Dolny Łazarz przyjazny mieszkańcom!


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Dolny Łazarz przyjazny mieszkańcom!
Skrócony opis projektu
Odczarowanie dolnego łazarza: pasy zieleni przy ul. Granicznej, Strusia, Kanałowej. Funkcjonalny parking dla mieszkańców.
Opis projektu

Projekt ma za zadanie odczarowanie zaniedbanych ulic dolnego Łazarza poprzez podkreślenie ich unikatowości. Chcemy zadbać o ich estetykę oraz funkcjonalność. - Kontynuaca pasa zieleni do końca ul. Łukaszewicza i przedłużenie na ul. Graniczną, Strusia, a także zazielenienie ul. Kanałowej: posadzenie trawnika, głogów i niskich odmian klonów, oraz krzewów. - Parking dla mieszkańcow na ulicy wzdłuż pasa zieleni. - Zielony parking dla mieszkańców na Ul. Granicznej 12-13: między kamienicami (przy wjeździe do złomu), dzięki któremu mieszkańcy zyskają dodatkowe 10 miejsc do parkowania: wyznaczenie miejsc parkingowych i wymiana całej nawieszchni. Naprawa oraz poszerzenie chodników między kamienicami. Posadzenie pasa zieleni między kamienicą na ul. Granicznej 13, a parkingiem. - umieszczenie na chodnikach koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Graniczna, Strusia, Kanałowa, Łukaszewicza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Łazarz wymaga innowacyjnych rozwiązań które przyczynią się do rozwoju tej dzielnicy. Rejon ten ma niezwykły potencjał, który wykorzystany w odpowiedni sposób zaowocuje korzystną dla mieszkańców przestrzenią do życia.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy dzielnicy Łazarz.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma za zadanie usprawnienie organizacji urbanistycznej, jednocześnie przykladając wagę do walorów estetycznych i funkcjonalnych dzielnicy. Doskwiera nam niedostatek zieleni i nieporządek na ulicach dolnego Łazarza. Brak koszy na śmieci przyczynia się do zaśmiecania ulic, dużym mankamentem także są psie odchody na chodnikach. Aby temu przeciwdziałać uwzględniliśmy w projekcie specjalne kosze, które ulatwiłyby mieszkańcom dbanie o przestrzeń wspólną. Chodniki zastawione przez samochody utrudniają swobodne poruszanie się pieszych, zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi w wózkach oraz osób niepełnosprawnych. Wydzielone miesjca do parkowania zarówno na jezdni jak i w przestrzeni między kamienicami na ul. Granicznej uporządkowałyby dotychczasowy nieład, udrożniając jedocześnie ciągi komunikacyjne. Pasy zieleni między historycznymi kamienicami przywróciłyby elegancki wizerunek Łazarza. Chcemy żyć w zadbanej dzielnicy, która zachowując swoje historyczne walory zakłada nowoczesne rozwiązania, przyczyniące się do poprawienie jakości życia mieszkańców. Uważamy, że Łazarz to wyjątkowe miejsce z ogromnym potencjałem, który pragniemy wykożystać.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenie trawnika (600m2) 7 200
Posadzenie 40 drzew z roczną pielęgnacją 28 000
Posadzenie 100 krzewów z roczną pielęgnacją 2 000
Zaprojektowanie 700m2 terenu 3 000
Zakup i montaż 4 koszy na śmieci oraz 2 koszy na psie odchody 2 160
Budowa nawierzchni parkingowej 220m2 50 000
SUMA: 92 360
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7 000
Dodatkowe załączniki
Zielony parking - ul. Graniczna 18834690_10213574257495842_1936757034_n.png
Pas zieleni - ul. Graniczna unnamed-3.jpg
Pas zieleni - Ul. Strusia unnamed-4.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Julia Taszycka

Adres email

jusztasz@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ ze względu na trwające prace związane z wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania nie jest możliwy do zrealizowania (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 92 360 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 7 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.