Zakup 15 biletomatów stacjonarnych


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zakup 15 biletomatów stacjonarnych
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zakup i montaż 15 biletomatów stacjonarnych na terenie miasta Poznania.
Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż 15 biletomatów stacjonarnych. Maszyny do sprzedaży biletów będą tego samego typu typu co te obecne i dobrze maszyny znane pasażerom komunikacji miejskiej. Realizacja zadania ułatwi poruszanie się komunikacji miejskiej. Lokalizacje, w których będą zainstalowane biletomaty będą uzgodnione z ZTM Poznań, ZDM Poznań oraz z Radami Osiedli.

Kontakt GP z wnioskodawcą odp. MAIL z dn.17/05/2017 o treści: " Poniżej proponowana przeze mnie lista miejsc usytuowania nowych biletomatów: 1. przy skrzyżowaniu ulic Słowiańska/Murawa (po stronie os. Pod Lipami); 2. na przystanku tramwajowym "Pasieka" (kierunek Centrum); 3. na przystanku tramwajowym "Uniwersytet Przyrodniczy" (kierunek Centrum); 4. na przystanku autobusowym "Urząd Wojewódzki" (kierunek Winogrady, Piątkowo); 5. na przystanku tramwajowym "Politechnika" (kierunek Centrum); 6. na przystanku tramwajowym "Rynek Łazarski" (kierunek Centrum); 7. na przystanku tramwajowym "Plac Wolności"; 8. na przystanku tramwajowym "Bałtyk" (kierunek Junikowo); 9. na przystanku tramwajowym "Aleje Marcinkowskiego" (kierunek Plac Wiosny Ludów); 10. na przystanku tramwajowym "Aleja Wielkopolska" (kierunek Winogrady, Sołacz); 11. na przystanku tramwajowym "Żniwna" (kierunek Centrum); 12. na przystanku tramwajowym "Poznań Główny" (kierunek Wierzbięcice); 13. na przystanku autobusowym "Zamek" (kierunek ul. Solna); 14. na przystanku tramwajowym "Św. Leonarda" (kierunek Centrum); 15. na pętli tramwajowej "Zawady" (koło wiaty tramwajowej); Część lokalizacji może się zmienić np. z powodów technicznych, lub negatywnej opinii ZTM Poznań.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dokładne lokalizacje będą uzgodnione z Radami Osiedli, ZTM Poznań i ZDM Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy miasta Poznania a w szczególności pasażerowie komunikacji miejskiej, goście i turyści.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomimo wprowadzenia systemu PEKA, a co za tym idzie znacznego zwiększenia dostępności zakupu biletu, duża część transakcji zakupowych odbywa się w biletomatach, czy to tych stacjonarnych czy zainstalowanych w pojazdach. Liczba biletomatów zwiększyła się, jednak nie zaspokaja to potrzeb użytkowników transportu publicznego. Nadal są w Poznaniu miejsca, gdzie występują duże problemy z zakupem biletu jednorazowego lub krótkookresowego. Niestety, ale nie są to miejsca na obrzeżach miasta, lecz przy mocno zamieszkałych osiedlach mieszkaniowych. Nie zawsze można liczyć, że przyjedzie pojazd wyposażony w biletomat na pokładzie. Zakup tych 15 maszyn przyczyni się do zwiększenia dostępności zakupu biletu w miejscach, gdzie obecnie jest z tym problem. Ograniczy to problem jazdy bez ważnego biletu uprawniającego do podróży, zwiększy atrakcyjność transportu publicznego w Poznaniu, oraz przyczyni się do zwiększenia ilości sprzedawanych biletów, a co za tym idzie zwiększenia liczby pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż 15 biletomatów (130.000zł za sztukę) 1 950 000
SUMA: 1 950 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Błaszczak

Adres email

michal-blaszczak1@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział negatywnie opiniuje projekt ze względu na jego sprzeczność z zasadami PBO18 - Wnioskodawca nie wskazał dokladnej lokalizacji realizacji projektu (Zasady PBO18/ Rozdział 3/ pkt 6, lit. d) Wniosek został przesłany do Gabinetu Prezydenta celem doprecyzowania dokładnej lokalizacji projektu z Wnioskodawcą i Zarządem Transportu Miejskiego. Po zweryfikowaniu i uzyskaniu od wnioskodawcy szczegółowych lokalizacji projektu zmieniono dekretację wstępną: "Wydział Gospodarki Nieruchomościami, po uzupełnieniu wniosku w kwestii dot. doprecyzowania dokładnych lokalizacji przez Wnioskodawcę opiniuje projekt pozytywnie i kieruje do właściwej jednostki, tj. Wydziału Transportu i Zieleni celem jego merytorycznego zaopiniowania."uzyskaniu szcegółowych
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO 18/Rozdział 3/pkt 6, lit.e).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 950 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 950 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 959 400 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.