Plac Zabaw i Boisko na Starołęce.


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Plac Zabaw i Boisko na Starołęce.
Skrócony opis projektu
Budowa małego boiska oraz placu zabaw pomiędzy ul. Forteczną/ Pstrowskiego/ Okopową.
Opis projektu

Budowa małego obiektu sportowo- rekreacyjnego z placem zabaw pomiędzy ulicami Forteczną/ Pstrowskiego/ Okopową, na potrzeby mieszkańców Starołęki Małej, bloków przy ul. Unii Lubelskiej, nowych bloków przy ul. Śliskiej, Minikowa/ częściowo Marlewa. Kompleks, który w kolejnych latach można było by rozwijać, objął by budowę nawierzchni do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz małego placu zabaw. O ile udało by się projekt zrealizować w następnych latach, Rada Osiedla, która mogła być administratorem obiektu, mogła by starać się o budowę kolejnych obiektów (pawilonu szatniowego, dodatkowych boisk, siłowni dla seniorów, oświetlania, monitoringu itd.). Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod sport i rekreację (US) i należy do Miasta Poznań.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Forteczna/ Pstrowskiego/ Okopowa- Starołęka Mała. Obr/ark 11/07 działka 67/11 (wschodnia strona działki).

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przewidziany w MPZP na funkcję sportowo- rekreacyjną, obecnie zaniedbany i zarośniety.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Starołęki, Żegrza (bloki przy ul Unii Lubelskiej, Falistej, Śliskiej, Czystej), Minikowa, Marlewa. Dodatkowo, ze względu na dobre skomunikowanie (pętla tramwajowa Starołęka, linia 65 z Rataj) możliwe miejsce zajęć dla mieszkańców praktycznie z całego miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie w promieniu dwóch kilometrów od lokalizacji nie ma żadnego obiektu sportowo- rekreacyjnego czy normalnego palcu zabaw. Dzielnica rozwija się między innymi poprzez budowę nowych bloków w rejonie ul. Śliskiej czy planowanych inwestycjach na terenach po PFMŻ, nie tworząc jednocześnie żadnego miejsca dla mieszkańców. W rejonie tym nie mam żadnego obiektu na którym mogły by ćwiczyć i bawić się dzieciaki czy dorośli. Istnieje kompleks boisk przy Szkole Podstawowej na Minikowie ale jest on notorycznie zajęty i oddalony od Starołęki o ok. 3 km.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie terenu pod inwestycję, uporządkowanie zieleni, wyrównanie gruntu, roboty ziemne, podbudowa 800m2 x 150zł 120 000
Nawierzchnia poliuretanowa - pełen montaż, i malowanie linii 800 m2 x 155zł 124 000
Ogrodzenie - zakup i montaż 500m2 x 90zł plus chodnik 60m2 x 100zł 51 000
Sprzęt sportowy: Słupki do piłki siatkowej aluminiowe wielofunkcyjne, siatka do piłki siatkowej, dekle maskujące do słupków, sprzęt do piłki koszykowej - konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości i montażem w tulejach , tablica 105 x 180 obręcz wzmocniona, siateczka do obręczy wraz z montażem. 12 000
Projekt budowlany, wykonawczy, pozwolenia na budowę, badania geologiczne, nadzór inwestorski i autorski oraz inne niezbędne formalności i nadzory. 72 000
Urządzenia do zabawy: kompleks z zadaszonymi wieżami, pomostami, zjeżdżalniami, wciągarką do piasku i elementami edukacyjnymi, huśtawki, karuzela, mała architektura 120 000
SUMA: 499 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Mapka z rozmieszczeniem. Boisko Staro_eka ma_e.jpg
Stan prawny i nr działki. sip boisko.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Szymon Rakowski

Adres email

szymon.rakowski@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ze względu na zawarte umowy dzierżawy na nieruchomości miejskiej negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ze względu na zawarte umowy dzierżawy na nieruchomości miejskiej negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.