zdrowa rodzina-darmowe warsztaty dietetyczne i kulinarne


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
zdrowa rodzina-darmowe warsztaty dietetyczne i kulinarne
Skrócony opis projektu
Warsztaty dietetyczne,sportowe i kulinarne dla rodziców i dzieci,mówiące o szkodliwości nadmiaru cukru w pożywieniu.
Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększyć wiedzę rodziców i dzieci o szkodliwym wpływie cukru na organizm i o jego wszechobecności w produktach spożywczych. Organizatorki (Aneta i Basia): 1.Odwiedzą 50 poznańskich przedszkoli.Na 45 min. warsztatach, uświadomią rodziców ile cukru znajduje się w popularnych napojach i przekąskach dla dzieci, powiedzą o chorobach dieto zależnych oraz o wpływie nadmiaru cukru na zachowanie dzieci. Powiedzą o tanich i zdrowych zamiennikach dla małowartościowych, popularnych produktów. Wyjaśnią,jak czytać etykiety produktów,by uniknąć tych najgorszych i z nadmiarem cukru.Uświadomią jak kłamią reklamy TV.Jednocześnie,Mateusz:cyrkowiec,klown i animator zabaw,w wesoły sposób wyjaśni przedszkolakom,dlaczego słodycze są niezdrowe,jak wpływają na ich wygląd,zęby i zachowanie. 2.Zorganizują pięć tematycznych warsztatów: a)"Zdrowa rodzina":dwugodzinny wykład i panel dyskusyjny z dr n.med.(dietetyk i psychodietetyk),dla ok 100 opiekunów dzieci oraz w tym samym czasie,dwugodzinne animacje sportowe dla ok 50 dzieci od 6 do 12 roku życia z trenerem capoeira,trenerem judo i animatorką zabaw.Warsztaty odbędą się w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji. b)"Rośnij zdrowo":dwugodzinny wykład i panel dyskusyjny z lekarzem dla ok 100 opiekunów dzieci oraz w tym samym czasie,dwugodzinne animacje sportowe dla ok 50 dzieci od 6 do 12 roku życia z trenerem capoeira,trenerem judo i animatorką zabaw.Warsztaty odbędą się w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji. c)"Uwierz w siebie":dwugodzinny wykład i panel dyskusyjny z psychologiem dziecięcym,dla ok 100 opiekunów i dzieci, zmagających się z otyłością i niskim poczuciem wartości.Odbędą się w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji. d)"Słodko i zdrowo"24 warsztaty kulinarne,4 godzinne, z pasjonatką zdrowego gotowania,grupy 10 osobowe.Zdrowe i smaczne słodycze. e)"Babskie Lato"20,dwugodzinnych spotkań, na świeżym powietrzu z pedagogiem:wsparcie dla mam dzieci otyłych i zdrowych, mających problem z komunikacją ze swoim dzieckiem. Każdy dorosły biorący udział w projekcie otrzyma,przygotowaną przez organizatorki książeczkę z przepisami na słodycze. Projekt wspomogą billboardy na 40 kluczowych przystankach w Poznaniu, informujące o ilości cukru w popularnych produktach żywnościowych oraz odsyłające do strony internetowej projektu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

przedszkola w rejonach 12, 3, 11, 13, 10

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wykłady w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji, warsztaty kulinarne i spotkania na świeżym powietrzu w stałych lub zmiennych miejscach
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy opiekunowie dzieci,miejscowi i przyjezdni,którzy: 1. Chcą zwiększyć świadomość o skutkach niezdrowego odżywiania dzieci. 2. Chcą zwiększyć wiedzę o tym jak zmieniać nawyki żywieniowe,jak przekonać do zmian dzieci i jak się z nimi skutecznie komunikować. 3.Chcą nauczyć się zdrowo i szybko gotować. Wszystkie dzieci od 3 do 12 roku życia.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Z badań Instytutu Żywności i Żywienia z 2015 r wynika, że Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce cierpi na nadwagę. W woj. Wielkopolskim 19,8 % uczniów jest otyłych.Do otyłości przyczyniają się złe nawyki żywieniowe: szczególnie spożywanie nadmiaru cukru w wysoko przetworzonych produktach oraz niechęć do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Z przeprowadzonych przez organizatorki 55 ankiet na rodzicach dzieci w wieku szkolnym, wynika: 1.55/55 ankietowanych rodziców jest zainteresowana darmowymi warsztatami z dietetykiem dziecięcym. 2.51/55 potwierdza, że ich dzieci co dzień spożywają słodycze. 3.25/55 uważa swoją wiedzę o odżywianiu za słabą,15/55 za dobrą a 10/55 za bardzo słabą. Wg WHO, "nadwaga i otyłość, jak również choroby niezakaźne powstałe w wyniku niezdrowego sposobu żywienia są źródłem wysokich kosztów ekonomicznych obciążających poszczególne osoby, rodziny, społeczności i budżety państw". Zatem w naszym wspólnym interesie jest aby młodzi i starsi poznaniacy byli zdrowi i szczupli.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Stworzenie strony internetowej projektu: 2000 zł sesja zdjęciowa na potrzeby strony internetowej: 500 zł materiały biurowe, papier, toner do drukarki, długopisy i notatniki dla słuchaczy wykładów: 300 zł koszta organizacji wykładów, warsztatów, obsługi konferencji,zakupu i transportu poczęstunków, telefonów,udzielania informacji zainteresowanym projektem:1000 zł 3 800
Billboardy: projekt billboardu 1000 zł, wydrukowanie 40 billboardów: 2000 zł 3 000
1300 książek z przepisami na zdrowe słodycze: projekt graficzny 2000 sesja zdjęciowa produktów 500 zł wydrukowanie i bindowanie 18500 21 000
Warsztaty w przedszkolach: prelekcje 10000 zł animator zabaw 5000, koszta dowozu ciast 300 zł, poczęstunek bez cukrowy 12500 zł telefony i wizyty rekrutujące przedszkola do projektu: 200 zł 28 000
Wykłady i zajęcia sportowe: prelegenci 1200, wynajem na 6 h sali wykładowej 600zł wynajem na 4 h sali gimnastycznej z matami do judo:400 zł trenerzy capoeira,judo i animator zabaw: 1200zł woda dla wszystkich uczestników: 400 zł poczęstunek: owoce świeże i suszone,orzechy,warzywa:5000 zł 7 300
24, 4 godzinne warsztaty kulinarne: wynajem kuchni: 24000 produkty do przepisów: 7200 prowadzenie warsztatów,zakup i transport produktów,tworzenie przepisów: 9600 20 spotkań wspierających dla matek:organizacja spotkania,przygotowanie materiałów dydaktycznych, przedruków artykułów i doradztwo: 8000 zł 48 800
SUMA: 111 900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Aneta Dąbrowska

Adres email

d.aneta94@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W opinii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych projekt ma charakter komercyjny. Wnioskodawca został o tym poinformowany, mimo to nie dokonał korekty wniosku.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska Łukasz Grzybak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 111 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 111 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.