Oczyszczenie stawu na Umultowie


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Oczyszczenie stawu na Umultowie
Skrócony opis projektu
Usunięcie śmieci i zarastającej roślinności oraz pogłębienie stawu.
Opis projektu

Staw od dłuższego czasu nie był oczyszczany. Tafla wody zarasta trzciną, w stawie znajdują się butelki tudzież inne śmieci. Ze względu na dokarmianie kaczek i łabędzi powstał na dnie gliny osad. W związku z powyższym wskazane jest oczyszczenie i renowacja stawu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Huby Moraskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Las pomiędzy UAM a osiedlem Różany Potok
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedli: Różany Potok, Jana III Sobieskiego, Łokietka, studenci UAM, osiedla Stefana Batorego

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aktualny stan stawu uniemożliwia rekreacyjne korzystanie z tego terenu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Usunięcie śmieci 5 000
Usunięcie roślinności 5 000
Usunięcie namułu 30 000
SUMA: 40 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Stanisława Ferenc

Adres email

stasia.f@neostrada.pl

Telefon

510617951

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (własność UAM). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (własność UAM). W związku z powyższym Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.