Dojście do przychodni lekarskiej.


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Dojście do przychodni lekarskiej.
Skrócony opis projektu
Przebudowa otoczenia i dojścia do Przychodni Lekarskiej przy ul. Galla 2D
Opis projektu

Budynek Przychodni Lekarskiej przy ul Galla 2D powstał w latach 70 ubiegłego wieku. Od tego czasu jej otoczenie nie było było modernizowane ani też remontowane. Stąd dojście pieszojezdnią do budynku jest zdewastowane, z dziurami ze zniszczonej betonowej trylinki. Na poboczach pieszojezdni przejście utrudniają parkujące samochody. Stan taki powoduje, że dojście do budynku w dni słotne i zimowe jest utrudnione a czasami nie możliwe. Jest to szczególnie niedogodne dla osób niesprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się zakład rehabilitacji ruchowej, lekarze rodzinni i wiele poradni lekarzy specjalistów. Na wprost wejścia do budynku znajduje się śmierdzący śmietnik z przeznaczeniem dla mieszkańców sąsiednich budynków. Przed tym śmietnikiem zalegają często śmieci wielkogabarytowe ( stare kanapy, szafy itp ), które także utrudniają dojście do budynku.

Wnioskowany projekt przewiduje: 1. nowe opracowanie architektoniczne otoczenia przychodni przy ul. Galla 2 D, 2. wykonanie małej architektury i 50 mb. nowej pieszojezdni, 3. Przeniesienie w inne miejsce śmietnika, który aktualnie znajduje się na wprost wejścia do budynku przychodni lekarskiej. Przedmiotowa Przychodnia Lekarska świadczy usługi włącznie dla pacjentów w ramach NFZ. Teren i budynek przychodni na nim postawiony jest własnością Urzędu Miasta Poznania

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skrzyżowanie ulic Galla i Kasjusza.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Z tyłu za pawilonami handlowymi przy ul Galla i budynkiem Przychodni Lekarskiej ul. Galla 2 D.
Potencjalni odbiorcy projektu

Potencjalni pacjenci Przychodni Lekarskiej przy ul Galla 2 D, która dziennie przyjmuje co najmniej 500 najczęściej chorych osób. Właśnie dla tych chorych osób jest skierowany ten projekt. Mając na uwadze, że znajdują się tutaj specjalistyczne przychodnie lekarskie dla mieszkańców całego Poznania, dlatego należy uznać projekt także za ogólnomiejski.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzasadnienie projektu tak jak powyżej. Zadziwiającym jest fakt , że w centrum miasta znajdują się tak zaniedbane tereny i to przed budynkami świadczącymi publiczne usługi zdrowotne.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Opracowanie projektu architektonicznego. 2. Budowa pieszojezdni z otoczeniem. 3. Przeniesienie śmietnika w inne miejsce. 80 000
SUMA: 80 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Kazimierz Olejniczak

Telefon

501767242

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.