Trener osiedlowy i trener senioralny


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Trener osiedlowy i trener senioralny
Skrócony opis projektu
Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Poznania.
Opis projektu

Atrakcyjne, bezpieczne, całkowicie darmowe zajęcia animacji czasu wolnego i aktywizacji fizycznej dla dzieci, młodzieży i seniorów mogą odbywać się w Poznaniu, również w 2018 roku dzięki Tobie! Wystarczy zagłosować na nasz projekt aby kilka tysięcy dzieciaków i około dwóch tysięcy seniorów, mogło przez cały rok bezpłatnie korzystać z opieki instruktora, trenera, animatora. Dla najmłodszych mieszkańców miasta, czekać będzie 30 boisk oraz sal gimnastycznych, na których królować będzie aktywność fizyczna wolna od używek i głupich pomysłów. Wyjścia między innymi do ZOO, parku linowego, bowling, lodowisko, na miejskie kąpielisko, wyprawa rowerowa, podchody, duża impreza dla wszystkich boisk- Spartakiada ale przede wszystkim zajęcia na boisku osiedlowym z dużą dawką ruchu, będą doskonałą ofertą dla coraz mniej aktywnych dzieciaków. Dodatkowo zajęcia dla grupy pilotażowej- osób z nadwagą w zakresie ruchu i odżywiania. Również pilotażowo wdrożenie dodatkowych zajęć ruchowych dla poznańskich przedszkolaków pod nazwą Trener Przedszkolaka. Dla osób po 55 roku życia zorganizowane zajęcia między innymi: na otwartych siłowniach, zajęcia z tańca, nordic walking, zdrowego kręgosłupa, aqua fitness, aerobik, czy zajęcia gimnastyczne. Latem dla najbardziej aktywnych na zajęciach dzieciaków obozy sportowo- rekreacyjne w kilku turnusach a dla najaktywniejszych seniorów również obozy szkoleniowe. Wszystko to zupełnie za darmo w oparciu o miejską bazę sportowo- rekreacyjną. Naszym głównym założeniem jest pokazanie jak łatwo można dbać o swój organizm. Z jednej strony pokazanie młodym poznaniakom, że można żyć bez smartphonów, że nie trzeba pić piwa i palić papierosów na klatce aby dobrze się bawić, że sport i aktywność fizyczna jest czymś wspaniałym i niezbędnym do rozwoju. Z drugiej strony chęć zadbania o seniorów aby dłużej mogli cieszyć się zdrowiem i aktywnością a nie siedzieli przed telewizorem z rozpiską seriali. Mamy w Poznaniu już dużo infrastruktury sportowej, czas zacząć z niej mądrze korzystać! Pomóżcie nam w tym oddając na nas swój cenny głos!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

30 boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie całego Poznania, kilkanaście lokalizacji zajęć zorganizowanych dla seniorów, pilotażowo przedszkolaków i osób z nadwagą w różnych punktach miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu

Na naszych działaniach skorzystają głównie dzieci i młodzież oraz osoby, które chcą żyć aktywnie bez względu na wiek. Zajęcia będą otwarte dla wszystkich. Pierwszeństwo w animacji czasu wolnego będą miały osoby niepełnosprawne. Pilotażowo zorganizowane zostaną zajęcia dla osób z nadwagą oraz zajęcia dla przedszkolaków pod nazwą Trener Przedszkolaka.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Poznaniu znajduje się przeszło 200 boisk ze sztuczną nawierzchnią, kilkanaście otwartych siłowni oraz wiele innych obiektów sportowych. W chwili obecnej problemem nie stała się dostępność do obiektów ale to co tak naprawdę się na nich dzieje. W końcu nic tak nie straszy jak puste boisko na osiedlu pełnym dzieciaków. Niezbędne są osoby, które za darmo pokażą na boisku ciekawe gry i zabawy, poinstruują jak prawidłowo wykonać ćwiczenie czy doradzą względem diety. Dzieciaki to dla nas najważniejsza grupa mieszkańców. Od ich wychowania i sposobu życia zależeć będzie przyszłość naszego miasta. Jeśli nie chcemy mieć za kilka lat dzieci schorowanych, zdegenerowanych czy otyłych działajmy już dziś. Recepta od tysięcy lat jest jedna- aktywność fizyczna. Budując nowoczesne miasto nie można zapominać o seniorach. Ich zdrowie i sprawność warunkować będzie możliwość wychowania nowych pokoleń, inicjatywy społeczne, wreszcie codzienny uśmiech na twarzy w tramwaju. Chcemy stworzyć działanie, które poprawi jakość życia nas wszystkich.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia, szkolenia dotyczące zdrowia, odżywiania. 700 000
Wynajęcie obiektów i sprzętu, bilety wstępu. 450 000
Koszt organizacji turniejów, zawodów, spartakiad sportowych, obozów, kursów oraz wyjazdowego szkolenia dla trenerów osiedlowych (m.in. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, atrakcje, opieka, ubezpieczenie, nagrody, puchary, medale). 290 000
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biura projektu oraz zakupu wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu. 120 000
Sprzęt sportowy oraz ubiór trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia. 50 000
Promocja przedsięwzięcia (kampania promocyjna, druk materiałów promocyjnych, wynagrodzenie grafika, strona internetowa, aplikacja mobilna). 85 000
SUMA: 1 695 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Szymon Rakowski

Adres email

szymon.rakowski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 695 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 695 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.