Park Rekreacji "Chrobrego"


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Park Rekreacji "Chrobrego"
Skrócony opis projektu
Utworzenie rodzinnego parku zabaw i rekreacji na osiedlu Chrobrego poprzez modernizację istniejącego placu zabaw.
Opis projektu

Proponowana koncepcja zakłada takie zagospodarowanie by plac mógł być skierowany do każdej grupy dzieci. Propozycja ta pozwoli stworzyć nowoczesny kompleks rekreacyjny umożliwiający dzieciom nie tylko zabawę ale i rozwój umiejętności fizycznych, zrzeszający przy tym lokalną społeczność. Piątkowskie osiedla zyskają świetny, bezpieczny i skierowany do wszystkich park wypoczynku i rekreacji. Idealne usytuowanie, gdyż najbliższe place mieszczą się po drugiej stronie parku (przy wybiegu dla psów), lub przy pawilonie nr 101. W okolicy parku znajdują się same blokowiska. Rejon jest gęsto zamieszkany i zapotrzebowanie jest duże. W bezpośrednim sąsiedztwie placu znajdują się szkoły i przedszkola. Cała społeczność skorzysta na tej inwestycji. Koncepcja zakłada taki układ by wyznaczyć poszczególne strefy zabaw dopasowane dla dzieci w różnym wieku. Łącznie na placu stanie 16 urządzeń zabawowych. Część z nich stanie na nawierzchni gumowej a część na piasku. Pomiędzy strefami poprowadzone będą chodniki. Rozwiązania w zakresie szerokości chodników, nawierzchni i co najważniejsze urządzeń zakłada propagowanie idei dostępności i projektowania uniwersalnego, dzięki czemu plac będzie w pełni dopasowany również dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

osiedle Bolesława Chrobrego , rejon Piątkowo - park miejski

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

okolica budynku nr 102, działka nr 587/94 obręb Piątkowo
Potencjalni odbiorcy projektu

Cała lokalna społeczność.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak w okolicy placu zabaw skierowanego dla dzieci starszych i niepełnosprawnych. Obecnie istniejące tam urządzenia są niezgodne z obowiązującymi normami i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenia zabawowe i el. małej architektury – 260 000,00 Koszt montażu urządzeń - 25 000,00 Koszty prac ziemnych – 24 000,00 Podbudowy (pod nawierzchnie + obrzeża) – 34 000,00 Nawierzchnie syntetyczne 264m2 – 94 000,00 Nawierzchnie z piaski 280m2 – 21 800,00 Nawierzchnie z kostki brukowej 214m2 – 18 000,00 Zieleń (humus i obsianie trawnika) 740m2 – 9 000,00 Malowanie ogrodzenia + nowe furtki 2 szt. i brama od str. południowej – 9 000,00 Koszt opracowania projektu – 5 000,00 499 800
SUMA: 499 800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
Koncepcja. Za_cznik do wniosku Park Rekreacji Chrobrego BO.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Arkadiusz Morawski

Adres email

kanarkowskaagnieszka@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.