Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego
Skrócony opis projektu
Projekt ten zakłada remont miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego.
Opis projektu

W tej chwili teren placu miasteczka jest dosyć zapuszczony. Znaki drogowe znajdują się jedynie na poziomie spękanego i starego asfaltu, co może ograniczać aspekt edukacyjny i przekazywanie rzeczywistego obrazu przestrzeni ruchu drogowego, gdzie znajdują się znaki pionowe. Park na os. Bolesława Chrobrego znajduje się pomiędzy największymi osiedlami w północnej części Poznania i jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego pozwoli na jeszcze lepsze poznanie zasad ruchu drogowego dla młodych rowerzystów i zwiększy ich bezpieczeństwo na drodze. Przyczyni się to do zmniejszenia zdarzeń drogowych z udziałem nastoletnich uczestników na drodze. Zadanie polegałoby na zerwaniu starej nawierzchni asfaltowej, wykorzystaniu istniejącej podbudowy do położenia nowej powierzchni asfaltowej placu. Kolejnym etapem byłoby ułożenie znaków pionowych oraz poziomych. Po tych pracach należałoby zagospodarować teren pomiędzy ścieżkami edukacyjnymi zielenią(załącznik - koncepcja). Następnym krokiem byłoby zamontowanie elementów małej architektury, takich jak nowe ławki czy kosze na śmieci, jeżeli Zarząd Zieleni Miejskiej uzna za zasadne dostawienie kolejnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

park na os. Bolesława Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

podłoże asfaltowe przy Szkole Podstawowej nr 17
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież z Piątkowa oraz całej północnej części Miasta. Również rodziny z dziećmi zapewne skorzystają ze zmodernizowanego placu w wolnym czasie.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Miasteczko ruchu drogowego jest przedsięwzięciem, które ma na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Zwiększa on wiedzę na temat znajomości znaków drogowych, jak również zachowań uczestnictwa w ruchu drogowym. Kolejnym celem budowy miasteczka powinno być zapewnienie możliwości należytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Efektem niewątpliwie będzie zmniejszenie wypadków z udziałem nastoletnich uczestników ruchu drogowego na rowerach. Jako, że jest to jedyny plac manewrowy w tej części Miasta, zasięg oddziaływania wykracza poza teren Osiedla Piątkowo i z całą pewnością skorzystają nie tylko mieszkańcy Piątkowa, ale również innych Osiedli w północnej części Poznania. Pozwoli to również na propagowanie aktywnego i zdrowego spędzenia czasu na rowerze.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 35 000
Prace budowlane i instalacyjne wraz z elementami małej architektury. 405 000
SUMA: 440 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie placu Miasteczka Ruchu Drogowego Miasteczko Ruchu Drogowego.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jacek Tomaszewski

Adres email

jacekmichaltomaszewski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.