Sygnalizacja świetlna Starołęcka / Tarnobrzeska


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Sygnalizacja świetlna Starołęcka / Tarnobrzeska
Skrócony opis projektu
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Starołęcka/Tarnobrzeska
Opis projektu

Propozycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na Starołęce, rejon Marlewo. Montaż sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych - 2 sygnalizatory dla pieszych i 2/4 dla samochodów (analogiczne jak przy Szkole Podstawowej nr 63 - na standardowym słupie i takim wysokim, widocznym z daleka).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Starołęcka/Tarnobrzeska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przejście dla pieszych Starołęcka/Tarnobrzeska
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedla Marlewo

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Budowa sygnalizacji świetlnej w tym miejscu znacznie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rozbudowa podpoznańskich osiedli w Czapurach czy Kamionkach spowodowała wzrost natężenia ruchu drogowego w tym miejscu. Bardzo często dochodzi na tym przejściu do niebezpiecznych sytuacji np. kierowcy jadący od strony Starołęki zatrzymują się aby przepuścić pieszych, a od strony Głuszyny/Czapur pędzą i zdarza się, że mają problem wyhamować pojazd. Na wysokości ulicy Rozwadowskiej znajduje się w ciągu ulicy Starołęckiej łuk, który ogranicza widoczność - jadąc od Głuszyny/Czapur nie widać przejścia dla pieszych. Budowa sygnalizacji świetlnej poprawiłaby bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie miasta. Ważne jest również to, aby postawić światła wysoko i nisko - na przystanku autobusowym w kierunku Głuszyny brakuje zatoczki i często kierowcy wyprzedzają stojący na przystanku autobus powodując zagrożenie wystąpienia kolizji z pojazdem jadącym od strony Głuszyny lub z pieszymi na przejściu dla pieszych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa sygnalizacji świetlnej ze zmianą oznakowania pionowego (znaki informacyjne sygnalizacja świetlna). 350 000
SUMA: 350 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
1. Mapa sytuacyjna Mapa sytuacyjna 02.jpg
2. Widok w kierunku Głuszyny Widok w kierunku Gluszyny.jpg
3. Widok w kierunku Centrum miasta Widok w kierunku centrum miasta.jpg
4. Widok w kierunku Centrum miasta 2 Widok w kierunku centrum miasta - przyblizenie.jpg
5. Propozycja wyglądu sygnalizacji świetlnej Swiat_a przy SP 63.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paulina Stanasiuk

Adres email

ineczka16@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Decyzja o budowie sygnalizacji świetlnej wynika z oceny zasadności. Głównym jej kryterium jest ocena bezpieczeństwa, wynikająca z zaistniałych kolizji i wypadków. Na tym skrzyzowaniu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 miało miejsce jedno zdarzenie - kolizja. Ze wstępnej analizy wynika, że bardziej obciążone jest skrzyzowanie z ul. Czernichowską, a budowa dwóch sygnalizacji w tak niewielkiej odległości nie jest możliwa, ze względu na generowanie znaczących utudnień w ruchu. Ponadto należy stwierdzić, że każdorazowo należy szukać innych rozwiązań poprawiających brd (oznakowanie pionowe i poziome), a instalacja sygnalizacji jest rozwiązaniem ostatecznym, które jednak może generować znaczące utudnienia w ruchu.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.