Kejter Park Rataje fitness & spa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Kejter Park Rataje fitness & spa
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni parkowej z wybiegiem, miejscem do kąpieli oraz treningu dla psów.
Opis projektu

Projekt został nagrodzony podczas warsztatów w Instytucie Socjologii UAM i opracowała go grupa uczniów z LO nr III w Poznaniu. Zakłada on stworzenie parku z miejscem do swobodnego wybiegu oraz treningu (kejter fitness) i kąpieli psów (kejter spa) na wskazanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (MPU) miejskich działkach (jednej lub kilku): 1) 05/17/39/7; 2) 06/11/15/1; 3) 06/12/12/4; 4) 06/11/1/21; 5) 06/11/1/24; 6) 06/11/13/7. Odpowiadać będzie on na potrzeby właścicieli czworonogów oraz innych mieszkańców. W parku oprócz wybiegu dla psów znajdować miałby się teren do uprawiania aktywności fizycznej oraz przestrzeń, w której mieszkańcy mogliby się zrelaksować oraz integrować. Przestrzeń wybiegu byłaby odgrodzona płotem i pokryta żwirem lub piaskiem, czyli podłożem bezpiecznym dla psów, a także odpornym na ich ingerencję i łatwym do naprawy. Wokół wybiegu ulokowane zostaną ławki. Jedną z części placu będzie odgrodzony tor przeszkód, na którym właściciele psów będą mogli bawić się ze swoimi zwierzętami i tresować je w skupieniu (bez kontaktu z pozostałymi zwierzętami). Na terenie wybiegu bądź przed nim będą rozstawione również dystrybutory woreczków i kosze na śmieci. Przed wybiegiem znajdować się będzie również wodopój dla psów oraz miejsce, w którym będzie można je wykąpać.
Jeśli fundusze oraz dostępność miejskich działek zaproponowanych przez MPU pozwolą, chcielibyśmy zaaranżować przestrzeń przyjazną dla mieszkańców, którzy nie posiadają psów. Stworzyć miejsce uniwersalne i multifunkcyjne. Dookoła parku znajdowałaby się ścieżka podzielona na pas szybki, sprzyjający biegaczom, rowerzystom czy rolkarzom oraz pas przeznaczony do spokojnego spacerowania. Przestrzeń posiadałby trawnik, służący relaksowi oraz stoliki sprzyjające pracy bądź integracji (stoliki z szachownicą bądź planszami do innych gier) oraz (opcjonalnie) infrastrukturę do street workout. Jeżeli okaże się, że projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany w pełnym zakresie, priorytetem dla nas jest zaaranżowanie przestrzeni zielonej oraz wybiegu. Pozostałe elementy mogłyby być realizowane w kolejnych latach np. poprzez złożenie wniosku do kolejnych edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Armii Krajowej (Rataje)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejska Pracowania Urbanistyczna zarekomendowała skorzystanie z następujących działek: 1) 05/17/39/7; 2) 06/11/15/1; 3) 06/12/12/4; 4) 06/11/1/21; 5) 06/11/1/24; 6) 06/11/13/7
Potencjalni odbiorcy projektu

Grupę docelową stanowić będą mieszkańcy osiedli zmagający się z brakiem miejsca do swobodnego wyprowadzania psów, treningu (kejter fitness) oraz ich kąpieli (kejter spa). Na projekcie skorzystają również pozostali mieszkańcy osiedli i miasta. Nasz obiekt sprzyjać będzie rozmaitym aktywnościom, które można odbywać na świeżym powietrzu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców osiedli ulokowanych na Ratajach/Starołęce, ludzi pracujących w pobliżu. Głównymi beneficjentami projektu będą posiadacze psów, którzy dzięki naszej inicjatywie zyskają przyjazną przestrzeń do swobodnego wypuszczania psów. Właściciele czworonogów zyskają miejsce, w którym będą mogli zaspokoić potrzeby swoich pupili, bawić się z nimi, trenować je (kejter fitness). Ważnym elementem jest również przestrzeń, w której psy będą mogły być kąpane (kejter spa). Mycie zwierzęcia w warunkach domowych jest bardzo niekomfortowe i wiąże się z wieloma problemami. Wreszcie nasz park będzie spajał wścieli zwierząt. Ludzie będą mogli integrować się i wymieniać doświadczeniami. Dzięki naszemu parkowi psy jaki związane z nimi zanieczyszczenia będą skupione w jednym miejscu, odpowiednio przystosowanym infrastrukturalnie co może przyczynić się do zmniejszenia ilości odchodów na osiedlowych trawnikach. Nasz projekt odpowiada również na potrzeby innych mieszkańców, którzy zyskają przestrzeń do relaksu, uprawiania aktywności fizycznej, pracy i spotkań towarzyskich

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Park (4ha) wraz z wybiegiem dla psów 450 000
Mała infrastruktura: stojak rowerowy 2 szt.; Ławki 10 szt.; Kosze na psie odchody 5 szt.; Kosze na śmieci 10 szt.; Stoliki, z dostępem do prądu, namalowaną planszą do gier i miejsca do siedzenia 68 300
Infrastruktura do street workout (opcjonalnie) 100 000
ścieżki, zieleń i dodatkowe wydatki 400 000
Infrastruktura do mycia psów i wodopój dla psów 100 000
Opracowanie dokumentacji 60 000
SUMA: 1 178 300
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja p. Łukasza Olędzkiego z MPU Rekomendacja MPU_Mail_01-06-2017.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jacek Szwierz

Adres email

szwierz@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste) a pozostała część działek miejskich,objęta jest postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b (ze względu na własność) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Uprzejmie proszę o rozpatrzenie odwołania od negatywnej decyzji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, dotyczącej projektu złożonego do PBO 2018 nr. 214 „Kejter Park Rataje fitness & spa” (link: https://pbo2018.um.poznan.pl/d/266) i ponowne rozpatrzenie niniejszego projektu. Podstawę do odwołania stanowi rozdz. 3, pkt. 18, Zasad PBO 2018. Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu z uwagi na: „Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste) a pozostała część działek miejskich, objęta jest postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b (ze względu na własność) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) opiniuje projekt negatywnie. 1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak 2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie 3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak 4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.” Jako wnioskodawca, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że wskazane lokalizacje były sugerowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Tereny te przedstawiono nam jako własność miasta z możliwością zagospodarowania na potrzeby naszego projektu. Wraz z zespołem, który przygotowywał projekt podjąłem niezbędne działania mające na celu znalezienie i wskazanie działek, które mogłyby być zaadaptowane na park, konsultując projekt z p. Łukaszem Olędzkim z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i otrzymując zweryfikowane lokalizacje. Z tego względu uprzejmie proszę o powtórne rozpatrzenie wniosku i wskazanie innych możliwych lokalizacji (będących własnością Miasta Poznania lub Skarbu Państwa) oraz umożliwienie mi przekształcenia projektu w taki sposób, aby jego realizacja na nowym terenie była możliwa. Nowe lokalizacje mogą mieć bowiem mniejszą powierzchnię, natomiast ta okoliczność wymagałaby jedynie pewnych modyfikacji w treści wniosku i nie wiązałaby się z koniecznością rezygnacji ze złożenia projektu. Jako wnioskodawca od samego początku dopuszczałem możliwość modyfikacji projektu poprzez ewentualne zmniejszenie jego zakresu oraz zmianę lokalizacji. W imieniu autorów projektu, łączę wyrazy szacunku Jacek Szwierz
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy w większości nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste) a pozostała część działek miejskich,objęta jest postępowaniami, które nie pozwalają na realizację projektu. W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b (ze względu na własność) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.