzyki, dzieciaki wyszaleją się na dmuchańcach a proaktywni oddadzą się w wir zabaw i profesjonalnej animacji. Nie zabraknie też stoisk instytucji miejskich oraz publicznych. Zakłada się zaproszenie także przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej z pojazdami. Na scenie wystąpią także chętni uczestnicy projektu i opowiedzą o swoich doświadczeniach i przygodach podczas odkrywania Poznania.

 4. STRONA SUPERTATY – opracowanie i uruchomienie strony www projektu z rocznym hostingiem. Strona będzie umożliwiać rejestrację online uczestników projektu. Na stronie będą zamieszczanie praktyczne informacje dla ojców, aktualności, informacje o wydarzeniach, foto-kronika przygód, możliwość dodawania komentarzy i dzielenia się doświadczeniami (powiązanie z Facebook).

Uczestnictwo we wszystkich aktywnościach w ramach projektu będzie bezpłatne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar całego miasta Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Planowane warsztaty odbędą się w wynajętych salach w szkołach podstawowych lub w instytucjach np. Centrum Bukowska. Wycieczki będą organizowane na terenie miasta Poznania. Festyn zostanie zorganizowany na terenie miejskim w dyspozycji Urzędu Miasta Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami przedsięwzięcia są: 1. poznańscy ojcowie wraz ze swoimi dziećmi, 2. całe rodziny.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomysł na projekt zrodził się z obserwacji, jak ogromna jest obecnie dostępność szkoleń, warsztatów i eventów – dedykowanych mamom, kobietom wracającym do aktywności zawodowej po narodzinach dziecka itp. Bardzo trudno jednak znaleźć ciekawą propozycję dla ojców, którzy chcą po prostu rozwijać się w swojej roli, efektywnie wspierać swoich bliskich i aktywnie spędzać czas. Projekt to uzupełnienie wspomnianych braków. Nie ma tu mowy o dyskryminacji. Udział mam i całych rodzin jest przewidziany zarówno na festynie rodzinnym, jak poprzez funkcjonalności strony www.

W projekcie weźmie udział 450 poznańskich ojców, a przygodę w plenerze przeżyje prawie 600 dzieciaków z ojcami.

Dostępne dane i praktyka potwierdzają, jak ważną rolę w rozwoju dzieci odgrywa dobra relacja z ojcem. Dzieci z rodzin zaangażowanych ojców lepiej radzą sobie w szkole, a później na rynku pracy, mają wyższą samoocenę, lepiej nawiązują relacje i są bardziej empatyczne. Są po prostu szczęśliwsze. Nasze dzieci zasługują na to by mieć SUPERTATĘ!

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
(1) WARSZTATY SUPERTATY - koszt wynajmu sali szkoleniowej, catering (przerwa kawowa i obiadowa), wynagrodzenie trenera, druk/zakup materiałów szkoleniowych, promocja w mediach społecznościowych: 4 450 zł x 30 warsztatów (po 15 uczestników). 133 500
(2) POZNAŃSKIE PRZYGODY MŁODYCH ODKRYWCÓW Z TATĄ - wynagrodzenie przewodnika i animatora do prowadzenia zajęć integracyjnych, koszt zestawu piknikowego dla uczestnika, materiały informacyjne dla uczestników, promocja w mediach społecznościowych: 2 400 zł x 30 wycieczek (po 20 uczestników). 72 000
(3) FESTYN RODZINNY - Wynajem sceny z nagłośnieniem, wynajem firmy zajmującej się animacją zajęć dla dzieci, koszt osoby prowadzącej event i zespołu grającego przyjazną rodzinom muzykę, wynajem namiotów dla instytucji zaproszonych na festyn (np. Policja, Straż Pożarna), wynajem i obsługa dmuchanej zjeżdżalni i basenu z piłeczkami, promocja w mediach społecznościowych. 29 000
(4) STRONA INTERNETOWA SUPERTATY - opracowanie strony www projektu z rocznym hostingiem 15 500
SUMA: 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dawid Drobnić

Adres email

slovene@tlen.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wzmacnia pozytywne rodzicielstwo kładąc nacisk na często pomijaną rolę ojca w wychowaniu dzieci. Oferuje ciekawe aktywności ojciec-dziecko, rodzice-dzieci, które cieszą się zainteresowanie w Poznaniu i nie ma ich nadal w wystarczającej ilości.
  Zespół Obradował w składzie: Stella Gołębiewska Danuta Resztak Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.