Budowa drogi Jasna Rola - Łużycka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Budowa drogi Jasna Rola - Łużycka
Skrócony opis projektu
Budowa drogi na odcinku Jasna Rola - Łużycka
Opis projektu

Propozycja ta ma usprawnić ruch na Naramowicach. Działaniem będzie wycinka kilku drzew, wyrównanie terenu oraz położenie asfaltu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jasna Rola / Łużycka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Naramowice
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Naramowic

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W związku z opóźnieniem budowy ulicy Nowej Naramowickiej, wnioskuję o budowę drogi lokalnej, biegnącej od ulicy Jasna Rola do Łużyckiej. Nie może być tak, że tylko jedna droga prowadzi do centrum miasta. Tym bardziej, że pozwala się na zamykanie dróg lokalnych ( np. ul. Rubież/ Sielawy/Karpia). Korki trzeba rozładowywać. Ja np. muszę stać rano w korku ( 600m) pół godziny, aby zawieść dziecko do przedszkola ( na os. Łokietka). Poza tym dzieci chodzące do szkoły na os. Łokietka zimą muszą chodzić "na około" ( Naramowicką i Łużycką), bo przejście "na skróty" jest niemożliwe.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa drogi + uporządkowanie terenu 1 500 000
SUMA: 1 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Bryła

Adres email

apr21@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości, znajdujące się pomiędzy ul. Jasna Rola oraz Łużycka, które w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z dn. 23.09.2014 r. planuje się przeznaczyć pod lokalizację drogi nie znajdują się w zasobie nieruchomości miasta Poznania i Skarbu Państwa. Zatem powołując się na Zasady PBO18/ Rozdział 2/ pkt 11/ lit b Wydział negatywnie opiniuje projekt.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Powołując się na Zasady PBO18/ Rozdział 2/ pkt 11/ lit b Wydział Gospodarki Nieruchomościami negatywnie opiniuje projekt. Nieruchomości, znajdujące się pomiędzy ul. Jasna Rola oraz Łużycka, które w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z dn. 23.09.2014 r. planuje się przeznaczyć pod lokalizację drogi, nie znajdują się w zasobie nieruchomości miasta Poznania i Skarbu Państwa.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska, Karolina Kubis

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.