MEDIATEKA !KAPONIERA! Multimedialna biblioteka w centrum


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
MEDIATEKA !KAPONIERA! Multimedialna biblioteka w centrum
Skrócony opis projektu
Nowoczesna biblioteka z multimediami (filmy/audiobooki/muzyka/gry/programy) dostępna i przyjazna, zlokalizowana tuż przy ważnym punkcie przesiadkowym.
Opis projektu

Według badań 63% Polaków w 2016 roku nie przeczytało ani jednej książki. Praca, studia, szkoła, zabieganie, stres, liczne obowiązki i zajęcia dodatkowe… jak w gąszczu codziennych spraw znaleźć czas na relaks przy lekturze, ciekawą audio książkę czy ambitny film? Chętnie poszlibyśmy do biblioteki, ale znów brak czasu. Rozwiązaniem jest MEDIATEKA! Lokalizacja w jednym z wolnych lokali pod Kaponierą lub w innym dostępnym lokalu miejskim w centrum, umożliwi mieszkańcom doświadczenie kultury nawet w biegu dnia powszedniego. MEDIATEKA będzie innowacyjna, dostępna i przyjazna. Będzie inna niż biblioteki, jakie znacie. W zbiorach multimedialnych MEDIATEKI znajdziecie: 1. filmy DVD i BLU-RAY – nowości filmowe, klasyka filmu, ale i kino alternatywne, filmy popularnonaukowe i kabarety, 2. audiobooki – różnych gatunków, z duży udziałem popularnych kryminałów i beletrystyki, 3. płyty z muzyką – muzyka współczesna i klasyka, instrumentalna i elektroniczna, bogaty zasób muzyki filmowej i nagrań koncertów live, 4. gry planszowe – wspaniała propozycja na jesienno-zimowe wieczory z rodziną, 5. gry na konsolę Playstation – gry akcji, sportowe, fa¬mi¬li¬jne, przygodowe itp. 6. elektroniczne programy edukacyjne - do nauki języków obcych, encyklopedie tematyczne, atlasy, poradniki. 7. prasę z tabletów. Rodziców małych dzieci ucieszy kącik dla malucha z zabawkami stymulującymi rozwój zmysłów, a zabieganych studentów w czasie sesji - całodobowa „wrzutnia" dla zwrotu wypożyczeń. Dla melomanów przewidziane jest wyciszone miejsce do słuchania muzyki. A jeśli uwielbiasz słuchać przy kawie to nic prostszego – w MEDIATECE będzie automat z najlepszą kawą w mieście. Poznańskie Pyry znajdą tu specjalne działy poświęcone lokalnym autorom a wszystko wśród wielkoformatowych zdjęć Poznania. Będą także stanowiska internetowe, w tym przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Działania w ramach projektu: 1. Przystosowanie pomieszczeń (remont lub wykończenie) 2. Zakup sprzętu i wyposażenia (meble/komputery/sprzęt/oprogramowanie) 3. Zakup zbiorów Obsługę MEDIATEKI zapewnić powinna Biblioteka Raczyńskich, która jako instytucja kultury i jednostka organizacyjna samorządu miasta Poznania pełni funkcję biblioteki miejskiej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pod Rondem Kaponiera lub w innym dostępnym lokalu miejskim w centrum miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zakładana lokalizacja uwzględnia wymóg własności miasta. Lokal zostanie wyznaczony przez urzędników magistratu spośród dostępnych zasobów lokalowych ZKZL lub innych instytucji miejskich. Koniecznym wymogiem dla zachowania założeń projektu jest bliskość ważnego punktu przesiadkowego komunikacji miejskiej o dużym znaczeniu transportowym.
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta Poznania, w każdym wieku i bez względu na status społeczny i majątkowy. Projekt w swoim założeniu służy dobru wspólnemu i jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników kultury – dzieci, uczniów i studentów, osób dorosłych, seniorów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki realizacji projektu: • powstanie wyjątkowe miejsce w Poznaniu – „przystanek kulturalny” stwarzający możliwość wszechstronnego doświadczenia kultury w drodze do pracy, szkoły lub domu, • zwiększy się dostępność do nowoczesnych nośników kultury opartych o wykorzystanie multimediów – projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, • wzrośnie standard życia mieszkańców i poziom ich satysfakcji, • Poznań będzie wzorem dla innych miast jak być nowoczesnym miastem XXI wieku i to z kulturą :) NOTATKA GP: 27/06/17 opinia ZKZL w GP, przekazano do WKultury

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
(1) Przystosowanie pomieszczeń (projekt/koncepcja wykonawcza, remont lub wykończenie w tym instalacje) 355 000
(2) Zakup sprzętu i wyposażenia (meble/komputery/sprzęt/oprogramowanie) 210 000
(3) Zakup zbiorów (filmy/audiobooki/muzyka/gry/programy) 385 000
SUMA: 950 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 240 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Iwona Drobnić

Adres email

Iwona.drobnic@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Pomysł przedstawiony we wniosku nr 170 został oceniony pozytywnie pod kątem merytorycznym, jednakże z uwagi na ograniczenia lokalowe oraz finansowe projekt nie został zakwalifikowany jako realny do wykonania. 1. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie jest w stanie zagwarantować, iż powierzchnia wskazana we wniosku będzie dostępna po opublikowaniu wyników PBO2018. Przestrzeń pod Kaponierą została przeznaczona na cele komercyjne i nie jest możliwe wypowiedzenie umów aktualnym najemcom czy też rezygnacja z potencjalnych dzierżawców terenu. Aktualnie ZKZL dysponuje tylko powierzchnią użytkową na poziomie -2 tzw. Atrium, która z uwagi na swoje umiejscowienie nie jest właściwa dla realizacji pomysłu. 2. Koszty utrzymania obiektu w kolejnych 5 latach znacznie przekraczają górne założenia finansowe określone w regulaminie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, nawet w przypadku zwiększenia budżetu w tegorocznej edycji do 2 milionów zł, opłaty administracyjne (zabezpieczenie obiektu, pensje pracowników, bieżące rachunki, zakup nowych zbiorów) wykraczają poza 30% wartości projektu. 3. Biblioteka Raczyńskich zwróciła także uwagę na spadek zainteresowania odbiorców kolekcjami filmowymi, czytelnicy wypożyczyli w roku 2014; 169 999 filmów, w roku 2015; 157 796 filmów, a w 2016 r. 141 715 filmów. Ponadto od kilku lat obserwuje się znaczny rozwój rynku internetowego, na którym za pomocą mobilnych aplikacji oraz serwisów internetowych można bezkosztowo bądź za niewielką opłatą uzyskać dostęp do muzyki, filmów czy audiobooków.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 950 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 240 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 000 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.