Twój autobus na mapie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Twój autobus na mapie
Skrócony opis projektu
Aplikacja mobilna pokazująca pozycje autobusów i tramwajów na wirtualnej mapie, jako uzupełnienie systemu PEKA
Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS, która miałaby uzupełnić wirtualny monitor, będący elementem sytemu PEKA. Aplikacja miałaby pozwalać obserwować na mapie Poznania i ewentualnie stowarzyszonych gmin pozycje wszystkich autobusów i tramwajów będących w danej chwili w trasie. Pozycja ta byłaby pokazywana na mapie jako kształt z numerem linii danego tramwaju lub autobusu przesuwający się po jego trasie. Podobny pomysł był niejednokrotnie podnoszony przez mieszkańców w trakcie ewaluacji systemu PEKA. Projekt zgłaszany jest drugi raz z rzędu - rok temu jego innowacyjność zyskała aprobatę urzędników opiniujących propozycje do PBO oraz uznanie poznaniaków. Udało się zająć czwarte miejsce w głosowaniu i zabrakło niewielu głosów, by zdobyć finansowanie. Mamy nadzieję, że tym razem będzie jeszcze lepiej. Wszystkich zwolenników projektu zapraszamy na jego fan page pod adresem: http://facebook.com/autobusnamapie/

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Całe miasto
Potencjalni odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Poznania i sąsiednich gmin oraz turyści i przyjezdni studenci. Innymi słowy - wszyscy użytkownicy komunikacji miejskiej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie działający na stronie PEKA wirtualny monitor oraz będąca prywatną inicjatywą (niezwiązaną z ZTM) aplikacja "Kiedy pojadę" to bardzo przydatne narzędzia. Pozwalają one ocenić rzeczywisty czas przyjazdu autobusu na przystanek, gdy nie jest on zgodny z rozkładem jazdy. Problem polega jednak na tym, że wspomniane narzędzia podają czas do przyjazdu w minutach, co jest bardzo nieprecyzyjne. Gdy bowiem autobus stoi w korku i przesuwa się bardzo wolno, aplikacja cały czas pokazuje ten sam czas do przyjazdu, gdyż pojazd niemal nie zmienia swojej pozycji. Możliwość obserwowania jego pozycji na mapie niweluje ten mankament i uwalnia pasażerów oczekujących na przystanku od irytacji. Istotną cechą projektu jest zlecenie opracowania aplikacji na oba najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych, gdyż działająca obecnie aplikacja "Kiedy pojadę" dostępna jest jedynie dla użytkowników systemu Android.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie stworzenia aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android (prace graficzne i programistyczne) 300 000
Uzupełnienie potrzebnych urządzeń telemetrycznych w pojazdach MPK 500 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Wesołek

Adres email

michu.pzn@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W uzasadnieniu negatywnej opinii na temat zgłoszenia nie podano, kiedy dokładnie ZTM udostępni API dla developerów. Ponadto udostępnienie danych nie jest jeszcze gwarancją powstania odpowiedniej aplikacji. Wszystko zależy od decyzji prywatnych podmiotów, niezależnych od miasta i działających dla osiągnięcia zysku, a nie dla realizacji celów ważnych dla mieszkańców. Nawet jeśli aplikacja pokazująca pozycje pojazdów ZTM na mapach w czasie rzeczywistym powstanie, to może ona być np. odpłatna. Miasto powinno samo zadbać o udostępnienie informacji o własnej komunikacji miejskiej mieszkańcom oraz przyjezdnym, zamiast zrzucać ten obowiązek na podmioty komercyjne dla uniknięcia nakładów finansowych. To prawda, że ZTM posiada wszystkie potrzebne dane do utworzenia aplikacji, więc ich dostosowanie do potrzeb urządzeń mobilnych nie będzie ani pracochłonne, ani drogie. Ponadto wydział opiniujący projekt nie przedstawił dokładnej analizy, na podstawie której prognozuje koszty jego utrzymania w kolejnych latach. Wydział wycenił wykonanie aplikacji na 100 tys. zł (nieco za mało na wykonanie niezawodnej i estetycznej aplikacji na dwa systemy operacyjne), a koszty utrzymania na 30 tys. zł - zatem nie przekraczają one 30% głównej kwoty. W zeszłym roku w regulaminie PBO również widniał zapis o tym, że koszt utrzymania w ciągu 5 lat nie powinien przekraczać 30% wartości inwestycji, a mimo to tożsamy projekt został zaopiniowany pozytywnie. Wydział Transportu i Zieleni aktywnie wspierał wówczas to zgłoszenie, które zresztą otarło się o wygraną w głosowaniu. Radykalna zmiana w podejściu urzędników do koncepcji aplikacji mobilnej w przeciągu kilku miesięcy jest zatem co najmniej zaskakującym i przykrym rozczarowaniem.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zarząd Transportu Miejskiego w niedługim czasie udostępni API dla developerów, którzy będą tworzyć różne aplikacje, w tym poruszających się pojazdów komunikacji miejskiej na mapie. Koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6/lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.