Wystawa 100 lat tenisa w Poznaniu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wystawa 100 lat tenisa w Poznaniu
Skrócony opis projektu
Mobilna wystawa zdjęć pokazujących historię Poznańskiego tenisa w latach 1918-2018
Opis projektu

Propozycja ma pokazać 100 - letnią historię Poznańskiego tenisa w okresie od odzyskania Niepodległości po dzień dzisiejszy poprzez mobilną wystawę zdjęć w czasie dużych imprez tenisowych na obiektach poznańskich klubów tenisowych oraz w innych przestrzeniach związanych ze sportem lub tenisem. Wystawa zdjęć ma wszystkim sympatykom tenisa i nie tylko, pokazać piękną historię tenisa w Poznaniu w okresie od czasu odzyskania niepodległości Polski po współczesność . Projekt ma także przypomnieć osoby zasłużone z Poznania a szczególnie zasłużone dla rozwoju lub popularyzacji tenisa. Do głównych działań należeć będzie przygotowanie i dobór zdjęć oraz przygotowanie krótkich notek opisowo -informacyjnych przez grupę osób związanych z poznańskim tenisem a zarazem znających historię tego sportu w Poznaniu .Szacunkowa ilość materiału fotograficznego 50-100.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Droga Dębińska 12, ul.Noskowskiego 27 ,ul.Warmińska 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu

mieszkańcy Poznania i nie tylko odwiedzający obiekty i ośrodki tenisowe w Poznaniu zainteresowani historią sportu w tym tenisa.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poznań jest kolebką tenisa Polskiego .To tu zorganizowano pierwszy w Niepodległej Polsce turniej tenisa. To także Poznań był miejscem założenia i pierwszą swoją siedzibę w latach 1921-1923 miał Polski Związek Tenisowy. Pierwszym prezesem Polskiego Związku Tenisa był członek KS Warta Poznań pan Zdzisław Szulc. To w Poznaniu działa w KS Warta Poznań najstarsza sekcja tenisowa w Polsce ,która została założona w 1914 .

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
opracowanie ,selekcja materiału fotograficznego nadzór merytoryczny 15 000
techniczne przygotowanie tablic i mobilnej wystawy 14 000
inne/promocja/ 7 000
SUMA: 36 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Aurelia Gąsiorek

Adres email

hubert@inea.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 36 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 36 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.