Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej 77


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej 77
Skrócony opis projektu
Rozbudowa Szkoły Podstawowej 77 o sale gimnastyczną przeznaczona na lekcję wf i zajęcia judo
Opis projektu

Projekt ma na celu rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu. Centrum Sportu będzie nowoczesną halą sportową o powierzchni 1000m2 wyłożoną specjalistyczną matą do sportów walki. Na obiekcie znajdować się również będzie sala do fitnessu, sauna, siłownia, fizjoterapia oraz szatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców Poznania (nie będącymi członkami klubu). Obiekt w godzinach lekcyjnych (7:00-16:00) w pełni przeznaczony będzie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 77 oraz Gimnazjum 51 w Poznaniu. Prowadzenie zajęć lekcyjnych na specjalistycznych matach do sztuk walki jest wielkim atutem. Zajęcia ogólnorozwojowe przyczyniają się do poprawy sprawności fizycznej u dzieci. Co więcej, szkoła współpracuje z Klubem Sportowym Akademią Judo. W ramach tej współpracy blisko 800 uczniów zyska możliwość uczęszczania na profesjonalnie prowadzone zajęcia przez wykwalifikowanych trenerów. Od godziny 16:00 będą prowadzone zajęcia Judo. Oferta zajęć sportowych skierowana jest dla mieszkańców Poznania od 3 roku życia bez ograniczenia wiekowego .Obecnie Klub Sportowy Akademia Judo jest najlepszym Klubem Judo w Wielkopolsce i zrzesza blisko 600 adeptów tego sportu. Wraz popularyzacją naszej dyscypliny oraz klubu rośnie zainteresowanie wśród dzieci i rodziców możliwością uczestnictwa w zajęciach. Powyższa sytuacja doprowadziła momentu ,w którym zmuszeni jesteśmy do odmowy przyjęcia nowych sportowców z powodu ograniczonej przestrzeni treningowej . Celem projektu jest rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży, utrzymanie prawidłowej masy ciała ( szczególnie przy obecnym wzroście otyłości) oraz stawiamy również na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka w wieku dorastania. Akademia jest pierwszym podmiotem ,który rozpoczął prowadzenie zajęć judo dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Naszą misją klubu jest jak największa popularyzacja w/w zajęć. Judo to nie tylko nabywanie nowych umiejętności sportowych to także kształtowanie charakteru. Uczy poszanowania do ciężkiej pracy , respektu do drugiego człowieka , wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów co pomoże odnaleźć się dzieciom z różnych środowisk.
Korzystna lokalizacją pozwoli na dogodny dostęp do naszej oferty mieszkańców z każdego zakątka miasta Poznania. .

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dmowskiego 50, 60-995 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Szkoły
Potencjalni odbiorcy projektu

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu- około 600 dzieci Uczniowie Gimnazjum nr 51- około 300 dzieci Zawodnicy Klubu Sportowego Akademii Judo w Poznaniu-około 500 w tym około 100 osób niepełnosprawnych. Nowi członkowie Szkoły i Klubu Każdy mieszkaniec miasta , który chce skorzystać z oferty Centrum Sportu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zmiana Reformy Edukacji Naradowej ( likwidacja Gimnazjum na terenie całej Polski) spowodowała, że od września 2017 roku w szkole będzie przybywać uczniów. Po 2 latach liczba wzrośnie o około 150 osób. W szkole znajduję się jedna sala gimnastyczna i już teraz trzeba korzystać z sal lekcyjnych do lekcji wychowania fizycznego. Centrum Sportu zapewni doskonałe warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w odpowiednich warunkach dla wszystkich uczniów szkoły. Co więcej, w godzinach popołudniowych sala będzie przeznaczona na zajęcia Judo prowadzone przez najlepszy Klub w Wielkopolsce Akademię Judo Poznań. Duża i profesjonalna sala zapewni odpowiednie warunki do wytrenowania Mistrza Olimpijskiego. W mieście Poznań , brakuje tego typu obiektów , które łącza w sobie urozmaiconą ofertę sportową.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 -projekt architektoniczny Centrum Sportu - pozwolenia na budowę Centrum Sportu - materiały budowlane - wyposażenie centrum - wynagrodzenie dla wykonawcy budowy 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200 000
Dodatkowe załączniki
Projekt rzutu Parteru Pozna__Dmowskiego_WZ_Judo _ RZUT PARTERU.pdf
Projekt rzutu Pietra Pozna__Dmowskiego_WZ_Judo _ RZUT PI_TRA.pdf
Poparcie Szkoły Podstawowej Poparcie.jpg
Rzut usytuowania Centrum Sportu Pozna__Dmowskiego_WZ_Judo _ PZ.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Barbara Jopek

Adres email

biuro@akademiajudo.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 12.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty pozytywnie rekomenduje ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, z-ca dyr. WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wg projektu nie będzie to sala gimnastyczna tylko -Centrum Sportu Klubu Sportowego Akademii Judo w Poznaniu- z nowoczesną halą sportową o powierzchni 1000m2 wyłożoną specjalistyczną matą do sportów walki. Na terenie obiektu znajdować się również będzie sala do fitnessu, sauna, siłownia, fizjoterapia , sklep ze sprzętem specjalistycznym oraz szatnie .Funkcja sali gimnastycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu będzie minimalna. Ponadto projekt zakłada budowę drogi dojazdowej i budowę parkingu dla samochodów na terenie obecnie istniejącego boiska i bieżni do skoków w dal ( teren dawnego Gimnazjum nr 51 - obecnie Liceum Terapeutyczne). Budowa sali dla Klubu Sportowego Akademii Judo w Poznaniu-zwana w projekcie Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej 77 TO PROJEKT KOMERCYJNY dla którego realizacji wykorzystany zostanie budynek oświatowy i koszty jego utrzymania ponosić będzie M.Poznań. Jednocześnie projekt dotyczy wyspecjalizowanej grupy odbiorców a nie uczniów i młodzieży łazarskiej, gdyż udział w zajęciach jest płatny.
  Zespół Obradował w składzie: opiniowanie Uchwała RO z dnia 23.08.2017 r
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.