Kontra rak


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Kontra rak
Skrócony opis projektu
Cykliczne darmowe zajęcia artystyczne, sportowe i edukacyjne dla Pacjentów Onkologicznych z Poznania.
Opis projektu

Projekt ten został stworzony z myślą o Pacjentach Onkologicznych z Poznania. Jego założeniem jest wypełnienie czasu wolnego Pacjentów pomiędzy kolejnymi wizytami w szpitalu i stworzenie możliwości zachowania aktywności fizycznej oraz społecznej, co może bezpośrednio wpłynąć na zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej przez Pacjentów. Projekt przewiduje 4 zajęcia aktywizacyjne w miesiącu (1 zajęcia/tydzień) od marca do grudnia, w tym: taniec, nordic walking, warsztaty lepienia w glinie, warsztaty de coupage, malowania na szkle oraz filcowania, warsztaty cyrkowe, warsztaty z automasażu, wycieczki po Poznaniu, muzyka (gra na instrumentach + śpiew), warsztaty „Dbam o siebie – silny umysł, zdrowy duch”. Na okres styczeń-luty przewidziana jest kampania informacyjna dla Pacjentów oraz zbieranie zapisów na zajęcia. Stan psychiczny jest szczególnie ważnym elementem skutecznej terapii onkologicznej, dlatego realizując niniejszy projekt pragniemy wesprzeć Pacjentów oraz ich rodziny w ich walce z chorobą. Brak podziału na grupy wiekowe. Uczestnicy byliby pozyskiwani poprzez dystrybucję ulotek i plakatów w ośrodkach zdrowia i aptekach w Poznaniu, zachęcających do zgłoszenia się do naszej bazy danych, na podstawie której byliby informowani o zbliżających się zajęciach i możliwości uczestniczenia w nich. Grupy do 6 osób będą mogły mieć zajęcia w biurze, natomiast przy grupach powyżej 6 osób będzie wymagane wynajęcie sali. Projekt przewiduje 4 zajęcia aktywizacyjne w miesiącu w okresie od marca do grudnia (w grudniu 3) z częstotliwością 1 zajęcia/tydzień. J.w. grupy do 6 osób będa mogły mieć zajęcia w biurze natomiast powyżej 6 osób będzie wymagane wynajęcie sali. Koszt sali na zajęcia to 70 zł netto. Na dworze będą odbywać się zajęcia z nordic walking i wycieczki po poznaniu, tj. 12 zajęć. W przypadku zajęć z lepienia w glinie cena sali jest wliczona w cenę zajęć za osobę - zajęcia będą odbywać się w przeznaczonej do tego pracowni.


NOTATKA GP 12.08.2017 r.: w porozumieniu z Wnioskodawcą dokonano zmian w projekcie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Świetlica Cafe ul. Krakowska; nordic walking, wycieczki/zwiedzanie > Stare Miasto (lub inna lokalizacja zależna od wyboru realizatora projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ostateczne miejsce odbywania się zajęć będzie uzależnione od wielkości grup
Potencjalni odbiorcy projektu

Pacjenci onkologiczni z Poznania, rodziny i bliscy pacjentów onkologicznych z Poznania

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Problem choroby onkologicznej dotyka coraz więcej ludzi. Proces leczenia często wiąrze się z zawieszeniem kariery zawodowej. Wynikający z tego nadmiar wolnego czasu i brak aktywności może doprowadzić do pogorszenia stanu psychicznego Pacjenta i tym samym pośrednio wpłynąć negatwnie na skuteczność leczenia. Realizując projekt ANTY RAK chcielibyśmy zapewnić Pacjentom Onkologicznym z Poznania możliwość spędzenia wolnego czasu w przyjemny i pożyteczny sposób. Przewidywany sposób przeprowadzenia kampanii informacyjnej - ulotki i plakaty rozprowadzane po ośrodkach zdrowia, kampania informacyjna w mediach społecznościowych, strona internetowa, filmik promujący wydarzenie w internecie. Przewidywany sposób pozyskiwania odbiorców projektu - poprzez kampanię informacyjną pacjenci będą zachęcani do rejestracji z bazie danych pacjentów chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Na ulotkach będzie zamieszczony całoroczny harmonogram zajęć. Kwalifikacje prowadzących, - osoby prowadzące do profesjonaliści w swoich dziedzinach - muzycy, plastycy, pedagodzy, fizjoterpeuta, przewodnik, intruktorzy tańca. Biuro będzie miejscem zajęć małych grup (do 6 osób) oraz spotkań dla wolontariuszy, którzy będą dystrybuować ulotki.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia artystyczne, sportowe i edukacyjne 6 950
Kampania informacyjna wydarzenia 5 862
Wynajęcie sal na zajęcia 1 960
Wynagrodzenie dla osób koordynujących przebieg projektu/administracja/księgowość 16 200
Koszt utrzymania biura oraz artykuły biurowe 6 342
Materiały na zajęcia plastyczne 1 000
SUMA: 38 314
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Monika Kistowska

Adres email

parknadziei@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Proponowane działania mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy psychicznej i fizycznej kondycji pacjentów onkologicznych z Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Arleta Mania Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 38 314 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 38 314 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała NR NR XXX/ /II/2017 Rady Osiedla z 31 sierpnia 2017 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.