Rowerowe Winogrady


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Rowerowe Winogrady
Skrócony opis projektu
Wygodna, asfaltowa trasa rowerowa do Centrum, wzdłuż Szelągowskiej. Usprawnienia przy Wilczak, Słowiańskiej, Armii Poznań
Opis projektu

Wykonanie z asfaltu trasy rowerowej wzdłuż ul. Szelągowskiej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przy przystanku autobusowym „Armii Poznań”. Usprawnienia dla rowerzystów w rejonie skrzyżowania Szelągowska/Wilczak/Słowiańska

Ul. Szelągowska jest ważną trasą, którą mieszkańcy Winograd jadą rowerem do centrum Jej stan jest fatalny. Jest wykonana z fazowanej kostki brukowej – nierównej, wyboistej. Krzywa nawierzchnia z fazowanej kostki brukowej jest nie tylko niekomfortowa, ale też niebezpieczna dla zdrowia rowerzystów. Projekt zakłada powstanie w jej miejscu komfortowej, asfaltowej trasy rowerowej - do wysokości środków.

Przy przystanku autobusowym „Armii Poznań’, w celu uniknięcia konfliktu na linii piesi-rowerzyści oraz w dla poprawy bezpieczeństwa obu grup uczestników ruchu zostanie wykonany odcinek drogi dla rowerów omijającej przystanek autobusowy „Armii Poznań”, oddzielonej dodatkowo podpórkami dla pasażerów (patrz przystanek „Grodziska” na ul. Bukowskiej).

Wyprostowanie drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowania Szelągowska/Wilczak (strona płd-wsch). Wykonanie przejazdu dla rowerów przez ul. Szelągowską oraz wykonanie łącznika z ul. Przełajową Projekt zakłada usunięcie murku i wyprostowanie drogi dla rowerów po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania ulic Szelągowska i Wilczak. Dodatkowo należy wykonać przejazd dla rowerów wzdłuż przejścia dla pieszych przez ulicę Szelągowską (po południowej stronie), aby umożliwić dojazd do stacji PRM oraz asfaltowy łącznik rowerowy do ulicy Przełajowej przez tamtejszy trawnik. Po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania jest uciążliwy murek, którego trzeba omijać. Po jego usunięciu droga dla rowerów będzie wyprowadzała rowerzystów wprost na przejazd rowerowy. Brakujący przejazd dla rowerzystów zapewni dojazd do stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego, a łącznik z ulicą Przełajową umożliwi legalny i wygodny dojazd do pobliskich szkół oraz przez w miarę spokojną ulicę Przełajową do infrastruktury rowerowej w ulicy Winogrady oraz do Parku Cytadela.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szelągowska, Winogrady, Wilczak, Słowiańska, Przełajowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu

Osoby poruszające się rowerem; piesi na przystanku Armii Poznań

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drogi rowerowe z asfaltu są najwygodniejsze i najbezpieczniejsze dla rowerzystów. Obecny stan wyboistej, wykonanej z fazowanej kostki brukowej drogi rowerowej na ul. Szelągowskiej został oceniony jako „ zły” podczas inwentaryzacji infrastruktury rowerowej w Poznaniu. Dzięki zastąpieniu krzywej kostki równym asfaltem, rowerzyści będą mogli w dużo lepszych, bezpieczniejszych warunkach poruszać się wzdłuż ul. Szelągowskiej. Trasa rowerowa wzdłuż ulicy Księcia Mieszka jest jedną z najbardziej uczęszczanych w Poznaniu. W rejonie skrzyżowania ulic Winogrady oraz Armii Poznań przebiega ona przez przystanek autobusowy, z którego odjeżdżają obecnie 4 linie autobusowe dzienne i 1 nocna. Warto odseparować tam ruch pieszych i rowerzystów.
Po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Szelągowska / Wilczak / Słowiańska / Przełajowa jest uciążliwy murek, którego trzeba omijać. Po jego usunięciu droga dla rowerów będzie wyprowadzała rowerzystów wprost na przejazd rowerowy. Brakujący przejazd dla rowerzystów zapewni dojazd do stacji PRM

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt 100
wykonanie 400 000
SUMA: 400 100
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Janowski

Adres email

rowerowyprojekt@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt zaklada ingerencję w sygnalizację świetlną na skrzyzowaniu ul. Wilczak/Szelągowskiej/Naramowickiej/Słowiańskiej.Realizacja projektu wymaga także przebudowy skrzyżowania i zmiany jego geometrii, co planowane jest przy realizacji zadania - tramwaj na Naramowice. Dodatkowo koszty projektu prz ingerencji w sygnalizację znacznie przekroczyłyby możliwości finansowe PBO (Zasady PB018/Rozdział 2/pkt 12/lit.d)
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 400 100 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.