Monitoring wizyjny na Podolanach


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Monitoring wizyjny na Podolanach
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada instalację systemu monitoringu wizyjnego na Podolanach - etap I
Opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o dodatkowe 17 kamer na terenie dzielnicy Podolany, wzdłuż ul. Strzeszyńskiej. Punkty kamerowe zlokalizowane zostałyby: 1. 4x kamera stacjonarna na skrzyżowaniu Strzeszyńska/Lutycka (obserwacja skrzyżowania i przejścia dla pieszych) 2. 3x kamera stacjonarna na skrzyżowaniu Strzeszyńska/Jasielska (obserwacja przejścia dla pieszych i skrzyżowania) 3. 2x kamera stacjonarna przy przejściu dla pieszych przy przystanku MPK Strzeszyńska II (obserwacja przejścia dla pieszych i wjazdu do galerii i osiedla) 4. 4x kamera stacjonarna na rondzie Ciechowiczów (obserwacja przejść dla pieszych na ul. Strzeszyńskiej i Druskienickiej, rejonu szkoły podstawowej) 5. 4x kamera stacjonarna na rondzie Sroki (Strzeszyńska/Szarych Szeregów - obserwacja ulic dochodzących do ronda)

W ramach projektu zakłada się zakup dwóch macierzy dyskowych oraz budowę około 3,7km trasy kanalizacji kablowej wraz z kablami - zgodnie z informacją od WZKiB (1100m od JRG5 do skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska i 2600m od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do ronda Sroki).

Projekt zakładany jest jako początek rozbudowy systemu monitoringu miejskiego na Podolanach, pozwoli na doprowadzenie infrastruktury teletechnicznej na Podolany i rozbudowę systemu w przyszłości o kolejne etapy/lokalizacje. Projekt pozwoli także na późniejsze bezproblemowe i tańsze włączenie do systemu monitoringu rejonu Strzeszyna i okolic Szpitala na ul. Juraszów.

Informacja z WZKiB: "Miasto Poznań aktualnie nie posiada infrastruktury teletechnicznej umieszczonej bezpośrednio w pasie drogowym ulicy Strzeszyńskiej, która umożliwia budowę monitoringu. Najbliżej zlokalizowany węzeł transmisyjny znajduje się w budynku Straży Pożarnej JRG5 ul. Bolesława Chrobrego 122. Długość koniecznej do wybudowania kanalizacji od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do JRG5 z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury w obszarze Ronda Obornickiego to ok. 1100 m."

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Strzeszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do ronda Sroki (Strzeszyńska/Szarych Szeregów)
Potencjalni odbiorcy projektu

Głównie mieszkańcy Podolan, mieszkańcy odwiedzający dzielnicę. W kolejnych etapach mieszkańcy Strzeszyna oraz sąsiadujących osiedli.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Podolan. Kamery zostaną zlokalizowane przy przejściach dla pieszych i głównych skrzyżowaniach, poprawiając bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz spowodują ograniczenie przestępczości. Kamery zostaną zlokalizowane wzdłuż głównej ulicy, czyli ul. Strzeszyńskiej. Mieszkańcy poczują się bezpieczniej w okolicy. System może być w kolejnych latach rozbudowywany, najdroższy jest pierwszy etap, w którym należy doprowadzić infrastrukturę teletechniczną na Podolany, który stanowi przedmiotową inwestycję

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
17 x Kamera stacjonarna (w cenę wliczona cena zakupu urządzenia i licencji, montaż oraz uruchomienie transmisji) 204 000
2 x Macierz dyskowa (jedna macierz dyskowa umożliwia archiwizowanie obrazu dla ok. 10 kamer) 140 000
3,7km trasy kanalizacji kablowej z kablami (140 000zł/km) 518 000
Urządzenia aktywne (przełącznik) 20 000
SUMA: 882 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja kamer Lokalizacja kamer.jpg
Trasa kanalizacji teletechnicznej Trasa kablowa Podolany.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Bartosz Piasta

Adres email

bartek115@poczta.onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie nie dotyczy
  Zespół Obradował w składzie: Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 882 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 882 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 42 500 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.