Bezpieczny student


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Bezpieczny student
Skrócony opis projektu
Nauka podstawowych elementów samoobrony połączona z aklimatyzacją i integracją studentów.
Opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród studentów, poprzez nabycie podstawowych umiejętności samoobrony z elementami judo. Oferta jest skierowana dla wszystkich uczniów szkół wyższych znajdujących się na terenie miasta Poznań. Celem akcji będzie utworzenie 8 grup liczących 25 osób, dla których będą odbywały się półtorej godzinne, całkowicie darmowe zajęcia 2 razy w tygodniu. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymałby judogę ( specjalistyczny strój do trenowania judo), możliwość startu w ogólnowewnętrznych zawodach judo ( 3 edycje rocznie) , jednorazowy trening z Mistrzem (zaproszony gość specjalny). Chcielibyśmy w ten sposób zintegrować młodych oraz pomóc nowoprzybyłym studentom w aklimatyzacji. Ponad to zaszczepienie nowego zainteresowania jakim jest aktywność fizyczna pomogłaby w utrzymaniu zdrowego stylu życia oraz w walce z otyłością. Trening sztuk wali jest również doskonałą odskocznią od obowiązków i stresów. Elementy judo wprowadziłyby zasady moralne typowe dla tej dyscypliny czyli m.i.n stabilność emocjonalna, szacunek do drugiej osoby, spojrzenie na problemy z dystansem, budowanie charakteru poprzez wysiłek oraz samodyscyplinę.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Taborowa 1, 60-790 Poznań (lub inna lokalizacja zależna od wyboru realizatora projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

sala specjalnie przygotowana dla sztuk walki
Potencjalni odbiorcy projektu

Poznańscy studenci ok 200 osób - 8 grup po 25 osób

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ostatnich latach można zauważyć gwałtowny wzrost popularyzacji aktywności fizycznej wśród młodych ludzi. Wychodząc na przeciw temu zjawisku chcielibyśmy zaproponować nietypową formę aktywności, która dodatkowo zapewni uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. Kolejnym ważnym elementem jest uprawianie sportu, które korzystnie wpływa na zdrowie i sylwetkę .

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
-wynagrodzenie trenerów -koszt wynajmu sali -koszt sprzętu dla uczestnikó i trenerów (judogi) -koszty sprzętu sportowego -organizacja zawodów -wynagrodzenie gościa specjalnego -promocja projektu -ubezpieczenie uczestników -obsługa projektu 165 000
SUMA: 165 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Barbara Jopek

Adres email

biuro@akademiajudo.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 165 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 165 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ciekawy Projekt pożyteczny i potrzebny mieszkańcom Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe w pełnym składzie, na posiedzeniu zarządu w dniu 4.09.2017.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.