Skwer na Oświecenia-zieleń, relaks, sport


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Skwer na Oświecenia-zieleń, relaks, sport
Skrócony opis projektu
Tworzymy zielone miejsce aktywnego odpoczynku i relaksu dla ludzi w każdym wieku.
Opis projektu

Zmieniamy pas nieużytku w park aktywności dla ludzi w każdym wieku: - TRZEPAK: zestaw sprawnościowy dla dzieci szkolnych: wspinaczka, drabinki i przewijanki na bezpiecznej nawierzchni - PIĘKNO I SIŁA: moduł do street workout-u (drabinki, poręcze i drążki) oraz lekkoatletyki - RELAKS:4 ławeczki i 3 stoły do szachów w cieniu parkowych drzew - ZDROWIE: mini ścieżka zdrowia w otoczeniu zieleni dla seniorów: niski moduł z równoważnią, drabinką i pochylnią na zastanej nawierzchni trawiastej.

Chcemy wzbogacić park o nowe funkcje, tak aby stał się miejscem chętnie odwiedzanym. Naszym priorytetem jest zachowanie dostępnej zieleni, dlatego zachowujemy dostępną przestrzeń trawnika a zabudowę ograniczamy do uporządkowania nieużytków na w trzech modułach

Moduł: RELAKS I ZDROWIE (ścieżka zdrowia, ławki, szachy) staną na trawie w cieniu drzew tworząc przyjemną oazę dla szukających odpoczynku.

Moduł: STACJA STREET-WORKOUT-u zaplanowana jest na miejscu zniszczonego rozszerzenia chodnika, jej budowa nie zmienia powierzchni trawnika i porządkuje zaniedbaną przestrzeń.

Moduł TRZEPAK planujemy umiejscowić z boku parku a rozbieg lekkoatletyczny na jego skraju pozostawiając dostępną przestrzeń na spacery i grę w piłkę nożną.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Oświecenia, teren zielony przy ulicach Dolska / Śremska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja : działka 2/10, ark. 01 obr 06 (Żegrze) + działka 1/7 ark 07 obr. 05 (Rataje) + działka 14/1 ark 01 obr 06
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Rataj i Poznania w każdym wieku i o każdej sile: od dzieci szkolnych, przez młodzież po dorosłych. Od tych najbardziej aktywnych po tych mniej :) Dla tych lubiących odpocząć w cieniu i spotkać sąsiada i tych, którzy mają nadmiar energii.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Ratajach każdy skwer zielony i park jest na wagę złota. Park na Osiedlu Oświecenia jest dziś przestronnym trawnikiem, który nie wykorzystuje swojego potencjału. Wierzymy, że może lepiej służyć lokalnej społeczności: - Młodym mieszkańcom okolicznych bloków, sąsiadującym szkołom podstawowym i przedszkolom, odwiedzającym popularną wśród sąsiednich osiedli bibliotekę dałby możliwość aktywnego wypoczynku i realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu - Ratajskiej młodzieży, dla której dramatycznie brakuje darmowych i ogólnodostępnych miejsc aktywności, zapewniłby dawkę ruchu i możliwości podniesienia sprawności fizycznej - Dorosłym i starszym park dałby schronienie w enklawie zieleni, cel na spacer i miejsce spotkań oraz możliwość rozprostowania kości na kilku niewymagających urządzeniach. Projekt zakłada zagospodarowanie tylko części parku zachowując otwarty trawnik do gry w piłkę i spacerów, jednocześnie wzbogacając park o ławeczki i stoły do szachów i możliwości dodatkowych aktywności dla ludzi w każdym wieku.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Moduł placu zabaw dla dzieci szkolnych z drabinkami, wspinaczkami z montażem i nawierzchnią, projektem i wykonaniem oraz tablicą informacyjną 170 000
Moduł street workout z nawierzchnią, projekt, wykonanie i tablica informacyjna, 60 000
Mała architektura - 4 ławki, 3 stoły do szachów, 4 śmietniki 40 000
Mini ścieżka zdrowia dla osób starszych - niski moduł z równoważnią, drabinką i pochylnią na zastanej nawierzchni 30 000
Rozbieg lekkoatletyczny (2 tory i piaskownica do skoku w dal) 120 000
Uporządkowanie zieleni, projekt i prace zanikowe 40 000
SUMA: 460 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Co jest dzisiaj? 1496205054705228.JPG
Co może być jutro? 1496205538485768.JPG
Trzepak - dzieci szkolne kids.jpg
Zdrowie - Seniorzy senior.jpg
Piękno i siła- moduł street-wourkout Street-Workout-Park-Line-S,egh,a,gaa.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Magdalena Woźniak

Adres email

m.a.wozniak@gmail.com

Telefon

888695444

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Teren, o którym mowa we wniosku jest częścią Parku Oświecenia. Park został w całości zaprojektowany, jego realizacja zakończyła się w latach 2000-2001, a na jego terenie istnieją już dwa place zabaw oraz siłownia zewnętrzna i nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych obiektów tego typu. Remontu wymaga przede wszystkim ciąg komunikacyjny, prowadzący do części parku, zlokalizowanej pod estakadą, należy także odświeżyć nasadzenia zieleni. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje kontynuować rewitalizację parku po zakończeniu prac, związanych z budową estakady.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.