Rozbudowa placu zabaw w parku Drwęskich


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Rozbudowa placu zabaw w parku Drwęskich
Skrócony opis projektu
Rozbudowa i powiększenie placu zabaw w parku oraz montaż siłowni zewnętrznej.
Opis projektu

Propozycja ta ma na celu zapewnienie dzieciom oraz młodzieży miejsca rozrywki którego obecnie w tym rejonie brak.Plac zabaw który się tam znajduje jest bardzo mały i większość dzieci musi czekać w kolejce aby mieć się czym zająć. W odległości 50m. znajduje się Zespół Szkół nr.5 którego uczniowie mogli by po lekcjach korzystać z siłowni. Budowa wjazdów dla wózków przy schodach prowadzących do parku od strony ul. Niedziałkowskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Izabeli i Jarogniewa Drwęskich

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Bliskość Zespołu Szkół nr. 5
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy wildy, uczniowie Zespołu Szkół nr. 5, dzieci oraz młodzież, rodzice z wózkami dziecięcymi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Plac zabaw znajdujący się na terenie parku jest niewystarczający dla ilości dzieci z niego korzystających (wystarczy jedno dziecko i już brakuje huśtawek) a najbliższy duży znajduje się w parku Jana Pawła 2 a jest to spory kawałek. Brak siłowni na której okoliczna młodzież mogłaby spędzać aktywnie czas jest kolejnym minusem biorąc pod uwagę ilość miejsca jaka w parku pozostaje niewykorzystana. Brak wjazdów dla wózków jest dużą niedogodnością patrząc na rekreacyjny charakter miejsca.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Rozbudowa placu zabaw 150 000
Budowa siłowni zewnętrznej 100 000
Budowa zjazdu/podjazdu dla niepełnosprawnych 50 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Daniel Szurek

Telefon

781881034

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 29.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt rewaloryzacji Parku Drwęskiego jest już gotowy, a ZZM ma w planach w ciągu najbliższych 2 lat rozpocząć jego realizację. Obecnie w parku istnieje plac zabaw i jest planowana jego przebudowa (w ramach renowacji parku). W tym roku w ramch projektu PBO 2017 powstaną siłownia zewnętrzna oraz streetworkout. Ze względów logistycznych rozbudowę placu zabaw można rozpocząć dopiero w momencie renowacji całego parku. W projekcie przewidziany jest również wjazd do parku, ułatwiający korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Koszt realizacji projektu parku przekroczy limity, wyznaczone przez zasady PBO 2018 (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 4 787 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.