Integracja poprzez sport


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Integracja poprzez sport
Skrócony opis projektu
Wspólne zajęcia sportowe i turnieje dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów 50+
Opis projektu

PROJEKT MA ZACHĘCIĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRWNE ORAZ SENIORÓW 50+ DO AKTYWNOSCI SPORTOWEJ .ZAJĘCIA MIAŁYBY CHARAKTER WSPÓLNYCH BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W OKRESIE KWIECIEŃ - WRZESIEŃ /2 TYGODNIU/ ORAZ 4 TURNIEJÓW TENISA. LUB TENIS NA WÓZKACH .NAJLEPSI UCZESTNICY ZAJĘĆ TENISA NA WÓZKACH MIELIBY MOZLIWOŚC DALSZYCH TRENINGÓW W KLUBIE TENISOWYM. W TRAKCIE SPOTKAŃ UCZESTNICY OTRZYMALIBY DODATKOWE INFORMACJE LUB PORADY MENTALNO - MOTYWUJĄCE ,DIETYCZNE LUB FIZJOTERAPEUTYCZNE.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

DROGA DĘBIŃSKA 12

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

POZNAŃ
Potencjalni odbiorcy projektu

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE , SENIORZY 50+ ,GRUPA MIESZANA ,MIESZKAŃCY WILDY A TAKŻE POZNANIA

Uzasadnienie dla realizacji projektu

TE DWIE GRUPY SĄ NAJBARDZIEJ NARAŻONE Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH LUB ZDROWOTNYCH NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. SPORT JEST NAJLEPSZYM SPOSOBEM NA LIKWIDACJE BARIER I AKTYWNE WŁĄCZENIE W ŻYCIE SPOŁECZNE. AKTYWNOSĆ SPORTOWA JEST DLA TYCH OSÓB SZANSĄ NA ZDROWY WEWNĘTRZNY ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY.OSOBY TE BORYKAJĄ SIĘ CZĘSTO Z BRAKIEM SZEROKIEJ DOSTĘPNEJ BAZIE INFORMACJI I OFERTY SPORTOWEJ DLA SWOJEGO STANU ZDROWIA. NOTATKA GP: w porozumieniu z wnioskodawcą dodano koszty projektu wynajęcia sali

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
OPIEKA MERYTORYCZNA PROJEKTU 12 000
SPRZĘT TRENINGOWY ,SPORTOWY 5 000
PROMOCJA 2 000
NAPOJE I WYŻYWIENIE DLA KADRY I UCZESTNIKÓW PROJEKTU 2 000
ORGANIZACJA TURNIEJÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 4 X1500ZŁ 6 000
wynajęcie obiektów na organizację zajęć i turniejów 6 000
SUMA: 33 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Aurelia Gąsiorek

Adres email

hubert@inea.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk Piotr Wrześniewski Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 33 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 33 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.