Ławki uliczne


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Ławki uliczne
Skrócony opis projektu
Ławka jest podstawowym miejscem odpoczynku dla pieszych, szczególnie ludzi starszych czy dzieci.
Opis projektu

Projekt dotyczy umieszczenia ławek przy chodnikach, tzw. ławek ulicznych. Obecnie na ulicach Poznania, szczególnie tych poza centrum, praktycznie nie ma miejsca, na którym można by odpocząć idąc chodnikiem. Codzienny spacer powinien być podstawowa formą codziennej rekreacji. Każdy spacerujący powinien mieć zapewnione miejsce, gdzie może odpocząć Ławki są podstawowym miejscem odpoczynku, szczególnie podczas spacerów osób starszych, o ograniczonych możliwościach poruszania się czy dzieci. Zaleca się, żeby ławki były rozmieszczone, co ok 100 m i były wyposażone w oparcie i podłokietniki. Podłokietniki, stanowią podparcie dla rąk i pomagają starszym osobom usiąść i wstać z ławki a oparcie jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa i komfortu siedzenia. Projekt obejmuje wyposażenie w ławki uliczne ulicy Grunwaldzkiej, od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Piwoniowej i ul. Szarotkowej. Całość tworzy jeden ciąg pieszy, od ul. Jugosłowiańskiej do granic miasta. Proponuje się umieszczenie ławek na trawniku przy chodniku lub, gdy nie ma trawnika na skraju chodnika. Należy zastosować ławkę z oparciem i podłokietnikami. W Katalogu mebli miejskich nie ma takiego typu ławek z przeznaczeniem na inne rejony miasta, stąd można zastosować typ LAW-03-CH-UL/PL/SK, o wymiarach 196x90x48 (dłxwysxszer). Proponuje rozmieszczenie ławek w pobliżu posesji ul. Grunwaldzka nr 142, 148, 152, 168, 182 x2 szt., 200, 220, 222, 234, 244, 248, 250, przy ogrodzeniu Parku im ks. Michalskiego x 2sz, dalej nr 280, 288, pomiędzy ul. Ziębicka i Wieruszowską x 2 szt., przy ul. Namysłowskiej x 1 szt., przy Cmentarzu Junikowskim, od dworca do przystanku przy ul. Cmentarnej x 4 szt., dalej nr 310, 320, 326, 336, 348, 354, 366, 369, 379, od ul. Goździkowej do ul. Piwoniowej x 3 szt. oraz ul. Szarotkowa nr 32, 40, 50, 60, 78, 88, 98, 110, przy szkole x 1 szt., dalej nr 166, 174, 182, przy ul. Lotosowa nr 42, przy ul. Daliowa nr 46.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Grunwaldzka - ul. Szarotkowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ławki ustawione co ok. 100 m - łącznie 50 szt.
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy a szczególnie osoby starsze, z ograniczoną mozliwościa poruszania się i osoby spacerujące z małymi dziećmi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt zapewni wygodne miejsca odpoczynku podczas spaceru ulicami miasta. Służyć będzie poprawie komfortu życia mieszkańców poprzez umożliwienie odbywania spacerów osobom, które z racji ogranczonych możliwości poruszania się były pozbawione tej, najprostszej i najtańszej formy rekreacji codziennej. Jest on zgodny z wizją miasta, która mówi o wysokiej jakości życia. Wpisuje się też w strategię miasta - cel strategiczny II - który zakłada poprawę jakości życia a szczególnie w program strategiczny: Poznan wrażliwy społecznie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
50 szt x 1200 zł / szt 60 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Magdalena Sobisiak

Adres email

magdasobisiak@poczta.onet.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni. WGN w trakcie opiniowania wniosku przyjął do analizy, że opisywana infrastruktura będzie zlokalizowana wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, na ternie nieruchomości, która jest w administracji ZDM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszty utrzymania projektu przekraczają 30% wartości inwestycji w ciągu 5 lat (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6/lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 152 520 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 82 500 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.