Laptopy dla seniorów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Laptopy dla seniorów
Skrócony opis projektu
Laptopy + szkolenie dla samotnie mieszkających seniorów powyżej 65 roku życia
Opis projektu

Jest to projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród seniorów samotnie mieszkających powyżej 65 roku życia mających niskie emerytury - poniżej 2 tys zł brutto wraz ze szkoleniem komputerowym. Program pilotażowy obejmujący 30 osób i 10 lekcji kursu (5 dni * 2 godziny) zakończony przekazaniem laptopa. Projekt nie generuje kosztów utrzymania, bo operatora sieci wybiera samodzielnie senior, który ukończy kurs i otrzyma laptop na którym się szkolił.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

brak

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu

Samotnie mieszkający emeryci 65+. Weryfikacja: zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury i wydruk czynszu w którym jest napisane, że w lokalu mieszka1 osoba.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chodzi o to, aby samotnie mieszkający seniorzy byli jak najdłużej aktywni i samodzielni. W razie choroby czy na przykład oblodzonych chodników mogli zamówić przez internet żywność, leki z dostawą do domu, opłacić rachunki i utrzymywać kontakt ze światem, rodziną i znajomymi.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Laptopy - 30 sztuk wraz z podstawowym oprogramowaniem, płatnym antywirusem, modemem, myszką, napędem DVD 30*4000 zł 120 000
Szkolenie - 10*2000 zł (10 lekcji) 20 000
Wynajem sali 1 000
SUMA: 141 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Iwona Rajewska

Adres email

iwonaraj1@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Z doświadczeń Centrum Inicjatyw Senioralnych wynika, że warto podejmować działania na rzecz edukacji cyfrowej i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu najstarszych mieszkańców miasta. Seniorzy coraz chętniej uczestniczą w szkoleniach i kursach komputerowych. Osoby starsze są ciekawe nowych technologii, dlatego w siedzibie CIS działa wolontariat cyfrowy (bezpłatne konsultacje komputerowe, tabletowe, smartfonowe). Wydział zauważa dużą potrzebę wyposażenia seniorów w komputery, laptopy z dostępem do internetu jako jeden z elementów ułatwiających aktywizację społeczną seniorów. Problem korzystania z nowych technologii dotyczy nie tylko osób najuboższych, ale i tych, które przekraczają kryteria dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Projekt dotyczy więc istotnego problemu i bardzo ważnej grupy seniorów.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Wojciech Bauer - Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych Alicja Szcześniak - kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 141 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 141 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.