Bezpieczny pieszy oraz rowerzysta na ul.Ostrowskiej


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczny pieszy oraz rowerzysta na ul.Ostrowskiej
Skrócony opis projektu
Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na ul.Ostrowskiej odcinek Ustrzycka -wiadukt nad autostradą A2
Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów w południowej i południowo - wschodniej części Poznania. Wybudowanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku od ul.Ustrzyckiej do wiaduktu nad autostradą A2 będzie kontynuacją budowy chodnika budowanego w ramach zwycięskich projektów PBO2017 (Chodnik w ciągu Ostrowskiej na odcinku Spławie - Ustrzycka oraz Świątniczki - wiadukt nad A2). Budowa ścieżki dla pieszych i rowerzystów na proponowanym odcinku uzupełni brakującą część chodnika w ciągu ul.Ostrowskiej. Umożliwi połączenie z istniejącym chodnikiem wzdłuż ul.Ostrowskiej na odcinku Ługańska - Spławie z ścieżką w ciągu ul.Tarnowskiej umożliwiając tym samym połączenie dwóch osiedli: Szczepankowo - Spławie - Krzesinki oraz Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo. Ulica Ostrowska jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Ruch ten znacznie przyczynia się do powstawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pieszych jak i rowerzystów podążających do szkoły, pracy, domu, na przystanek autobusowy, do kościoła. Budowa chodnika umożliwi połączenie Krzesinek z Spławiem i Szczepankowem - "centrum" Osiedla, gdzie znajdują się przychodnie lekarskie, apteki, większość osiedlowych sklepików, przedszkole, dalej przez rondo Mycielskich i ciągiem pieszo - rowerowym na wiadukcie Franowo z Ratajami. W drugim kierunku przez istniejący ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Tarnowskiej z ZSO2 w Poznaniu, stacją PKP Poznań - Krzesiny, kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej - wybudowanym w stylu norweskim na sąsiednim Osiedlu Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo, co znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwo dla uczestników ruchu - zarówno pieszego jak i kołowego. Mieszkańcy Szczepankowa i Spławia będą mogli w bezpieczny sposób dotrzeć w rejon Doliny rzeki Głuszynki. Przez Ostrowską do Krzesinek - kładką nad ul.Krzywoustego następnie do Koninka (gm. Kórnik), tzw. Aleją Kasztanową, aby znaleźć się ponownie w Poznaniu w rejonie ul. Sypniewo dalej duktami leśnymi i drogi polnymi można dotrzeć w rejon rzeczki Głuszynki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Ostrowska na odcinku od ul. Ustrzyckiej do wiaduktu na autostradą A2.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na terenie Osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesinki w ciągu ul.Ostrowskiej na odcinku Ustrzycka - wiadukt nad autostradą A2
Potencjalni odbiorcy projektu

Chodnik będzie służyć mieszkańcom miasta, a przede wszystkim mieszkańcom osiedli Szczepankowo –Spławie –Krzesinki oraz Krzesiny–Pokrzywno–Garaszewo. Skorzystają również osoby spoza Osiedli, pracujące w tym rejonie, dojeżdżający komunikacją miejską lub rowerem. Na budowie chodnika skorzysta samo Miasto, które zgodnie z swoją strategią stawia na bezpieczeństwo, sport i zdrowy tryb życia.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Ostrowska jest drogą o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Przy ulicy mają siedziby firmy zajmujące się m.in.: handlem, transportem, gastronomią co powoduje zwiększenie natężenia ruchu samochodów ciężarowych i osobowych. Budowa w/w chodnika znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów uczęszczających tą drogą (np. młodzieży do ZSO nr 2 przy ulicy Tarnowskiej, ludzi starszych idących do kościoła w Spławiu, osób pracujących w tym rejonie miasta korzystających z komunikacji miejskiej). Połączy istniejące już drogi pieszo – rowerowe wzdłuż ulic: Szczepankowo, Gospodarska, Spławie z ścieżką wciągu ulicy Tarnowskiej . Przyczyni się do zwiększenia bezpiecznego ruchu pieszo - rowerowego. Mieszkańcy miasta będą mieli kolejne kilka kilometrów ścieżki pieszo – rowerowej, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój i promowanie zdrowego stylu życia, uprawianie sportu np. poprzez bieganie, jazdę rowerem. Nowy odcinek chodnika może uatrakcyjnić osiedle - mieszkańcy innych osiedli i przyjezdni z innych miejscowości będą mogli poznać te okolice miasta Poznania.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie projektu budowy chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego 100 000
Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz oznakowanie 400 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Ostrowska - widok z rejonu ul. Ustrzyckiej w kierunku wiaduktu nad A2 Ostrowska - widok z rejonu ul. Ustrzyckiej w kierunku wiaduktu nad A2.jpg
Ostrowska - widok z widuktu nad A2 w kieruku ul. Ustrzyckiej Ostrowska - widok z widuktu nad A2 w kieruku ul. Ustrzyckiej.jpg
Ostrowska - widok z rejonu ul. Chrzenowskiej w kierunku wiaduktu nad A2 Ostrowska - widok z rejonu ul. Chrzenowskiej w kierunku wiaduktu nad A2.jpg
Wnioskowany odcinek chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej z dopuszczeniem ruchu rowerowego Wnioskowany odcinek chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego z opisem.jpg
Mapka z zaznaczeniem istniejących odcinków chodnika i budowanych w ramach PBO 2017 Mapka z zaznaczeniem brakuj_cego odcinka chodnika w ci_gu ul. Ostrowskiej z opisem.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marek Paczkowski

