Tablice informacji pasażerskiej dla Naramowic


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Tablice informacji pasażerskiej dla Naramowic
Skrócony opis projektu
Wyposażenie przystanków "Bronisza" oraz "Naramowice" w tablice informacji pasażerskiej, pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu autobusów.
Opis projektu

Proponowana inwestycja zakłada, że 2 przystanki, na których w godzinach szczytu znajduje się najwięcej pasażerów, zostaną wyposażone w tablice informacji pasażerskiej. Realizacja projektu nie jest skomplikowana, a przyczyni się do zwiększenia komfortu podróżowania mieszkańców korzystających na co dzień ze środków komunikacji miejskiej. Podstawowe założenia projektu: 1. Informacja o rzeczywistym przyjeździe autobusu dla pasażerów, którzy są obecnie zirytowani i zniechęceni korkami na Naramowicach, 2. Odpowiednia lokalizacja przystanków, wybrana na podstawie kilku czynników. Na wskazanych przystankach krzyżuje się kilka linii autobusowych z różnych kierunków; Na przystanku "Bronisza" zatrzymują się autobusy nr 44, 46 i 47 z ulicy Boranta, 911 z Biedruska, a 67 z Radojewa. Na przystanku "Naramowice" autobusy linii 47 z ulicy Boranta, 51 z os. Sobieskiego, 67 z Radojewa, 69 z os. Łokietka oraz 911 z Biedruska. Przystanek "Bronisza" to ostatni przystanek przed korkami. Gdyby pasażerowie wiedzieli, kiedy przyjedzie tam autobus (a z tego miejsca widać jak długi jest korek), mogliby oszacować czy np. bardziej opłaca się iść pieszo lub skorzystać z roweru miejskiego - stacja znajduje się vis-à-vis przystanku. Z kolei na przystanku "Naramowice" część dojeżdżających autobusów stoi w korkach - chodzi o linie 47, 67 i 911, natomiast pozostałe autobusy - 51 i 69 - nie stoją w korkach, dlatego informacja o rzeczywistym przyjeździe autobusu na tym właśnie przystanku jest bardzo cenna. Działania konieczne przy realizacji inwestycji to montaż tablic oraz podłączenie ich do systemu ITS.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przystanki przy ulicy Naramowickiej: "Bronisza" oraz "Naramowice"

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanki w kierunku Centrum
Potencjalni odbiorcy projektu
 • mieszkańcy Naramowic: osoby dorosłe oraz dzieci
 • ludzie odwiedzający mieszkańców Naramowic
 • turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt niedrogi i technicznie prosty, niewymagający głebokich analiz finansowych, przynoszący ogromne korzyści społeczne. Strata czasu, którą ponoszą codziennie mieszkańcy Naramowic czekając na autobus, który nie nadjedzie bądź podejmując wymuszone decyzje skorzystania z alternatywnej, mniej dogodnej linii autobusowej jest ogromna. Z uwagi na legendarne już korki i kulejącą infrastrukturę oraz komunikację na Naromicach konieczne są tego typu udogodnienia. Wystarczy sprawdzić rozkład autobusów z obu przystanków i porównać go z rozkładami jazdy autobusów w innych częściach miasta. Biorąc pod uwagę fakt, iż Naramowice to jedna z najszybciej rozwijających się pod kątem liczby mieszkańców dzielnic, kursy autobusów są zdecydowanie zbyt rzadkie. Postawienie tablic informacji pasażerskiej częściowo te niedogodności zrekompensuje, a mieszkańcy nie będą zdezorientowani.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
tablica Informacji pasażerskiej 2 sztuki 100 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Przystanek "Naramowice" IMG_20170523_191648.jpg
Przystanek "Bronisza" IMG_20170523_192114.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

ARTUR GORWA

Adres email

gorwa.artur@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Transportu Miejskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Proszę o ponowne rozpatrzenie projektu - nie uważam żeby wniosek pokrywał się z inwestycją związaną z Nową Naramowicką - przystanki na starej Naramowickiej pozostaną - przynajmniej na pewno przystanek Bronisza. Poza tym tablice będą najbardziej potrzebne podczas budowy Nowej Naramowickiej i korków, które się pojawią. Nie wyobrażam sobie wtedy komunikacji a informacja z tablicy pasażerskiej będzie stanowić jedyną pomoc. Artur Gorwa
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO18/Rozdział 3/pkt 6/lit c, ponieważ pokrywa się z inwestycją Nowa Naramowicka.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 118 080 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 24 213 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.