Stare Miasto nowe stacje roweru miejskiego


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Stare Miasto nowe stacje roweru miejskiego
Skrócony opis projektu
Projekt budowy dwóch nowych stacji PRM - skrzyżowanie Nowowiejskiego/ Młyńska i ulica Księcia Józefa
Opis projektu

Dzięki rozbudowie Poznański Rower Miejski bije kolejne rekordy popularności. Wraz ze zwiększeniem ilości jednośladów oraz stacji, stale wzrasta liczba użytkowników systemu. Pomimo aktywnych działań miasta, w centrum wciąż jest miejsce dla wielu nowych stacji. Dla porównania w Poznaniu jest aktualnie czynnych 88 stacji, natomiast w Paryżu działa przeszło 1800, w Warszawie 316.

Projekt zakłada zakup dwudziestu rowerów, dwóch stacji oraz ich montaż na terenie dzielnicy. Zarówno stacje, jak i rowery będą zgodne z działającym już w mieście systemie roweru miejskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

1. skrzyżowanie ulic Nowowiejskiego i Młyńskiej, 2 skrzyżowanie ulic Księcia Józefa i Północnej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja pierwszej stacji - obszar aktualne wyłączony z ruchu, przeniesienie stojaków rowerowych na chodnik. 2. zamiast części miejsc parkingowych na ul. Księcia Józefa
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy oraz osoby pracujące na terenie dzielnicy Stare Miasto, pracownicy Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto, Aresztu Śledczego i Prokuratury, uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego, studenci WSNHiD, osoby odwiedzające Starą Rzeźnię, a także pasażerowie wysiadający na dworcu Poznań - Garbary, którzy korzystają z przejścia podziemnego na ulicy Ku Cytadeli.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest zgodny z realizowaną w ostatnich latach strategią rozwoju miasta Poznania. Nowo powstałe stacje zostaną włączone do działającego systemu roweru miejskiego, w związku z czym koszty ich funkcjonowania pokrywane będą ze środków przez miasto na ten cel przeznaczony. Budowa stacji wpłynie pozytywne nie komfort życia mieszkańców Starego Miasta. Co ważne proponowane lokalizacje nie doprowadzą do ograniczenia możliwości parkowania. Stacja na ul. Nowowiejskiego powstanie w miejscu aktualnie wyłączonym z ruchu - stojaki rowerowe, natomiast na ul. Księcia Józefa miejsca parkingowe są rzadko wykorzystywane.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. stacja na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiego i Młyńskiej 120 550
2. stacja ul. Księcia Józefa 120 550
SUMA: 241 100
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Adam Bartoszek

Adres email

bartoszekadam@gmail.com

Telefon

660731142

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 7.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Z informacji na stronie operatora systemu rowerów miejskich w Poznaniu - firmy Nextbike wynika, iż w 2018 r. planowana jest budowa kolejnych kilkunastu stacji. W ramach projektów do PBO 2018 złożono wiele wniosków o dofinansowanie budowy nowych stacji. Należy zatem uznać, iż istnieje silne zainteresowanie społeczne tą kwestią, a zgłoszone projekty mają szansę zdobycia szerokiego poparcia. Na marginesie pragnę jedynie zaznaczyć, iż na stronie PBO zamieszczono informację o stacji rowerów miejskich jako przykładowym projekcie. W mojej ocenie koszty utrzymania stacji w latach kolejnych nie powinny dyskwalifikować projektu z PBO 2018. Miasto planuje rozbudowę systemu, w związku z tym koszty utrzymania stacji zbudowanych ze środków przeznaczonych do rozdysponowania przez obywateli powinny być pozyskane z puli przeznaczonej na finansowanie systemu w budżecie miasta.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6, lit. e)
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 241 100 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 0 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 241 100 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 165 200 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.