Bike2Box - kontenery na rowery


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Bike2Box - kontenery na rowery
Skrócony opis projektu
Stworzenie monitorowanych kontenerów na przechowywanie rowerów dla mieszkańców Piątkowa i Chartowa.
Opis projektu

Projekt polega na udostępnieniu mieszkańcom miasta nowych miejsc do bezpiecznego przechowywania swoich rowerów na osiedlach. Ponadto ma to zachęcić do jazdy na rowerach, co zmniejszyłoby emisję CO2 do atmosfery. Kontenery, w których będą przechowywane rowery zostaną oświetlone i monitorowane.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

osiedle Rataje: - przy przystanku tramwajowy od. Lecha (dawna pętla), obok jest stacja roweru miejskiego - przy przystanku tramwajowym Polanka Piątk

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

notatka GP: aktualizacja po kontakcie z wnioskodawcą 20.06.17
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Osiedli : Piastowskie, Jagiellońskie, Chrobrego, Śmiałego, Lecha. Ludzie, którzy nie mają możliwość przechowywać roweru w swoim budynku mieszkalnym.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzasadnienie realizacji projektu pokierowana jest brakiem bezpiecznego miejsca do przechowywania rowerów na osiedlach. W mieszkaniach w blokach piwnice, wózkarnie są zbyt małe aby przechowywać rosną liczbę rowerów. Umożliwienie korzystania z przechowywania rowerów, co dla wielu osób mieszkających w mieście, stanowi problem, spowoduje zwiększenie liczby osób jeżdżących na rowerach po mieście. Wzmożony ruch rowerowy korzystnie wpłynie na walkę ze smogiem. Każdy kontener będzie zwierać 20 miejsc na rowery. Zadbanie o rowerzystów i umożliwienie mieszkańcom przechowywania rowerów wpisuje się w strategię miasta.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż kontenerów (4 szt.po 12 000 zł ) 48 000
Oświetlenie w 4 lokalizacjach ok 3000 zł na lokalizację 12 000
Monitoring 4 lokalizacje po 4000 zł na każdą 16 000
Ścieżki podjazdu, oznakowanie i promocja 20 000
Roczne koszty utrzymania, eksploatacji (amortyzacja, odmalowanie elementów, koszty konserwatorskie itp.) 6 000
SUMA: 102 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agnieszka Frąckowiak

Adres email

frackowiakaga@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Miasto Poznań posiada negatywne doświadczenie z ustawianiem podobnych kontenerów na terenie miasta. W latach 2012-2015 kontenery zostały ustawione na Moście Dworcowym, które bardzo szybko stały się obiektami noclegowymi dla osób bezdomnych. Ponadto kontenery w sposób ciągły były dewastowane.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 102 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.