Linowy Plac Zabaw na Winiarach


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Linowy Plac Zabaw na Winiarach
Skrócony opis projektu
Linowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży
Opis projektu

Linowy plac zbaw dla dzieci będzie znajdował się na ulicy Sochaczewskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 89. Stanowił będzie uzupełnienie kompleksu boisk sportowych należących do szkoły.Konfiguracja składa się z następujących urządzeń: 1) Titan nr kat. 204, 2) Dodatek ŚLIZG nr kat. 204a, 3) Dodatek RURKA STRAŻACKA 204c, 4) Dodatek LINKI nr kat. 204e, 5) Dodatek SZYB nr kat. 204f, 6) Dodatek DRABINKI nr kat. 204g, 7) Deimos XL nr kat. 203, 8) Dodatek ŚLIZG RURKOWY nr kat. 203a, 9) Dodatek WEJŚCIE WSPINACZKOWE nr kat. 203h, 10) Atria nr kat. 407, 11) Dodatek ZJERZDZALNIA RUROWA nr kat. 407i, 12) Przejście V-V nr kat. 204-VV-203, 13) Przejście U-UK nr kat. 204-OO-407

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Sochaczewska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obr/ark 20/31 działki 199 i 200, właściciel Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej nr 89 oraz osiedla Winiary i Sołacza.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Lokalizacja obiektu w pobliżu szkoły stanowi poszerzenie zaplecza dla rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- konfiguracja złożona nr 1108 - 240 790,00 zł netto / 296 171,70 zł brutto - pole piaskowe 368 m2 - 25 760,00 zł netto / 31 684,80 zł brutto - obrzeża betonowe 95 mb - 4 750,00 zł netto / 5 842,50 zł brutto - ogrodzenie 120 mb - 37 800,00 zł netto / 46 494,00 zł brutto (słupki betonowane, wysokość 1,10 m) - furtka wejściowa 2 sztuki - 1 080,00 zł netto / 1 328,40 zł brutto 381 522
SUMA: 381 522
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja 1 pozna_ 1.jpg
Wizualizacja 2 pozna_ 2.jpg
Karta techniczna Karta techniczna konfiguracja z_o_ona nr 1108.doc
Mapa 1 Nowy Dokument programu Microsoft Word.doc
Mapa 2 Che_mi_ska plac zabaw.doc
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Robert Kołaczyk

Adres email

arch.kolaczyk@wp.pl

Telefon

694216180

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.