Wszyscy chętni na strzelnicę


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wszyscy chętni na strzelnicę
Skrócony opis projektu
Sfinansowanie zajęć ze strzelectwa dla mieszkańców Poznania w formie rywalizacji sportowej z nagrodami
Opis projektu

W ramach projektu chcemy sfinansować zajęcia ze strzelectwa dla zainteresowanych mieszkańców z Poznania. Przewidziana jest również rywalizacja sportowa, której zwycięzcy nagrodzeni zostaną medalami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Projekt zakłada dziesięć zorganizowanych zajęć na strzelnicy. W ramach projektu przewidujemy podstawowe szkolenie strzeleckie oraz omówienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną, a także rozegranie amatorskiej ligi strzeleckiej co wprowadzi element rywalizacji sportowej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

różne lokalizacje

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zajęcia odbywać się będą na strzelnicach komercyjnych w mieście Poznań (klub Tarcza 96, strzelnica Magnum, strzelnica "Lizawka", strzelnica WKS Grunwald Poznań i in.), (lub inna lokalizacja zależna od wyboru realizatora projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami)
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy zainteresowani strzelectwem sportowym, militariami i rywalizacją sportową.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie społeczne kwestiami związanymi ze strzelaniem z broni palnej i obroną terytorialną. Rosnąca liczba wszelkiego rodzaju organizacji paramilitarnych oraz coraz większa liczba Polaków deklarujących chęć przywrócenia powszechnego poboru do armii świadczą o odczuwanej potrzebie podstawowego przeszkolenia strzeleckiego. Realizowane zadanie wpłynie więc na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania oraz będzie impulsem do rozwoju strzelectwa sportowego w naszym mieście.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dziesięć zorganizowanych wyjść na strzelnicę dla ok. 500 chętnych mieszkańców miasta 500 000
Nagrody rzeczowe, medale i puchary dla najlepszych strzelców 20 000
SUMA: 520 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Monika Nowacka

Adres email

kontakt@amorpatriae.net

Telefon

+48 727903976

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 520 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 520 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.