Adres email

pamarek@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 8.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Nie zgadzam się z negatywną opinią Wydziału Transportu i Zieleni dotyczącą zgłoszonego przeze mnie projektu "Bezpieczny pieszy oraz rowerzysta na ul. Ostrowskiej" do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (zgłoszenie 272). Nie jest pewne czy wystarczy środków na budowę chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku Ustrzycka - wiadukt nad autostradą A-2 z pozostałych środków z PBO 2017. Obecnie realizowana jest budowa trzech odcinków chodnika (o łącznej długości ok. 850 m) wraz z przebudową oświetlenia drogowego (10 latarni) w ciągu ul. Ostrowskiej za kwotę 614.723,19 zł. W budżecie na w/w zadania było zapisane 950.000 zł pozostało do wykorzystania 335.276,81 zł. Podejrzewam, że trudno będzie zaprojektować i wybudować z pozostałych środków pieniężnych chodnik o szerokości ok. 2 m na odcinku ok. 950 m. Nie zgadzam się również z Państwa argumentem dot. władania gruntem. Moim zdaniem na działce o szerokości ponad 15 m z jezdnią asfaltową o szerokości ok. 7 m znajdzie się miejsce na chodnik o szerokości 2 m - wystarczy tylko uporządkować teren. Nadmieniam, iż przed złożeniem projektu do PBO sprawdzałem władność działek - wszystkie znajdowały się we władaniu Miasta Poznania. Nadmieniam, iż jestem autorem zwycięskiego projektu PBO 2017 "Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej". Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w 20.10.2016r. zostałem poproszony telefonicznie przez pracującą w Zarządzie Dróg Miejskich Panią A. Nowak o zmianę zakresu złożonego przeze mnie zadania argumentując, że na cały odcinek chodnika Spławie - Tarnowska nie wystarczy środków (w przypadku realizacji projektu). Z uwagi na dobro projektu zgodziłem się na propozycję zmian sugerowane przez Panią Nowak pismem z tego samego dnia. Podczas spotkania z Panem Mariuszem Woźniakiem (przedstawicielem ZDM) w dniu 26.02.br. zostałem poinformowany o wcześniejszych ustaleniach z Radą Osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesinki, że jeśli pozostaną pieniądze, to będzie projektowany chodnik na odcinku Ustrzycka - Wiadukt nad Autostradą A2. Podczas spotkania zostałem poinformowany o zgodzie autorki projektu: "Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka" na propozycję RO SSK. Ja natomiast uzgodniłem, że ma być projektowany odcinek chodnika wzdłuż ul. Ostrowskiej Tarnowska - Zawiertowska oraz od ul. Świątniczki do granicy miasta. Gdybym miał 100% pewności, że chodnik w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku Ustrzycka - wiadukt nad autostradą A-2 będzie zrealizowany z PBO 2017, to złożył bym projekt na chodnik w innym miejscu np. w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku Świątniczki - granica miasta. Proszę o ponowne rozpatrzenie projektu - "Bezpieczny pieszy oraz rowerzysta na ul. Ostrowskiej" do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (zgłoszenie 272).
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Na dzień dziesiejszy nie można wskazać, czy projekt w całości będzie zlokalizowany na gruntach miejskich we władaniu ZDM.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.