Przyrodnicze wyprawy nad Strzeszynek


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Przyrodnicze wyprawy nad Strzeszynek
Skrócony opis projektu
Wycieczki przyrodnicze dla rodzin na terenie lasu dookoła jeziora Strzeszyńskiego.
Opis projektu

Na przestrzeni kilku lat pojawiło się wiele publikacji naukowych i książkowych dotyczących deficytu natury u dzieci ale także u ich rodziców. Jest to spowodowane coraz szybszym trybem życia miejskiego, które odbija się na sposobie funkcjonowania rodziny. Wirtualna rzeczywistość, która otacza nasze dzieci dostarcza im zbyt wielu bodźców, ograniczając poznawanie świata innymi zmysłami niż wzrok i słuch. Poza tym przyczyną nieobecności rodzin w przyrodzie może być także strach, często powielany z pokolenia na pokolenie. Strach przed zwierzętami lub strach przed tym że coś może się w tym lesie wydarzyć. Dzieciom brakuje pokazania, że w lesie można się bawić, że nie trzeba chodzić wzdłuż ścieżki byle by tylko przejść się i wrócić do domu. Placówki oświatowe często organizują wycieczki dzieci do lasu ale głównie w celach edukacyjnych. Bardzo rzadko wybierają się na wycieczkę po to aby pobawić się w lesie lub zwyczajnie bez pośpiechu w nim pobyć. Jeżeli dzieciom przyroda kojarzy się tylko z nauką lub ze strachem to jak mają mieć chęć do swobodnej zabawy. Projekt zakłada przeprowadzenie 14 wycieczek przyrodniczych w miesiącach marzec-listopad lasu przy jeziorze Strzeszyńskim. Podczas spotkań dzieci i dorośli będą mogli obserwować rośliny i zwierzęta, szukać śladów zwierząt, próbować roślin jadalnych oraz słuchać wielu niezwykłych historii przyrodniczych. Na pierwszej wycieczce rodziny otrzymają książeczkę wypraw do której mogą zbierać naklejki uczestnictwa. Najaktywniejsze trzy rodziny otrzymają nagrodę która będzie wręczana na ostatniej wycieczce. Podsumowanie odbędzie się na ostatnim spotkaniu zakończonym wspólnym ogniskiem. Wycieczki przyrodnicze będzie prowadzić Justyna Odrzykoska, biolożka z wykształcenia z doświadczenia edukatorka przyrodnicza, prowadząca warsztaty przyrodnicze Spotkania z Przyrodą.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Koszalińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Las przy jeziorze Strzeszyńskim
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami mają być rodziny z dziećmi od lat 4.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt Rodzinnych spotkań z przyrodą jest bardzo potrzebny po to aby obalić wszelkie mity na temat zagrożeń ze strony przyrody oraz pokazać dorosłym i dzieciom jak można bawić się „przyrodą”. Sprawdzimy co można fajnego robić na spacerach, jakie rośliny pozbierać na rodzinny obiad, dowiedzieć się dlaczego nie należy deptać mrówek i jak zachować się w przypadku kontaktu z osami lub kleszczami. Wycieczki mają trwać do 3 h, tempo dostosowane do dzieci uczestniczących w zajęciach. Udział w jedne wycieczce może wziąć maksymalnie 10 rodzin.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Materiały edukacyjne, koszt prowadzenia zajęć, reklama 11 000
SUMA: 11 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Justyna Odrzykoska

Adres email

justyna.odrzykoska@gmail.com

Telefon

602449059

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Oświaty nie rekomenduje tego projektu do realizacji, gdyż brak tu jest wskazania konkretnego beneficjenta projektu, ponadto w projekcie nie ma żadnej informacji do do ewentualnej deklaracji zainteresowania tego typu warsztatami ze strony jakichkolwiek placówek oświatowych. Dodatkowo proponowane przez autorkę projektu spotkania miałyby mieć charakter rodzinny, a Wydział Oświaty nie jest kompetentny do wyrażania opinii w imieniu rodziców dzieci. Istotne jest też to, że wycieczki miałyby mieć miejsce przy jeziorze Strzeszyńskim, a nie jest to obiekt nadzorowany przez nasz wydział.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyrektora WO, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 11 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 11 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.