Poznański Festiwal Murali


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Poznański Festiwal Murali
Skrócony opis projektu
Festiwal murali pozwoli zaprezentować się artystom z całej Polski, upiększając przestrzeń miejską.
Opis projektu

Nadrzędnym celem tej propozycji jest wprowadzenie kolorytu w zapomniane ulice miasta, przywracając życie poznańskim dzielnicom. Stanie się to nie tylko dzięki dynamicznym i ciekawym pracom, ale też wzbudzi zainteresowanie Poznaniaków i turystów, zapraszając ich do odkrycia nowych prac. Przy okazji zaktywizuje mieszkańców tych terenów, poprzez możliwość głosowania na ulubiony projekt na wyznaczonej ścianie lub murze. Ponadto propozycja ta jest świetna okazją do zaprezentowania talentów polskich artystów, skupiając uwagę medialną na naszym mieście, jako wyjątkowej stolicy sztuki. Poznański festiwal murali to doskonała okazja wizerunkowa, ponieważ nie tylko będzie świętem piękna i kunsztu podczas jego trwania, ale pozostawi efekty na lata, na zawsze ożywiając poznańskie zakamarki.


NOTATKA GP: 27/06/17 opinia ZKZL w GP, przekazano do WKultury

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

miasto wyznaczy artystom miejsce pod murale
Potencjalni odbiorcy projektu

mieszkańcy miasta Poznania: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy oraz turyści, zwiedzający miasto.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ten może, niewielkim kosztem, skupić uwagę na mieście, zapraszając artystów z całej Polski i odświeżyć wizerunek zapomnianych terenów Poznania. Dotyczy jednak nie tylko przyjezdnych i wszystkich zainteresowanych spoza miasta, ale przede wszystkim aktywizuje mieszkańców w procesie wybierania najlepszych projektów i na zawsze umili codzienne funkcjonowanie we własnym sąsiedztwie. Propozycja idealnie wpisuje się w realizowaną politykę Miasta, dotyczącą otwartości na kulturę i sztukę.


NOTATKA GP 18.07.2017 r.: 14 lipca br. odbyło się spotkanie z p. Jakubem Kuźnierskim oraz Dyrektor WK Justyną Makowską, na którym poruszone zostały kwestie dot.realizacji projektu. Przekazano m.in., iż realizatorem zadania będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert. Ustalono także, iż z uwagi na formułę konkursową łatwiej będzie bazować na ogólnej kwocie projektu 240 000 i rezygnacji z jego części składowych. Ponadto wnioskodawca wyraził zgodę na rezygnację z formuły nagród, gdyby okazało się, iż pozostawienie tej części zadania będzie zbyt skomplikowane do realizacji.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koszt realizacji projektu 240 000
SUMA: 240 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jakub Kuźniarski

Adres email

jakub.kuzniarski@gmail.com

Telefon

508237733

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 240 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 240 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.