Przeszkody na wybieg dla psów


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Przeszkody na wybieg dla psów
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wyposażenie w przeszkody / zabawki istniejący wybieg dla psów w Parku Kasprowicza.
Opis projektu

Propozycja ta zakłada dobudowanie do istniejącego wybiegu dla psów w Parku Kasprowicza szeregu przeszkód / zabawek, które urozmaiciłby zwierzętom oraz ich właścicielom spędzanie wolnego czasu na wybiegu dla psów.

Projekt zakłada budowę m.in.: - potrójnej platformy do wskakiwania przez zwierzęta, - obręcze metalowe do przeskoków - obręcze z opon o różnej wysokości - tunel do przechodzenia - 3 rodzaje równoważni - słupki do nauki chodzenia slalomem przez psy.

Budowa przeszkód dla psów stwarza bardzo wiele możliwości integracji psów z właścicielami oraz możliwości tresury swoich pupili.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Kasprowicza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Istniejący wybieg dla psów
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy właściciele czworonogów, rodziny, hodowcy psów, dzieci

Uzasadnienie dla realizacji projektu
 • socjalizacja czworonogów, więzi społeczne między właścicielami psów, edukację prawną i ekologiczną tutejszej społeczności, możliwość tresury swoich pupili w bezpiecznych warunkach
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przeszkody: - potrójne platforma do wskakiwania/wczodzenia przez zwierzęta, - obręcze metalowe do przeskoków - obręcze z opon o różnej wysokości - tunel do przechodzenia - 3 rodzaje równoważni - słupki do nauki chodzenia slalomem przez psy 20 000
Stojak z workami papierowymi na psie odchody 300
Montaż urządzeń 5 000
SUMA: 25 300
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja przeszkód projekt-1.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

BARTOSZ MATUSZYK

Adres email

matuszykb@gmail.com

Telefon

791932495

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania - zarządcą terenu są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla Św.Łazarz zabezpieczyła środki w 2017 roku na to zadanie i jest ono realizowane przez ZZM. Zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Rozdział 3 - Weryfikacja projektów pkt 6 c "Występowanie zadania w danym zakresie w budżecie Miasta Poznania w najbliższych dwóch latach - jeśli jest już uwzględnione, nie będzie poddawane głosowaniu"
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski - Wydział Sportu Andrzej Kras, Karol Seweryn, Paweł Wichłacz - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 25 300 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.